confessions

arutha

- Yazar -

  1. toplam entry 116
  2. takipçi 1
  3. puan 7581

bilgi sözlük ailesi

arutha
mafyoza aile tanımının internete taşınmış halidir. sadece daha yasaldırlar ama yapılanmaları aynıdır. misal: her mafya ailesinin bir başı, babası (admini) vardır. en az bir tane veziri, danışmanı (moderator) vardır. o’nun altında çeşitli işlerden ya da bölgelerden sorumlu teğmenleri-capoları (moderator ya da jedi de diyebiliriz) vardır. en alta da askerler ya da mafya üyeleri (yazarlar) bulunurlar. mafyaya giriş belli bir deneme (çaylaklık) sürecinin sonunda ve törenle olur. mutlaka direkt patrona haber veren gammazları mevcuttur. bu noktadan hareketle de internet forumlarının, sitelerinin benzeri yapılanmaları olduğu söylenebilinir. her iki düzlemde de kurallara uymamanın yaptırımları vardır. lakin bir farkla…

temyiz

arutha
aslında temyiz mahkemesinden anlaşılan, alt dereceli mahkemenin yargılamasını yenileyip, sıfırdan karar verebilen mahkemelerdir. lakin türk hukuk sisteminde böyle bir uygulama yoktur. temyiz edilen dava, ilgili yargıtay dairesine gönderilir. idari davalarda ise danıştay’a. geçerli bir temyiz başvurusu olduğuna hükmedilirse, ilgili dairenin raportör hakimince incelenir ve dairece karara bağlanır. verilen kararla ya ilk derece mahkemesinin kararı onanır; ya da bozulur. eğer karar bozulacak olursa, tekrardan ilk derece mahkemesine döner ve hâkim yargılamasını yeniler. hakim yargıtay ya da danıştay’ın bozma sebebine uygun karar verirse sorun olmaz. ama isterse verdiği eski kararda “direnebilir” ki, buna da “direnme kararı” denilir. bu durumda tekrardan temyiz edilebilinir. bu noktada artık yargıtay hukuk ya da ceza genel kurulu karar verir. genelde hakimler buradan gelen kararlara uyarlar. ama gene de direnebilmeleri de mümkündür. çünkü hâkimlerin bağımsızlığı esastır. başka hiçbir kurum kararlarına karışamaz. tabiî ki uygulamada, tayinlerde yargıtayın verdiği puanlara da (yani ne kadar çok kararınızı onanmış, ne kadar azı bozulmuşsa) bakılarak atamalar yapıldığı için, yargıtay’ın kararlarına, hele de genel kurul kararlarına direnme karı uygulamada pek görülmez.

metroda gecilmesi yasak olan sarı çizgiyi geçmek

arutha
metronun ilk açıldığı yıllarda bir amcanın bırakın sarı çizgiyi geçmeyi, ayaklarını boşlukta sallayacak bir şekilde yerde oturmasıyla beni koparan yasaktır. güvenlik dahil herkes, amcanın "gelirken görürüm" cevabıyla mavi ekran vermesine sebep olan eylemidir de aynı zamanda.

bir de ingilizce uyarısında "please don’t pass the yellow line" derken; türkçe versiyonunda ergenekon destanına yakın bir uyarı anons edilir.

yargıtay

arutha
yargıtay özel ve ceza hukukunun en üst yargı merciidir. eşiti danıştay ve anayasa mahkemesidir. ihtiyaca göre kurulan dairelerden oluşur. daireler genelde belli alanlara bakarlar. örneğin 9. hukuk dairesi iş hukukuna ilişkin davalara bakar. ceza davalarına ceza daireleri; özel hukuk davalarında da hukuk daireleri bakar. bütün dairelerin bir araya gelmesiyle ise hukuk ya da ceza genel kurulları toplanılır. yargıtay aslında bir temyiz mercii değildir.temyiz mahkemeleri, önlerine gelen dava dosyalarında son sözü söylerler. türk hukuk sisteminde, yerel mahkemesi kararını yargıtaya gönderildiğinde önce ilgili daireye gider. raportör hakim (adı üstünde) davaya ilişkin bir rapor düzenler. eğer talep varsa ve yargıtay da uygun görürse duruşmalı olarak; yoksa duruşmasız dosyayı inceler. sonuç olarak yargıtay dairesi önüne gelen dosyayı ya onar, ya da bozup geri gönderir. yani yeni bir hüküm tahsis edemez; ancak yazım hatası vb gibi ufak düzeltmeleri yapabilir. bir de icrayı geri bıraktırma kararı verebilir.

yerel mahkeme kararı onanırsa, karar kesinleşir ve icraya konulur. yok bozulmuşsa, aynı mahkemeye geri gönderilen dosya üzerinden yeni bir yargılama yapılır. ama deliller vb toplandığı için usule ilişkin pek çok işlem yenilenmez. yani daha kısa sürede sonuca ulaşılabilinir. bu noktada mahkeme yargıtay ilamına göre karar verirse sorun olmaz. ancak yargıtay ilamına direnebilir; yani eski kararını tekrardan verebilir. bu durumda tekrar yargıtaya gönderilirse dosya artık ilgili yargıtay dairesinde değil; hukuk ya da ceza genel kurulunda dosyaya bakılır. verilen kararla hakim bağlıdır.

hakimlerin ne kadar çok dosyası yargıtayca onanırsa o kadar puan kazanırlar ve bu puanlar da tayinlerinde rol oynar. o yüzden hakimler yagıtay kararlarına dikkat ederler. tabii emekliliği gelen hakimler hariç :)))genel kurul kararları ise hakimleri bağlar. ama gene de hakim genel kurul kararının olaya uymadığını düşünürse, farklı karar da verebilir.

kobra

arutha
gi-joe’ların ezeli düşmanı olan örgüt. orjinalinde yani çizgiromanında yanılmıyorsam vietnam savaşı sonrası intikam almak isteyen bir vietkong’lunun (kobra komutan) kurmuştur. çizgi filminde ise evrimin ayrı bir kolu olan kobra ırkının, insanları kullanarak kurdurduğu terör örgütüdür.

piyon tahtanin sonunda vezir olur

arutha
o şimdi mahkum filminde de geçen replik. aslında daha değerli olan at, fil gibi feodaliteyi temsil eden taşların yerine, en önde giden şahın kulu piyonların terfisi hem kapıkulu sistemini hatırlatıyor; hem de tahtanın sonuna gelen taşı ne yapacağız sorununa yanıt teşkil ediyor.

suare

arutha
tarihteki piyade birliklerinin sırt, sırta vererek kare şeklinde oluşturdukları savunma formu. genelde mızraklı birliklerce, düşman süvarisine karşı icra edilirdi. bunun osmanlıca’daki karşılığı ise tabur cengidir.

rapier

arutha
ingiliz dizaynı uçaksavar füzesidir. alçak irtifadan gelecek düşman uçaklarını düşürmek için dizayn edilmiştir. menzili yatayda 8 km, dikeyde 3-4 km’dir. türk hava kuvvetlerince de üslerin savunmasında kullanılmaktadır.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol