ifade özgürlüğü

0 /
independence
du$unce ozgurlugu ile arasindaki fark du$undugunu ifade edebilme ozgurlugu olmasidir ve halen, gunumuz turkiyesinde, avrupa birligine aday bir ulkede, burada hemen yaniba$imizda, icerisinde bulundugumuz sinirlar dahilinde ocu gibi korkulan bir $eydir.

orhan pamuk "biz bilmemkacmilyon ermeni kestir, bicaklarimiz korelmedi biz de elimiz degmi$ken birkacyuzbin de kurt keselim dedik ve dedigimizi de yaptik" demi$.

varsin desin?

ba$bakan olmadan once rte "minareler sungumuz camiler ki$lamiz" $eklinde $iir okumu$.

varsin okusun?

necmettin erbakan "adil duzen mutlaka gelecek ama kanli mi gelecek kansiz mi onu zaman gosterecek" gibi bir $eyler gevelemi$.

e birakin gevelesin?

siz eger kulturlu, adam gibi egitim almi$, sosyal hayati hakki ile ya$ayabilen, ay sonunu nasil getiririm diye kara kara du$unmeyen ve insanca ya$amayi ba$arabilen bir toplum yaratabilirseniz sinirlariniz dahilinde, sonra hicbir $eyden korkunuzun olmasina gerek kalmaz.dileyen diledigini soylesin, dileyen diledigini ifade etsin.bahsi gecen kriterlere sahip bir toplum zaten dogru ile yanli$i anlayabilecek kadar kendini geli$tirmi$, ara$tirma yapmi$ ve kitap okumu$ bir toplum olacaktir.sizlerin kendinize guveni mi yok ki ifadeyi bile sinirliyorsunuz, du$uncelerini belirten insanlari halen yargiliyorsunuz.

ifadenin ozgurlugunun halen tarti$ilabilindigi bir toplum icin uygar bir toplum denilebilir mi?

bir ki$i sirf du$uncelerini soyledi diye yargilanabilir mi allaha$kina! bugun de cumhuriyet ba$savciligi yucel a$kin davasi ile alakali konu$ulanlari incelemeye alacakmi$.sevgili ba$bakanimiz basin onunde suc duyurusunda bulunduktan sonra ustelik.ba$bakan suc duyurusunda bulunmadan once savcilik kanunlari mi bilmiyordu da ba$bakanin suc duyurusunda bulunmasini bekledi anlayamadim ben orasini.

peki sayin ba$bakanimiz ne icin suc duyurusunda bulundu? yargiya mudahale var ve bu anayasaya aykiridir sebebi ile.peki yargiya mudahaleden kasit nedir? kimi sivil toplum kurulu$larinin ba$kanlari ve siyasi parti liderlerinin yucel a$kin’in yargilanmasini sozel olarak ele$tirmesi.i$te cumhuriyet ba$savciligi bu ki$ilerin konu$malarinin kayitlarini inceleyerek suc unsuru tespit etmeye cali$acakmi$.bulunursa da yargilanma istemi ile suc duyurusunda bulunacakmi$.

yani i$in ozu tbmm’de ana muhalefet partisi lideri bile olsaniz, halkin oylari ile secilip tbmm de sandalye i$gal ediyor bile olsaniz ifade ozgurlugunuz ne yazik ki yok.

(bkz: egitim $art)
ya basta viva zapatista
sonuna kadar diyerek sorulacak sorulara verilen yanıtlar ile cevaplanabilecek insani haklardan birisidir.düşünce özgürlüğünden ayrı düşünülemez.kimi işine gelmeyen konularda bu hakların kısıtlanması gerektiğini düşünen insan hakları mantığının ne olduğunu dahi bilmeyen şahıslar bir gün kendilerinin de bu haklarının kısıtlanabileceğini akıllarına getirmeyenlerdir.
duygusal terminator
ifade özgürlüğü adı altında insan haklarını koruyan avrupa devletlerinden fransa bugün ülkesinde türkiye ermeni soykırımı yapmamıştır diyenleri suçlu bulacak bir tasarı çıkartmakla meşguldur benim burada söylemek istediğim bize bu konuda ders veren insanlar kendi ülkelerinde saçmalamaktadırlar herkes bilirki bi kişinin özgürlüğü bir başkasının özgürlüğünün bvaşladığı yerde biter.
wigwam
fransa’daki ifade özgürlüğü ile ilgili bir başka noktayı da açıklığa kavuşturmak isterim.bugün fransa’da yahudi soykırımı yapılmadı demek de bir suçtur. ne var ki,yahudi soykırımının yapıldığı hukuken kanıtlanmıştır ve failleri cezalandırılmıştır. ermeni soykırımı ile ilgili olarak böyle bir durumdan bahsetmek mümkün değildir. yeri gelmişken devletlerce imzalanmış uluslarası anlaşmalarda ifade özgürlüğü ile ilgili maddeleri belirtmek isterim.
medeni ve siyasi haklara ilşkin uluslararası sözleşmenin 19. maddesi:
1) herkesin müdaheleye uğramadan,kanaat edinme hakkı vardır.
2) herkesin ifade özgürlüğüne hakkı vardır;bu hak gerek sözlü,yazılı ya da basılı veya sanat eseri şeklinde,gerekse seçilen diğer herhangi bir yoldan,ülke sınırları söz konusu olmaksızın,her türlü haber ve düşünceyi araştırma,alma ve verme özgürlüğünü içerir.
3) bu hakların kullanılması ödev ve sorumlulukları da içeririr. bu nedenle belli kısıtlamalara konu olabilirler;ancak bunlar kanunun öngördüğü,ve:
a) başkalarının haklarına ve ününe saygılı olmak;
b) ulusal güvenliğin ve kamu düzeninin veya kamu sağlığı ya da ahlakının korunması için zorunlu kısıtlamalardır.
matilda83
düşüncenin ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılamsının savunucularındanım.ayrıca türkiye de nasıl bazı ifadeleri kullananlar nasıl yargılanıyor ve ifade özgürlükleri kısıtlanıyorsa fransa bizden bir farkının kalmadığını ermeni soykırım yasasını cıkararak kanıtladı.kardeş ülke fransa.
ya basta viva zapatista
ülkemizde anlaşılması çok güç olan bir kavramdır.ne yazık ki milliyetçi refleksler sonucu tukaka ilan edilmektedir.

aihm’in 1976 yılındaki handyside-birleşik krallık kararında tanımlamasına göre ’’ifade özgürlüğü, sadece lehte olduğu kabule dilen ya da zararsız ya da ilgilenmeye değmez görünen ’bilgi’ ve ’düşünceler’ için değil, aynı zamanda devletin ya da nüfusun bir bölümünün aleyhine olan, şok eden, rahatsız eden düşünceler için de uygulanır.bunlar, ’demokratik toplum’un olmazsa olmaz unsurlarından olan; çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin geekleridir.’’
cre
hakaret, ot-bok fln; diğer kişi yada kavramlara haksız saldırı olduğu için özgürlük değildir..özgürlük, bir başkasının hakkının başladığı yerde biter. hakkını aramak özgürlüktür, ülkeni "korumak" özgürlüktür, ama hakaret bir özgürlük olamaz, bu yüzden ifade özgürlüğünü de bağlayamaz
madeline
insanların düşündüklerini özgürce ifade edebilme durumudur.ancak bazı ortamlarda bu durum gerçekleştiğinde kişiler haketmedikleri yaptırımlara maruz kalırlar.
ifade özgürlüğü de her özgürlük gibi sınırları olan bir durumdur.yalnız bu durumlardan kasıt diğer insanların kişisel hak ve özgürlüklerini kısıtlamak ve yahut kişisel alanlarına tecavüz etme gibi olaylardır.bu tarz durumlarda tabiiki ifade özgürlüğü sözkonusu olamaz.
ancak bazı talihsiz durumlarda diğer kişilerin özgürlüklerini değil kısıtlamak yakınından bile geçilmediği halde bazı otoritelerin kendi çaplarında aldıkları kararlarla kendi çıkarlarına ya da kendi savundukları düşünceye ters düştüğü için yaratmış olduğu yaptırımlar ifade özgürlüğünü kıstlamaya yöneliktir.bu tarz ortamlarda ilerleme ve gelişme mümkün değildir.yaptırımların dozu ve sürekliliği kişileri bıktırır ve terkediş başlar.
(bkz: beyin göçü)
sitare
ilk insandan bu yana hiö bir zaman gerçeklememiş, her zaman belirli kurallarla sınırlandırılmış ve belki dünyanın sonuna kadar gerçekleşmesi mümkün olmayacak olan bir özgürlük türü.
insanın düşündüğünü kelimelere dökebilme özgürlüğüdür.

edit:malesef sözlükte bile yoktur.
0 /

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol