confessions

akbays

Yazar

  1. toplam entry 272
  2. takipçi 0
  3. puan 628

sorgulama

suçun takibi sırasında zanlıların soruşturmayı yürütenler tarafından soru-cevap kıskacına alınmasıdır. en bilineni çapraz sorgudur. yeni ceza usul yasasında artık avukatlara da tanınan suçu ve faillerini açığa çıkarma yöntemlerinden biridir.

askerlik yapmayi reddetmek

gençlere iş, eğitim, güvenli bir gelecek ve insan onuruna yaraşır bir hayat imkanı sunmayan ülke yöneticilerinin, ülke gençliğini zaptu rapt altında tutmasını sağlayan, onursuzlaştırma ve direncini kırma mekanizmasına gösterilen doğal tepki.

türk telekom

özellikle 1980 sonrasında, işçi sınıfının en önemli hakkı olan, toplu sözleşme ve grev hakkını ortadan kaldırmak maksadıyla, işbaşına gelen iktidarların uyguladığı, kapsam dışı çalışma yönteminden, en çok etkilenen ve hali hazırda çalışanlarının son mohikanlar gibi direndiği işyeri.

grev

haber-iş’e bağlı türk telekom çalışanlarının şu anda yaptıkları şeydir. sınır ötesi operasyon tartışmalarıyla akp’nin gözlerden ve gönüllerden kaçırdığı grev 25 bin çalışanı kapsıyor.

ambargo

aynı zamanda, bir ülkeye başkaca ülke veya ülkeler tarafından uygulanan ekonomik,mali, ticari abluka uygulanması durumudur. örneğin abd 45 yıldır küba’ya ambargo uygulamaktadır.

sigara falı

yanan sigara herhangi bir nedenle söndüğünde ve yanınızda biri bunu farkettiğinde, adeta şartlanmış gibi’gevezenin sigarası sönermiş’sözlerini iştirsiniz.

eski solcu

özellikle 80’li yıllardan sonra siyasal aktivitesini ticari faliyetlere indirgemiş ve hızla değişen dünyaya ayak uydurmak kılıfıyla pasifize olan radikal sol eylemciler için kullanılan bir kavram.
0 /