kelebek

2 /
bulut
sultanahmette gezinirken duvarda turuncu bir örneğini gördüğüm hayvan.aslında ne bileyim hayvan demek istemiyorum ben ona.ona yavaşça yaklaştım, kaçmadı.turuncu kadifemsi kanatlarına dokundum sevdim biraz onu.
darth sidious


bu stilde, yüksek derecede kuvvet hareketlilik ve suya alışkanlık bulunmasını gerektirdiğinden yüzmeye yeni başlamakta olanlar kelebek stilinde yüzmeyi normal olarak diğer yüzme stillerini öğrendikleri kadar kısa sürede öğrenemezler.gerçekten, bu stil, genellikle, diğer yüzme stillerinde ustalaşmış olanlara öğretilir. bazı öğretmenler, gereksiz yere, bu yüzme stilini öğretmekte isteksiz davranırlar, diğer bazıları ise, bir sınıf veya bireye verdikerli ilk derslerde basitleştirilmiş şekli ile bu stili bir eğlence faaliyeti olarak kullanırlar.

su üzerinde durabilme kabiliyeti, bu stil için çok önemlidir. çünkü; kollar suyun üzerinde başlangıç durumuna geçerken baş nefes almak için yukarı kalkar. vücutları su üzerinde iyi durabilenler bu hareketi iyi duramayanlardan çok daha az gayretle başarabilirler. omuz çemberindeki hareketlilik eksikliği çoğu kez kollarının başlangıç durumuna geçisinin yavaş olmasına ve dolayısıyla de yüzüş durumunun bozulmasına sebep olur. bu duruma ilaveten kolların suyun dışına tam olarak çıkmaması tedricen artan bir direnç oluşturacak ve sonunda yüzebilmek imkansız olacaktır.

dolayısıyla, vücudun doğal yapısı, bazı kimselerin başkalarından daha fazla başarılı olmasını sağladığı doğrudur. mamafih bütün çocuklara kelebek stili yüzmeyi deneme fırsatı verilmelidir, çünkü, hepsi bu stilde ustalaşmayı başaramasa bile, ilerleyen uygulamalar su içinde yararlı deneyimler kazandırır.

vücut durumu
vücut mümkün mertebe yatay tutulmalı ve baş doğal kesmelidir. aralıklı veya birbirini sıra ile takib eden nefes alp verme hareketi bu yüzme durumunu korumakta çok yardımcı olur. kol ve bacak hareketlerinin tepkisi nedeniyle vücudun dalgalanmasının önüne geçilemez.usta bir yüzücüde dalgalanma derecesi kontrollü ve azdır ancak bu stili yeni öğrenmekte olanda kontrolsüz ve fazladır.

bu stille yarışmalarda yüzüldüğü zaman yüzme kuralları vücudun göğüs üzerinde tutulmasını ve omuzların yatay olmasını istemektedir.
tyche
alakasız ve duruma uygun olmayan hallerde de denir ’oğlum smokinle kelebek gibi oldun’ örneğinde olduğu gibi.
santra
"hızlı yaşa genç öl" sözünü doğası gereği prensip olarak alan, hayvan demeye insanın dilinin varmadığı varlık.
2 /

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol