confessions

shevek

- Yazar -

  1. toplam entry 2359
  2. takipçi 1
  3. puan 30664

sinanhalac

shevek
#719922 idli entrysindeki tespitiyle beni kendine hayran etmiş yazardır. entrysini takiben rivayet ettiği gibi 5 dakika içerisinde sinanhalac başlığına yönlenmemiş/yönelmemiş olsam da bakınız ki shevek imzalı bir entry burada. neyse, kendisine faşist falan demeyeceğim.

yalnızca;
(bkz: ideoloji yoksunluğu)

edit: siyasi agresiflik yapmayanlardan haber ver sinan sen bize.

karın kasi

shevek
sabah kalkıldığında ortaya daha çok çıkan , kahvaltıdan hemen sonra midenin şişmesi ile birbirine yaklaşarak kasılan ve bu yolla da midede fiziksel baskı kuran kas. taş gibi kastır, en güzel kas gruplarındandır ve herkeslerde olsundur. yapması da öyle çok zor değildir, hırs yapılınca kas da yapılır.

12 eylül bebesi

shevek
27 mayıs güneşiyle doğan gençlik 68 ve 78 devrimci öğrenci hareketlerinin temel ve birincil unsuru olarak göze çarparken, 12 eylül sonrası ortaya çıkmış gençliğimsi korkak ve pragmatist mcdonaldscı veletler sürüsü hareketinden öteye meydan vermemiştir.

12 eylül bebesi

shevek
"bir 12 eylül bebesi: köle olmak yani. aslında ne geleceği var umutla bakabileceği, ne geçmişi aydınlık diyebileceği. yalnızca cehaleti ve zerkedilmiş avanaklığı... bu sayede mutlu zaten, bu sayede hizmet etmekte kendini köle edenlere, sömürenlere. bu sayede geçmişten şanlı tarih, kapitalizm kokan gelecekten de başarı diye bahsedebiliyor. bu nedenle de başarısız olmaya mahkum, zavallı. onun suçu yok, bu tarihi neticelerin zaruri sonucu. zavallı olan o değil gerçekte, zavallı olanlar onu bu hale getirenler. 12 eylülü yaratanlar gerçek zavallılar."


12 eylül bebesi

shevek
12 eylül döneminde 10 veya altında bir yaşa sahip olmuş ya da sonrasındaki beş yıl içerisinde doğmuş yavrucakların çoğu. kitaptan falan korkarlar, korkarlar.

potansiyel "muhbir"ler olarak yetiştirilmek istenmiş bir kuşaktan muhbir olarak çıkmış her korkak kimseciktir. anarşi ve teröre karşı -ki bunlar 12 eylül terminolojisindendir- sözde temsilcisi oldukları ve bunu kullanarak sığındıkları ne olduğundan haberleri bile olmayan kemalizm ile devrimci mustafa kemal’in (mustafa kemal’e devrimci diyemezler, bursa nutku’nu okumaktan korkarlar) kemiklerini sızlatan tabucu, gelenekçi ve devrim sözcüğünden korkan insancıklardır. sözcüklerden bile korkarlar, konuşmaktan ve dinlemekten korkarlar. korkaklar. hainler. yılanlar. suçsuzlar.

eleştirmezler. devletten korkarlar (halbuki devlet onlar için vardır) ve emperyal kuvvetlerin kuklacıklarını oynarlar.

#583318

kitap

shevek
kitap yalnızca bizim ülkemizde bir terör unsuru olarak algılanabilir. kaynak 12 eylül ürünü küçük beyinler de olsa, o beyinler hacimlerinin azlığına ters oranla çok sayıda bulunmaktadır coğrafyamız üzerinde.

kitap

shevek
halkın gözüne sokulası. oku!

ateist, materyalist düşün yolunu benimsemiş bir insan olarak insancıklara sırf okumaları adına "okuyunuz, lanet olsun! okuyun! allah’ınızın adına okuyunuz lan bari!" deme noktasına geldim.

okuyun.
0 /

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol