exxen

independence
ssl sertifikalarinin gunu 1 aralik tarihi iitibari ile dolmus, siteye giris yapilamiyor. tam leyla ile mecnun'un 3. sezonunu izliyordum ki pic oldu gitti tum keyfimiz.

hay sizin yapacaginiz ise ben ya. cloud uzerinden yayin yapsaniz hic olmazsa beles ssl veriyor, boyle sorunlar yasamazsiniz.

edit: ssl guvenlik seysini de bir sekilde astiktan sonra anliyoruz ki sunucu da kapanmis. siteye erisim hicbir sekilde yok.

all quiet on the western front

galahad
2022 yapımı netflix filmi. Fakat netflix dediğim için kaçmayın, bu defa kötü olmamış. Sanırım netflix sadece dağıtımını üstlendiği için filmin kalitesi düşmemiş.

Film, daha önce de yazıldığı üzere kitaba dayanıyor. Alman askerlerin 1.dünya savaşında nasıl boş vaatlerle ve bir hiç uğruna ölmesine tanıklık ediyoruz. Savaşta 10 milyon küsür kişi hayatını kaybetti, sırf yüz metrelik bir sınırı savunabilmek için. Sonucunda ise hiçbir şey değişmedi. Ölenler öldüğüyle kaldı. Yani batı cephesinde gerçekten de yeni bir şey yok.

Şimdi filmim kendisi bölümlere ayrıldığında harika bir kaliteye sahip. Ancak bunları toplayıp bir araya getirdiğinizde, film sanki toplu tek bir parçaymış gibi duramıyor. Sanki kesit kesit kaliteli sahneleri birleştirip, bu filmi çıkartmışlar. Sahnelerin birbiriyle bağlantısı biraz hızlı mı oluyor desem, yoksa geçişleri tam olarak mantıklı, anlaşılır şekilde bağlayamamışlar mı desem bilmiyorum. Ortada bir sorun var, orası kesin. Film bittikten sonra da ulan bunda bir şey eksik ama ne eksik diyenler illaki olacaktır.

Bu sahne geçişlerinin oluşturduğu problemi daba iyi anlatabilmek için mesela 1917 filmini örnek verelim.
Film, açılış sahnesinden bitişine kadar sahne tek çekim gibi ilerliyor. Temponun düştüğü sahne sayısı bile o kadar az ki en düşük yerinde bile filmin bir bütün olduğunu unutmuyorsunuz. İzleyenler bilecektir, 1917 bu konuda çok ama çok başarılı. Baştan sona tek nefes akan bir film. Hem de süresi 2 saat olmasına rağmen. Sahne geçişleri mükemmel, sıradaki olaylar çok iyi ince işlenmiş ve doğru bağlanmış.

Türkçe çevirisiyle " batı cephesinde yeni bir şey yok " filmimizdeki eksiklik de budur. Film parça parça çok iyi, hatta bazı sahnelerinin 1917 filminden bile iyi olduğu söylenebilir ama genele bakınca aynı şeyi söylemek zor...
Benim görüşüm böyle ama film elbette kötü değil. Yine en kötü 8/10 veririm.

altılı masa'nın anayasa değişiklik teklifi

independence
sanirim altili masa'nin toplandiklari gunden bugune yapmis olduklari ilk somut eylem. henuz baska bir icraatlarini hatirlamiyorum ama olsun, bu da olumlu. en azindan yemek yiyip cay icmekten baska seyler de yapmis olduklarini anladik.

teklif ozetle su sekilde;

PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİ KAPANACAK

Cumhurbaşkanı 7 yıllığına halk tarafından seçilecek ve seçimle beraber partisiyle ilişkisi sona erecek. Görevi sona eren bir cumhurbaşkanı, seçimle gelinen siyasi bir görev üstlenemeyecek. Cumhurbaşkanına, TBMM Başkanı vekalet edecek. Cumhurbaşkanının kanunlar üzerindeki zorlaştırıcı veto etkisi sona erdirilip geri gönderme hakkı veriliyor.

PARTİ KAPATMA ZORLAŞTIRILACAK

Siyasi parti kapatma davalarının açılması zorlaştırılıyor. Şiddete başvurma ya da şiddeti teşvik hariç olmak üzere parti kapatma davalarının açılabilmesi için ihtar şartı getiriliyor. Kapatma davasının açılabilmesi, TBMM'nin üçte ikisinin oyuyla alınacak izne bağlanıyor. Milletvekillerinin meclis kürsüsünde kullandığı ifadelerin parti kapatma davalarında delil olamayacağı düzenleniyor. Bu davalardan çıkabilecek yaptırımlara idari para cezası ekleniyor.

HSK KAPATILACAK

Hakimler ve Savcılar Kurulu kapatılarak Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu kuruluyor. Yargı bağımsızlığının sağlanması için Adalet Bakanı ve yardımcısının Hakimler Kurulu üyesi olmasına son veriliyor.

YENİSİ KURULMADAN HÜKÜMET DÜŞÜRÜLEMEYECEK

Hükümet, başbakan ve bakanlar hakkında gensoru verme yetkisi tesis ediliyor. Bu yenilikle, Bakanlar Kurulu aleyhine verilen güvensizlik önergelerine yeni Başbakanın isminin eklenmesi zorunlu kılınıyor. Böylece meclis, istikrarın gereği olarak ancak yeni hükümeti kurmakta birleşebilirse mevcut hükümeti düşürebilecek.

OHAL KHK'LARINA SON VERİLECEK

OHAL KHK'ları kaldırılıyor. Olağanüstü Hallere ilişkin tedbirlerin Olağanüstü Hal Kanunu ile düzenleneceği ve Olağanüstü Hal Kanunu ile bu kanundan kaynaklı idari eylem ve işlemlere karşı yargı yolunun kapatılamayacağı düzenleniyor.

SAYIŞTAY VE YSK YÜKSEK MAHKEME OLACAK

Sayıştay yüksek mahkeme statüsüne kavuşturuluyor. Kurumun denetim yetkisinin kapsamı genişletiliyor. Yüksek Seçim Kurulu Anayasada yargı bölümünde bir yüksek mahkeme olarak düzenleniyor, kurulun niteliği açıklığa kavuşturuluyor. Yüksek Seçim Kurulunun seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkına ilişkin kararları Anayasa Mahkemesinin denetimine açılıyor.

KUVVETLER AYRILIĞI TESİS EDİLECEK

Kuvvetler ayrılığının vurgulandığı yeni sistemde yasamanın etkin ve katılımcı, yürütmenin istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir, yargının ise bağımsız ve tarafsız olması hedefleniyor. Uzlaşılan metinde “Güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı içindeyiz” ifadelerine yer veriliyor.

ANAYASAYA ÖZGÜRLÜKÇÜ ANLAYIŞ

Altılı masanın teklifi, Anayasayı temel hakları “ödev” olarak vurgulayan ve hürriyetleri ödev kavramıyla sınırlayan anlayıştan arındırıyor. Anayasaya özgürlükçü bir anlayış kazandırılıyor. Anayasadan otoriter anlayışın izleri siliniyor. Anayasada “temel hak ve ödevler” yerine “temel hak ve hürriyetler” düzenleniyor.

İNSAN ONURU TEMEL ESAS OLACAK

Anayasanın temel hakları düzenleyen ilk maddesine “İnsan onuru dokunulmazdır ve anayasal düzenin temelidir” ifadesi ekleniyor. Bu vurguyla beraber Anayasanın insan onurunu esas alan bir bakış açısı kazanması sağlanıyor. Devletin temel işlevinin insan onurunu korumak ve ona saygı göstermek olduğu vurgulanıyor.

TEREDDÜT HALİNDE YORUM HÜRRİYET LEHİNE

Anayasa'nın 13. maddesine “Hürriyet esas sınırlama istisnadır. Tereddüt halinde yorum hürriyet lehine yapılır” hükmü ekleniyor. Böylece temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması düşüncesinden temel hak ve hürriyetlerin üstünlüğü dönemine geçiliyor.

ELEŞTİRİ HÜRRİYETİ GÜVENCE ALTINA ALINACAK

Düşünce, kanaat ve ifade hürriyeti tek bir maddede düzenleniyor. Anayasanın 25. maddesinde yapılacak değişiklikle eleştiri hürriyeti güvence altına alınıyor. Keyfi sınırlamaların önüne geçiliyor.

HAYVAN HAKLARI İLK KEZ ANAYASAYA GİRECEK

Anayasanın 56. maddesinde yapılan değişiklikle Anayasada sağlık hakkı ve çevre hakkı yeniden düzenlenirken hayvan hakları ilk kez anayasal güvenceye kavuşturuluyor.

DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI ZORLAŞTIRILACAK

Milletvekillerinin sadece ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü halinde dokunulmazlıktan faydalanamayacağı düzenleniyor. Anayasanın 83. maddesinde Anayasanın 14. maddesine yapılan atıf metinden çıkarılıyor. Dokunulmazlığın kaldırılması için üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınacağı hükmü getiriliyor. Milletvekili düşme kararında bireysel başvuru yoluna gidilmiş ise Anayasa Mahkemesinin kararının bekleneceği düzenleniyor.

KADINA ŞİDDETTEN SUÇLU BULUNANLAR MİLLETVEKİLİ OLAMAYACAK

Affa uğramış olsalar bile cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, kadına yönelik kasten yaralama ve edimi ifasını fesat karıştırma suçlarından hüküm giymiş olanların milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olamayacağı hükmü getiriliyor.

AYM'YE BİREYSEL BAŞVURUNUN ALANI GENİŞLETİLECEK

Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 15'ten 22'ye çıkarılıyor. Üyelerden 20'sinin TBMM, 2'sinin cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi öngörülüyor. Mahkemenin bölüm sayısı 2'den 4'e yükseltiliyor. Anayasada veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde düzenlenen hakların ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılıyor.

MİLLETİN MECLİSİ, BÜTÇE YETKİSİNE KAVUŞACAK

Bütçe yetkisi Meclise iade ediliyor. Hükümetlerin politikalarını Bütçe Kanununun sınırlarına uygun olarak yürütmelerini sağlamak amacıyla Kesinhesap Anayasada ayrı bir maddede düzenleniyor. Değişikliğe göre, Kesinhesap Komisyonu kuruluyor ve başkanının ana muhalefet partisinin milletvekili olması şartı getiriliyor.

SAVUNMA VE İDDİA MAKAMI EŞİTLENECEK

Hakim ve savcılara coğrafi teminat getiriliyor. Savunmanın bağımsızlığı vurgulanıyor. Yargılama sürecinin temel unsurlarından biri olan savunma makamı, ilk defa, bir anayasa hükmüyle düzenlenerek bu makamın iddia makamıyla eşit bir statüye kavuşturulması sağlanıyor. Her ilde bir baro olacağı açıkça Anayasada düzenleniyor.

RTÜK ÜYELERİ GAZETECİ VE AKADEMİSYENLERDEN OLUŞACAK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun üye yapısında çoğulculuk sağlanıyor. RTÜK üyeleri, basın mensupları ile iletişim ve hukuk fakültesi öğretim üyeleri arasından seçiliyor. Üye seçiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nitelikli çoğunluğu aranıyor. Kurulun çoğulculuk, özerklik ve tarafsızlık esaslarına bağlı olarak çalışacağı vurgulanıyor.

İÇİŞLERİ BAKANI BELEDİYE BAŞKANLARINI GÖREVDEN ALAMAYACAK

Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına Danıştay karar verecek: İçişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarını ve meclis üyelerini görevden uzaklaştırma yetkisi kaldırılıyor. Onun yerine Danıştay kararı şartı getiriliyor. Görevden uzaklaştırmanın en fazla altı ay sürebileceği düzenleniyor.

YÖK KALDIRILACAK

Yükseköğretim Kurulu kaldırılıyor. Üniversitelerin akademik, idari ve mali özerklikleri ihlal edilmemek kaydıyla planlama ve koordinasyon kurulu olacak Yükseköğretim Üst Kurulu düzenleniyor.

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/son-dakika-turkiyede-neler-degisecek-altili-masanin-yeni-anayasasinda-dikkat-ceken-detaylar-7505011/

babanın ölmesi

independence
insanin hayatindaki kahramaninin bir daha asla ama asla espriler yapamayacak, öğütler veremeyecek, sizi cekip ceviremeyecek olmasi demektir. var olan yalnizligin onbinlerce kat fazlalasarak cevrenizi sarmasi demektir.

evin icine toprak kokusu siner, ailenize guclu gozukmeye calisip kiyilarda koselerde hickiriklara bogulursunuz. bos duvarlara bakip onu hayal ederek yuksek sesle ozur dilersiniz iyi bir evlat olamadiginiz icin. ömrünü on dakika uzatabilme ihtimaliniz olsa her seyinizi saniye tereddüt etmeksizin vereceginizi dusunursunuz ama cok gectir artik. ölüm meleği gelip almistir coktan ruhunu bedeninden.

cemal süreyya'dan şu şiiri de birakayim suraya yeri gelmisken;

sizin hiç babanız öldü mü

sizin hiç babanız öldümü
benim bir kere öldü kör oldum
yıkadılar aldılar götürdüler
babamdan ummazdım bunu kör oldum
siz hiç hamama gittiniz mi
ben gittim lambanın biri söndü
gözümün biri söndü kör oldum
tepede bir gök yüzü vardı yuvarlak
şöylemesine maviydi kör oldum
taşlara gelince hamam taşlarına
taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi
taşlarda yüzümün yarısını gördüm
bir şey gibiydi bir şey gibi kötü
yüzümden ummazdım bunu kör oldum
siz hiç sabunluyken ağladınız mı

------------------------------------------------------------

huzur icinde uyu babam.

black adam

independence
kaliteli sürümü malum yerlerde yerini almis.

izledim ve begendim, son derece izlenebilir bir film olmus. zaten süper kahraman filmi oldu mu her sekilde izlerim, hic kacmaz. izlemenizi siddetle oneririm.

25 kasım 2022 pençe kilit operasyonunda 3 askerin şehit olması

independence
dün pençe kilit operasyonu'nda teröristlerce açılan ateş sonucunda ne yazık ki 3 askerimiz şehit oldu. konuya dair milli savunma bakanlığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde;

* “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen şehit olmuştur.

* Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/teror-saldirisinda-1-asker-sehit-oldu-3-asker-yarali-7501413/

23 kasım 2022 düzce depremi

independence
istanbul'dan da son derece siddetli hissedildi bu deprem. henuz uyumamistim ve oturdugum koltuk saga sola yana arkaya sallanmaya basladi. asagidan yukari bir vurus degildi, sagdan sola bir yaylanis seklindeydi. can kaybi olmamasi en buyuk tesellimiz elbette. hattta celal şengör hoca bu depremin tum jeologlarin tahminlerini altüst ettigini soylemis fatih altaylı'ya ve ailesi ile birlikte istanbul'dan derhal tasinmasini siddetle onermis.

alakali metin su;

Ve tabii ki, Celal Şengör ile konuştum.

Avusturya'dan Türkiye'de olan biteni yakından izliyordu.

Geceden beri tüm verilere ulaşmaya çalışıyordu.

“Bana biraz süre ver” dedikten sonra geri aradı ve anlattı.

Yazacaklarım dünyanın en önemli jeologlarından birinin ve Kuzey Anadolu fayını inceleyen uluslararası ekibin Naci Görür'le birlikte üyesi olan bir Türk jeoloğun görüşleridir.

“Fatih, bu deprem müthiş kötü bir haberdir. Bu deprem Kuzey Anadolu fayının hareketinin tüm jeologlar tarafından tam olarak anlaşılamadığının göstergesidir. 22 yıl içinde Düzce'de ikinci bir deprem bu. Oysa herkes Düzce'nin gerilimini boşalttığını ve uzunca bir süre ciddi bir deprem olmayacağını düşünüyordu. Öyle olmadığını gördük.

Bunun anlamı şu.

İstanbul depremi bayağı yakınlaşmış.

Stres birikimi had safhaya yaklaştı.

Naci Görür'ün dediği doğru. Bolu Dağı'na doğru da bir deprem bekleyebiliriz. Ama orada 1944 yılında bir deprem oldu. Stres var ama çok büyük bir depreme yol açacak kadar değil.

Asıl stres birikimi Batı'ya doğru oldu.

Yani Adapazarı, Gölcük ve İstanbul.

İstanbul'u bir kez daha uyarıyorum. Ve belki bundan sonra bir kez uyarma fırsatımız dahi olmayabilir. Sana tavsiyem İstanbul'dan, şehir içindeki evinden taşın. O kadar hazırlıksızız ki, bir doğalgaz boru hattının kırılması bile yeter. Taşın çünkü Fatih'siz bir hayat istemiyorum.”

Celal Şengör'ün söyledikleri bunlar.

İster umursayın, ister umursamayın…

kaynak;

https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/3541251-celal-sengor-bu-cok-kotu-bir-haber

23 kasım 2022 düzce depremi

galahad
Merkez üssü gölyaka ilçesi. Şiddeti 5.9 ama hissedilen çok daha fazlaydı.
Düzce'de merkeze bağlı bir köyde yaşıyorum. Gece 4 gibi gözlerimi açtığımda önümden ufak dolapların yürüdüğünü hatırlıyorum. Yatak da hareket halideydi ama şu an depremden aklımda kalan tek şey o masa ve dolapların hareket etmesi. Aynı zamanda çıkan *zangır zangır* bir ses. Uykulu halimle ne yapacağımı şaşırdım. Hemen pencereye yöneldim. Bizim evin ikinci katına dışarıdan merdiven çıkıyor, o merdiven de benim penceremin altında olduğundan hasarsız indim. Ardından tekrar içeri girip ablamı aradım. Çığlık atıyordu ama karanlıkta nerede olduğunu bulmakta zorlandım. Ben onu bulana kadar zaten deprem bitti.
Anlık can haliyle mi desem uyku sersemliği mi desem, pencereden inme fikri nasıl aklıma geldi hala anlayamıyorum. Hiçbir şey de hatırlamıyorum. Ben ayağa kalktığımda sağa sola çarpmadım. Çünkü odam ufak ve çoğunlukla yatakta kaldım sonlara doğrı çıktım.

Öyle bir deprem geldi geçti. Bunun biraz daha fazlası eminim etrafı cehenneme çevirirdi. Annemler 99 depremiyle bunu kıyasladığında, bu depremi daha ürkitücü buluyor. Sebebi yatay biçimde bir sallantı olması galiba. Çok sağa sola gittik. Tabaklar falan her şey kırıldı gitti.

Neyse ki kimsede bir şey yok. ŞUNu da son son belirteyim, öyle bir deprem ki can kaybı yaşatacak kadar uzun sürmedi ama insanları tabiri caizse altına ettirdi. Hani bir tık daha fazla olsa yıkılmalar olurdu ama o seviyeye gelmeyip, ancak bu kadar şoka sokullabilirdi.

17 kasım 2022 erdoğan'ın iyi parti açıklaması

independence
secimlerin hepten sikintiya girdigini nihayet reis de anlamis olacak ki, meral aksener'e yoneik su sekilde bir cagrida bulundu kendisi.

"Temenni ederiz bir dönüşüm yaparak gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir"

hadi buyur burdan yak.

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-iyi-partiye-cagri-7484873/

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol