belçika

0 /
independence
coğrafi verileri


konum: batı avrupa’da, kuzey denizinin kıyısında, fransa ile hollanda arasında yer almaktadır.
coğrafi konumu: 50 50 kuzey enlemi, 4 00 batı boylamı
harita konumu: avrupa
yüzölçümü: toplam: 30,528 km²
kara: 30,278 km²
su: 250 km²
sınır: toplam: 1,385 km
sınır komşuları: fransa 620 km, almanya 167 km, lüksemburg 148 km, hollanda 450 km
kıyı şeridi: 66.5 km
iklimi: ilıman iklime sahiptir, kışlar hafif, yazlar serin geçer. genellikle hava rutubetli, yağmurlu ve bulutludur.
arazi yapısı: kuzeybatıda yatık kıyı ovaları, merkezde yuvarlak tepler, güneydoğuda ardennes ormanında engebeli dağlar yer almaktadır.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alt nokta: kuzey denizi 0 m; en yüksek nokta: signal de botrange 694 m
doğal kaynakları: kömür, doğal gaz
kullanılabilir topraklar: işlenebilir toprak arazi: %27.42
sürekli ekinler: %0.69
otlaklar: %20
ormanlık arazi: %21
diğer: %30.89
doğal afetler: su baskınları kıyıya yakın arazilere zarar verdiğinden, bu alanlar beton direklerle sahilden ayrılmışlar.


nüfus bilgileri


nüfus: 10,379,067 (temmuz 2006 verileri)
yaş yapısı: 0-14 yaş: %16.7 (erkek 883,254; kadın 846,099)
15-64 yaş: %65.9 (erkek 3,450,879; kadın 3,389,565)
65 yaş ve üzeri: %17.4 (erkek 746,569; kadın 1,062,701) (2006 verileri)
nüfus artış oranı: %0.13 (2006 verileri)
mülteci oranı: 1.22 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.7 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.96 erkek/kadın (2006 verileri)
bebek ölüm oranı: 4.62 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 78.77 yıl
erkeklerde: 75.59 yıl
kadınlarda: 82.09 yıl (2006 verileri)
ortalama çocuk sayısı: 1.64 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
hiv/aids - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.2 (2003 verileri)
hiv/aids - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 10,000 (2003 verileri)
hiv/aids - hastalıklarından ölenler: 100 ün altında (2003 verileri)
ulus: belçikalı
nüfusun etnik dağılımı: flaman %58, valon %31, diğer %11
din: roma katolikleri %75, protestanlar ve diğer %25
diller: flamanca %58, fransızca %32, almanca %10
okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %99


yönetimi


ülke adı: resmi tam adı: belçika krallığı
kısa şekli : belçika
yerel tam adı: royaume de belgique/koninkrijk belgie
yerel kısa şekli: belgique/belgie
ingilizce: belgium
yönetim biçimi: meşruti krallık
başkent: brüksel
idari bölmeler: ülke, flaman bölgesi’nde 5, valon bölgesi’nde de 5 olmak üzere 10 eyalete ayrılmıştır. flaman bölgesindeki eyaletler, batı flandre, doğu flandre, anvers, limburg, flaman brabant olup, valon bölgesindeki eyaletler ise namur, liège, hainaut, lüksemburg, valon brabant’dır. ülkede 589 belediye bulunmaktadır. kendi meclisleri bulunan belediyeler, belediye başkanının başkanlığında çalışan belediye encümeni tarafından yönetilir.
bağımsızlık günü: 21 temmuz 1831 (hollanda’dan ayrıldı)
milli bayram: bağımsızlık günü, 21 temmuz (1831)
anayasa: 7 şubat 1831 tarihinde kabul edilmiştir. 1970 yılında yapılan bir düzenleme ile idari yapısını değiştirmiştir. söz konusu düzenleme ile federal bir yapıya kavuşan ülke idaresi, 1980, 1988-1989 yıllarında devam eden yeni düzenlemelere ek 14 temmuz 1993 tarihinde yapılan ve tam olarak mayıs 1995’de seçimlerin yapılması ile yürürlüğe giren son anayasal düzenlemeyle, yine monarşi ile yönetilen bugünkü federal ve üç bölgeli hale getirilmiştir.
hukuk sistemi: genel hukuk ingiliz yapısal teorisinden etkilenerek düzenlenmiştir.
oy kullanma yaşı: 18 yaş ve üzeri; her kes için geçerli ve zorunludur.
üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: acct, afdb (afrika kalkınma bankası), asdb (asya kalkınma bankası), ag (avustralya grubu), benelux (belçika, hollanda, lüksemburg ekonomik birliği), bis (uluslararası imar bankası), ccc (gümrük işbirliği konseyi), ce (avrupa konseyi), cern (avrupa nükleer araştırma teşkilatı), eapc (avrupa - atlantik ortaklık konseyi), ebrd (avrupa yatırım ve kalkınma bankası), ece (birleşmiş milletler avrupa ekonomik komisyonu), eib (avrupa yatırım bankası), emu (avrupa ekonomi ve para birliği), esa (avrupa uzay ajansı), avrupa birliği, fao (tarım ve gıda örgütü), g- 9, g-10, iadb (amerika bölgesi kalkınma bankası), iaea (uluslararası atom enerjisi ajansı), ibrd (uluslararası imar ve kalkınma bankası), icao (uluslararası sivil havacılık örgütü), icc (milletlerarası ticaret odası), icftu (uluslararası serbest ticaret birlikleri konfederastonu), icrm (uluslararası kızılhaç ve kızılay hareketi), ida (uluslararası kalkınma birliği), iea (uluslararası enerji ajansı), ifad (uluslararası tarımsal kalkınma fonu), ifc (uluslararası finansman kurumu), ifrcs (uluslararası kızılhaç ve kızılay toplulukları federasyonu), iho (uluslararası hidrografi örgütü), ilo (uluslarası çalışma örgütü), imf (uluslararası para fonu), imo (uluslararası denizcilik örgütü), inmarsat (uluslararası denizcilik uydu teşkilatı), intelsat (uluslararası telekomünikasyon ve uydu örgütü), interpol (uluslararası polis teşkilatı), ioc (uluslararası olimpiyat komitesi), iom (uluslararası göçmen teşkilatı), iso (uluslararası standartlar örgütü), itu (uluslararası haberleşme birliği), minurso (bm bati sahra referandum misyonu), monuc (bm kongo operasyonu), nato (kuzey atlantik asemblesi), nea (nükleer enerji kurulu), nsg, oas (amerika devletleri teşkilatı), oecd (ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü),opcw, osce (avrupa güvenlik ve işbirliği örgütü), pca (daimi hakemlik mahkemesi), un (birleşmiş milletler), unctad (birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı), unesco (eğitim-bilim ve kültür örgütü), unhcr (bm mülteciler yüksek komiserliği), unido (endüstriyel kalkınma örgütü), unmik (bm kosova geçici yönetimi), unmogip (bm hint pakistan askeri gözlem grubu), unmop (bm prevlaka gözlem misyonu), unrwa (bm filistin mültecileri yardım komisyonu), untso (bm mütareke gözlem örgütü), upu (dünya posta birliği), wadb (batı afrika kalkınma bankası), wcl (dünya emek konfederasyonu), weu (batı avrupa konseyi), who (dünya sağlık örgütü), wipo (dünya fikri mülkiyet teşkilatı), wmo (dünya meteoroloji örgütü), wtro (dünya ticaret örgütü), zc


ekonomik göstergeler


ekonomiye genel bakış: gelişmiş pazar ekonomisi, büyük ölçüde hizmet sektörü, hafif ve ağır sanayi ve dış ticarete dayanır. hava ve demiryolu taşımacılığı ile radyo-televizyon yayınları dışında ekonomiyi tümüyle denetimde tutan özel girişimin karşısında hemen hemen hiçbir devlet rekabeti yoktur. ülkenin kuzeyi, madencilik ve ağır sanayinin gerilemekte olduğu güney bölgelere göre daha hızlı bir büyüme içindedir. belçika, kobalt,germanyum ve radyum gibi maddelerin işlenmesinde dünyada önemli yer tutar. anvers bölgesinde yoğunlaşmış olan rafinerilerde de ham petrol işlenir. ekonomide başlıca gelir kaynağını, ithal edilen hammaddelerin imalatı ve işlenmesi ile mamul malların ihracatı oluşturur.
gsyih: satınalma gücü paritesi - 322.3 milyar $ (2005 verileri)
gsyih - reel büyüme: %1.5 (2005 verileri)
gsyih - sektörlere göre: tarım: %1
endüstri: %24
hizmet: %74.9 (2005 verileri)
enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.8 (2005 verileri)
iş gücü: 4.77 milyon (2003)
sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %74.2, endüstri %24.5, tarım %1.3 (2003 verileri)
işsizlik oranı: %8.4 (2005 verileri)
bütçe: gelirler: 180.4 milyar $; giderler: 180.5 milyar $ (2005)
endüstri: inşaat ve metal ürünleri, motor ve taşıt ürünleri, besin maddeleri ve meşrubat,kimyasallar, ham maddeler, tekstil,cam, petrol, kömür
endüstrinin büyüme oranı: %-0.2 (2005 verileri)
elektrik üretimi: 78.77 milyar kwh (2003)
elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %40.01
hidro: %0.42
nükleer: %58.33
diğer: %1.24 (2003)
elektrik tüketimi: 79.66 milyar kwh (2003)
elektrik ihracatı: 8.3 milyar kwh (2003)
elektrik ithalatı: 14.7 milyar kwh (2003)
tarım ürünleri: şeker pancarı, taze meyve ve sebze, hububat, tütün; sığır, dana, domuz, süt
ihracat: 269.6 milyar $ (2005)
ihracat ürünleri: demir çelik, taşıt, traktör, mücevher, petrol
ihracat ortakları: almanya %19.4, fransa %17.3, hollanda %11.7, birleşik krallık %8.2, abd %6.4, italya %5.3 (2005)
ithalat tutarı: 264.5 milyar $ (2005)
ithalat ürünleri: benzin, hububat, kimyasallar, besin maddeleri
ithalat ortakları: hollanda %17.8, almanya %17.2, fransa %11.4, birleşik krallık %6.8, irlanda %6.5, abd %5.4 (2005)
dış borç tutarı: 28.3 milyar $ (2003 verileri)
para birimi: euro (eur)
para birimi kodu: eur
mali yıl: takvim yılı


iletişim bilgileri


kullanılan telefon hatları: 4.801 milyon (2004)
telefon kodu: 32
radyo yayın istasyonları: fm 79, am 7, kısa dalga 1 (1998)
radyolar: 8.075 milyon (1997)
televizyon yayını yapan istasyonlar: 25 (plus 10 repeaters) (1997)
televizyonlar: 4.72 milyon (1997)
internet kısaltması: .be
internet servis sağlayıcıları: 61 (2005)
internet kullanıcıları: 5.1 milyon (2005)


ulaşım ve taşımacılık


demiryolları: toplam: 3,521 km
karayolları: toplam: 149,757 km
asfalt: 117,110 km
asfalt olmayan: 32,647 km (2003)
su yolları: 2,043 km (1,528 km ticari amaçla kullanılmaktadır)
boru hatları: ham petrol 161 km; petrol ürünleri 1,167 km; doğal gaz 3,300 km
limanlar: antwerp (dünyanın en kalabalık limanlarından biri), brugge, gent, hasselt, liege, mons, namur, oostende, zeebrugge
hava alanları: 43 (2006)
helikopter alanları: 1 (2006 verileri)

http://www.ulkeler.net/belcika.htm#01
seyhmerat
güzel bir ülke, yaşanılası yerleri çok fazla, en güzel özelliklerinden birisi ulaşımın mükemmel olması ve tarihin ve tarihi eserlerin çok iyi korunması. antwerp, brüksel ve brugge gibi üç mükemmel şehre sahiptir.
freagl dreams
11 eylül saldırılarını protesto etmek için yürüyüş örgütleyen ve bu yürüyüşü islam dini mensuplarına karşılık yapmak istedikleri açıklayan millete sahip ülke. "islami teröre hayır"mış öyle diyorlar.

hani aziz nesin türklerin bilmem kaçı aptaldır demiş ya, aslında adam dar düşünüyormuş meğerse dünyanın %75’i aptalmış hala amerika’nın kendi kulerini pentagon’un yıktığını karayamamışlar var aramızda yaşayan. pes doğrusu islami terörmüş.
ankakusu
flamanlarin, valonlardan ayrilmak istedigi ülkedir. flaman bölgesine göre daha fakir olan valon bölgesi flamanlara göre kendilerine ekonomik olarak arti bit yük getirmekteymis. bu istekleri nakörlükten baska bir sey degildir bana kalirsa. sanirim avrupa’nin refah düzeyi en yüksek olan bölgelerinden birinde yasayan flamanlarin burnu büyümüs.

aslinda bu adamlarin sorunlari ekonmiktir. siyasette yasanan kriz bardagi dolduran veya tasiracak olandir.
ankakusu
son yillarda bana, çocuklar ile bir sorunu olan millete sahip oldugunu düsündürten ülkedir. pedofili, çocuk pornosu almis basini gitmis bu ülkede. bir de analar-babalar cinnet geçirip çocuklarini sikça öldürüyor.

son bir senede bu ülke hakkinda bir çok kez bu tarz haberleri okuyunca böyle bir izlenim olustu bende.
0 /

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol