confessions

nukleerbasliklikiz

- Yazar -

  1. toplam entry 455
  2. takipçi 1
  3. puan 50448

ruh

nukleerbasliklikiz
inatla entry yazmayan bilgiç ki$isi.
$urdan anladım:

toplam baslik : 0
toplam entry : 1
toplam ukde : 0

son entry : 08.12.2007 22:17
son online : 04.01.2008 14:43

son entrysini yakla$ık 28 gün önce yazmı$ ve online olduğu görülünce iyi bir okuyucu olma ihtimali dü$ünülmü$tür.


entry puanı

nukleerbasliklikiz
entry oylarken entrynin bilgi içerip içermediği,i$e yarar nitelikte olup olmadığı,doğruluğu,yaratıcılığı gibi özelliklerini dikkate almadan,ki$isel sorunları sözlük içine ta$ıyan,"bak bu entry kötü olmu$ berbat yağmuruna tutalım","bu entryi yazan bana ayar vermi$ti al sana berbat" dü$üncesi güden arkada$larımızın i$ine yaramı$ olduğu $ahsımın dikkatinden kaçmamı$tır.


0 /

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol