victor hugo

0 /
webgum
1802 -1885 edebiyatla ilgili olmayanlarin bile adini isittikleri bir yazar varsa oda victor hugodur. diyebiliriz. cunku buyuk fransiz yazari, ozellikle romanlarinda, genis okur kitlelerini buyulercesine saran bir sanat gucu gostermistir.

(bkz: sefiller)
ochip
victor hugo’ın yayınlanmış kitapları
sefiller
utanç
deniz işçileri
notre dame’ın kamburu
notre dame de paris
bir mahkumun son günü
gördüklerim işittiklerim
1793 devrimi
yürekle bakmak
dory
kardeşiyle aynı kıza aşık olmuş, akabinde annelerinin kızla görüşmelerini yasaklamasına rağmen, mektuplaşmaya devam etmiş, sonunda sevdiği kadınla evlediği gün kardeşini akıl hastanesine uğurlamış edebiyat adamı.
rhapsody
’şimdi bir yol ayrımında bulunuyordu.ya insanların en iyisi,ya da en fenası olacaktı.bunun ortasını düşünemiyordu.ya piskoposun üzerinde bir aziz,ya da kürek mahkumunun altında bir canavar olacaktı...!
independence
victor hugo (1802 - 1885) victor hugo hayatı biyografisifransız şair ve yazar victor hugo, fransa tarihinin en çalkantılı günlerinde, 1802’de dünyaya geldi. napolyon ordusunda general olan babası, imparatorun parlak döneminde önemli görevlerde bulundu, bir çok dış ülkeye seyahat etti ve madrid’te valilik yaptı. hugo, anne ve babası arasındaki geçimsizlikler nedeniyle genellikle annesinden uzak kaldı ve babası ile yaşadı.

hugo ilkokula ispanya’da başladı ancak ispanyol aristokratlarının çocuklarını kabul eden bu okulda, sonradan soyluluk ünvanı almış bir burjuva generalin oğlu olması, alay konusu edilerek dışlanmasına yol açtı. yazarların ürünleri ile yaşam öyküleri arasında ilişki kurmak eğilimindeki araştırmacılar, ispanyol okulunda geçen günlerin, hugo’nun aristokrasiye bir yandan hayranlık duyup bir yandan da nefret etmesi gibi gerilimli bir duyguya kapılarak liberal-demokratik ilkeleri seçmesinde büyük rol oynadığını iddia etmişlerdir.

napolyon’un imparatorluktan düşmesi ile birlikte hugo ailesi için zor günler başladı. paris hukuk fakültesi’nde başladığı yüksek öğrenimine maddi sıkıntılar yüzünden devam edemedi ve ayrıldı. ayrıldıktan sonra kendini kitaplara veren hugo, ilk şiirlerini de bu yıllarda yazdı. annesinin ölümüyle sefaletin eşiğine gelen genç yazarı bu güç durumdan kurtaran yirmili yaşlarda yayınlanan -kraliyet yanlısı- şiirleri oldu; xviii.lois tarafından bin frank aylığa bağlandı, chateaubriand’ın ilgisini çekti ve romantik akımı benimsemesinden sonra parlak bir kariyerin kapısını araladı.

1827’de “cromwell” ve 1830’da “hernani” oyunları, -tıpkı namık kemal’in “vatan yahut silistre”sinin osmanlıda yarattığı- isyana benzer bir heyecan uyandırdı paris’te. 1830 yılında victor hugo’nun hernani piyesinin oynanmasından sonra romantiklerle klasik edebiyat taraftarları arasında "hernani savaşı" denilen tartışma basladı. bu tartışma romantiklerin “klasizm” karşısında kesin zaferiyle sonuçlandı.

hugo’nun ilk romanı ise “notre dame’ın kamburu”dur(1831). bugün okunduğunda, yazarın en yüzeysel ürünü olarak değerlendirebileceğimiz bu romanın nispi başarısızlığı, hugo’nun maddi nedenlerle yayınevinin ısrarına boyun eğerek metnini çok kısa bir sürede tamamlamak zorunda kalmasındandır. yine de, hugo’nun yükselen ünü, fransa’da bu kitabının da sevilerek okunmasını sağlamıştır.

1831-1941 arasında çok sayıda şiir, piyes ve roman yazan hugo, 1841’de fransız akademisi’ne seçildi. 1848 ihtilali’nden sonra cumhuriyetçi saflara geçti ve cumhurbaşkanlığı için aday bile oldu. kendisi seçilemedi, ama seçilen louis napolyon’u destekledi. ancak napolyon da imparatorluğunu ilan edince, hugo 1851’de fransa topraklarını terk ederek –yirmi yıl sürecek gönüllü bir sürgünü geçireceği- channel adaları’na yerleşti. burada yazdığı “sefiller”(1861), onun en çok tanınan ve sevilen eseridir. imparatorluk dönemi sona erip üçüncü cumhuriyet kurulunca, victor hugo, paris’e bir kahraman olarak döndü. millet meclisine seçildi, ama politikadan çok edebiyatla ilgilenmeyi tercih etti. 1885’de öldüğünde, büyük bir törenle pantheon’a gömüldü.

19.yy paris’inden insan manzaraları; “sefiller”


“sefiller” romanı, roman kahramanları; kürek mahkumu jan valjean ve polis müfettişi javert arasında sürüp giden bir kovalamacanın hikayesi üzerine kuruludur. jan valjean, yoksul bir köylüdür, ailesini doyurmak amacıyla çaldığı –yalnızca- bir somun ekmekten dolayı kürek cezasına çarptırılmış, defalarca kaçma teşebbüsünde bulunduğundan cezası katlanmış ve on dokuz senelik hapisten sonra inançlarını yitirmiş, topluma öfke ve kin duyarak tahliye olmuştur. sefil bir halde geldiği “d” kasabasında, kasabanın piskoposundan gördüğü iyilikle aydınlanır ruhu.

hayata ahlâk ve fazilet sahibi iyiliksever bir insan olarak yeniden başlayan valjean, fransa’nın kuzeyinde ucuz mücevher imalatçılığı yaparak yaşamaktadır şimdi; geçmişini gizlemiş, zenginleşmiş ve herkesin sevgisini kazanıp kasabanın belediye başkanı olmuştur. valjean’ın gizlediği geçmişten şüphelenen detektif javert, araştırmaya koyulur ve “d” kasabasındaki hırsızlık olayına kadar ulaşır. oysa, isim benzerliğinden, bir başkası jan valjean’ın yerine tutuklanmış, mesele kapanmıştır. ne var ki valjean’ın ahlâkı, kendi yerine bir başkasının hapsedilmesine izin vermez. teslim olur ve yeniden küreğe gönderilir.

aradan bir kaç yıl geçtikten sonra bir kez daha kaçmayı başaran valjean, teslim olmadan önce sakladığı -namusuyla kazanılmış- paralarını alır, eski bir fahişe olan fantiana’nın kızı cosette’i bulur ve bir manastırda bahçıvan olarak çalışmaya başlar. evlat edindiği cosette ise rahibe okuluna gitmektedir. müfettiş javert’ten kurtulmuş gibidir jan valjean.

bu sakin hayat, cosette’in genç ve güzel bir genç kız olmasıyla değişir. babası napolyon ordusunda subaylık yapmış bir delikanlı; marius’a aşık olmuştur colette. zengin dedesi tarafından büyütülen marius, 1832’de isyan eden sosyalistlerin safındadır. her zaman haklıdan yana olan jan valjean da öyle. paris kanla yıkanırken, javert ile jan valjean karşı karşıya gelirler. valjean javert’in hayatını bağışlar. ancak bu yüce gönüllük karşısında bütün inandığı değerleri yıkılan javert, intihar eder. isyancıların durumu da pek parlak değildir. marius ağır yaralanır ve valjean tarafından kurtarılır. cosette’in bu genci sevdiğini anlayan valjean, onun eski bir kürek mahkumunun kızı olarak bilinmesini istemez ve ortadan kaybolur. oysa marius, hayatını kurtaran kişinin valjean olduğunu öğrenmiştir. iki genç, son anlarını yaşayan valjean’a koşarlar....

romanda gerçekçilik

19.yüzyıl romanlarını roman sanatının doruk noktasına taşıyan özellik, hiç şüphe yok ki, yazarların toplumsal gerçekliğe olan bağlılığıdır. gerçekten de, 19.yüzyıl romanı, çağın olaylarını bir tarihçi, sosyal bilimci titizliği ile kaydetmiştir. daha modernizmin şafağında, kapitalistleşmenin getirdiği yeni yaşam tarzına yaptığı sert eleştiriyle kendisini gösteren romantik akımın en büyük yazarlarından balzac, romanlarında fransız tarihini ve toplumsal hayatının bütün renkleri ve ayrıntılarıyla “resmetmiştir”. bu resme dikkatle bakıldığında, yaşam biçimlerinin farklılığının mekanda ve eşyalarda simgeleştiği fark edilecektir; mahalleler arasındaki ayrım, katı kurallarla düzenlenmiş toplumsal kastlar gibidir.

balzac’tan yaklaşık yirmi beş yıl kadar sonra, 1861 de yazdığı "sefiller" romanında, victor hugo yüzlerce sayfayı paris’in varoşlarının ürpertici yaşamına ayırmıştır. "burası korkunç bir yerdir. burası karanlıkların kuyusudur. körlerin çukurudur burası. cehennemin ta kendisidir(...) paris’in varoşları diyebileceğimiz bu kenar mahallelerin tenhalığını tanıyan herkes, en umulmadık kimsesiz bir yerde, bir çitin ardında veya bir duvar dibinde toplanmış çocuklar görmüştür. bunlar yoksul ocaklarından kaçmış çocuklardır. kenar sokaklar onların dünyasıdır; orada nefes alabilirler. (...) kötü alınyazıları buralardan doğar. buna acı tabiriyle, paris’in kaldırımlarına atılmak denir". victor hugo, aynı romanda, burjuva evini ve mahallesini de ayrıntılı olarak tasvir ederek, toplumsal kesimler arasındaki ayrımı, içinde yaşadığımız döneme göre çok daha kesin, hiç bir "nesnel" incelemenin yapamayacağı kadar dehşet uyandıracak biçimde belirler.
“sefiller” romanında anlatılan gerçekler yalnızca toplumsal yaşantı ve onunla ilişkili mekanlarla sınırlı değildir. roman kahramanlarının önemli bir kısmı, hugo’nun yaşam öyküsünde ya da fransa tarihinde yaşamış kişilerden oluşur. hatta, gururlu, isyankar ve devrimci marius tipi, yazarın kendi gençliğinin idealize edilmiş biçimidir. jan valjean’ı merkezine alan hikayesi de –özellikle 1832 ayaklanmasıyla- fransız tarihinin romana yansımasıdır. üstelik o dönemin haksız adalet sistemini ve politik hayatını teşhir etmesiyle de önemli bir belgeye dönüşür “sefiller”. üstelik hiç bir belgenin sahip olmayacağı zengin tasvirlerle ve şiirsel bir dille...
bütün bu övgülere rağmen, “sefiller”in aksayan pek çok yanı da var. mesela, goethe’ye göre, hugo’nun yarattığı sahneler ve olayları dikkatle izleyip aktarışı, okuyucuyu hemen etkiler, “fakat karakterler doğal canlılığın izini taşımazlar hiç. iplerinden öteye beriye çekilen yaşamsız, sıradan kişiler zekice bir araya getirilmişler, fakat tahtadan ve çelikten iskeletler, yazarın en garip durumlara sokarak, eğip bükerek, işkence ederek, kırbaçlayarak, vücutlarını ve ruhlarını kesip biçerek çok zalimce uğraştığı içi doldurulmuş bebekleri ayakta tutuyor, ancak bu oyuncak bebeklerin eti ve kanı olmadığı için, yazarın yapabildiği tel şey, yapıldıkları paçavraları yırtmaktan başka bir şey olmuyor; bütün bunlar, önemli derecede tarihsel ve retorik bir yetenek ve canlı bir hayal gücüyle yapılıyor”....
angelus
dünyanın en kısa mektubunu yazmış olan bireydir. yeni yayınlanmış kitabının ki bu sefiller olur satış grafiğini öğrenmek adına kitabın yayıncısa içeriğinde sadece soru işareti (?) olan bir mektup göndermiştir.
hsynsyh
romantizimin en önemli temsilcisidir.hatta romantik akimin kurucusuda sayıla bilir.cromwel adli oyununda önsözünde romantizmin ilkelerini ortaya koyar.
roman:sefiller,notre dame’in kamburu,izlanda hani
tiyatro:henani,cromwell
şiir: sonbahar yapraklari,temaşa
0 /

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol