rum ortodoks patrikhanesi

istanbul rum ortodoks patrikhanesi veya kendi ismiyle istanbul ekümenik patrikhanesi yunanca adı ile "ikumenikon patriarhion konstandinupoleos" 6. yy’dan itibaren hıristiyanlık alemindeki din tartışmalarının önemli bir kesimini oluşturan ortodoksluğun merkezi olan patrikhanedir. istanbul’un fethinden sonra, gayr-ı müslim olan toplumların yaşayışına dair düzenlemeler, fatih sultan mehmet’in çıkardığı fermana bağlanmış, böylece fener rum patrikhanesi de denilen rum ortodoks patrikhanesi’nin yasal statüsü süreklilik kazanmıştır.

ii. gennadios’un patrik olmasıyla, patrikhâne faaliyetlerini kentin ikinci büyük kilisesi olan havariyun kilisesi’nde yürütmeye başlar. o zamanlarda yaklaşık bin yaşındaki havariyun kilisesi’nin bahçesinde imparator ailesinin mezarları da bulunmaktadır ve hıristiyan nüfusun azalması ve güvenlik nedeniyle 1455’te boşaltılır.


patrikhane pammakaristos manastırı’na taşınır. 12. yy’da ii. ioannes komnenos’un yaptırdığı pammakaristos manastırı, hıristiyan göçmenlerin yerleştirildiği çarşamba semtinde idi. havariyun kilisesi’ne göre daha küçük ve güvenli olan pammakaristos, 1518’de restore ve ii. ieremias’ın patrikliği sırasında da genişletilerek yeniden inşa edildi. 1586’da, iii. murad döneminde boşaltılan kilise, 1591’de fethiye adıyla camiye dönüştürüldü. patrikhâne, önce fener’deki vlah sarayı kilisesi’ne, 1597’de ise ayvansaray’daki ayios dimitrios kilisesi’ne taşındı.

patrikhane, 1602’de fener’de bulunan ayios yeoryios manastırı’na yerleşti ve bu tarihten sonra faaliyetini burada sürdürdü.

ii. mehmed’in çıkardığı fermanla statüsü saptanan rum ortodoks patrikleri, cemaatin evlenme, cenaze gibi adetlerini özgürce uygulayabilmesini denetliyorlardı. patrik, bir vezir statüsünde kabul edilir, kendisine divanda yer verilirdi. maiyetindeki diğer yöneticiler ile birlikte her türlü hizmet ve vergiden muaftı. rum cemaatine dair konuların görüşüldüğü meclise başkanlık eden patrik, hukuki ve cezai işlerde tam yetkili idi. böylece patrik, rum ortodoks toplumunun tartışmasız lideri olarak, bizans dönemindeki haklarından fazlasına kavuşmuştu.

patrikhanedeki kiliserum ortodoks kiliseleri üzerinde simgesel bir otoritesi olan istanbul patriği, 6. yy’dan beri "ekümenik patrik" sıfatıyla dünyâdaki tüm ortodoksların ruhani lideri kabul edilir. bu konu, lozan antlaşmasıyla hukûkî ve siyâsî konumu kaldırılan bu unvanı tanımayan türkiye cumhuriyetiyle sürtüşmelere yol açmaktadır.

1856 islahat fermanı ile patriklerin yetkileri, dini konularla sınırlandı. seçim usulleri gözden geçirildi. görev süreleri ömür boyu kılınarak sorumlu oldukları davalardaki yetkileri genişletildi. lozan antlaşmasıyla cumhuriyet döneminde patriklerin tüm ayrıcalıkları kaldırıldı. türkiye cumhuriyeti uyruğunda bulunmaları koşulu getirildi.

cumhuriyet döneminde rum ortodoks patrikhanesi’nin etkinlik alanı da sadece dini konularla istanbul’daki rum cemaati ile sınırlandı. hizmet binâsının 1941’de yanması üzerine, 1989’da yüksek mimar aristidis pasadeos nezaretinde başlatılan onarım çalışmaları 1991’de tamamlandı. patrikhâne, faaliyetini halen yeni binasında yürütmektedir. şu andaki patrik birinci bartholomeos’dur.

terk edilmek

terk edilen kişinin genelde kabulenememesinden dolayı karşısındaki için zihninde atıp tuttuğu, kendini bir şekilde haklı çıkarmaya çalıştığı durumdur. halbuki suçu kendinde aramak, durumu kabullenmeye yardımcı olan bir araçtır çoğu kez. ama insan anlamaz. idrak edemez hatasını, onun için terk eden suçludur başta. "neden ben" ler ve "beni nasıl terkeder yaa" lar gelir. zordur evet, alışmak zaman alır. alışırsınız..ve yenileri gelir. seversiniz, sevilebilirsiniz bile. şansınız varsa uzun yıllar, bir ömür aynı yastık görünür ufukta. ama şanslı olmayabilirsiniz de o kadar..belki de tek bir hatanıza, tek bir yanlışınıza bakar o aşkından öldüğünüz, muhteşem biricik sevgiliniz. hatanızı düzeltmeye fırsat bile kalmadan kapıdasınızdır işte...

arthur paul pedrick

porof. zihni sinir’in atası sayılabilecek, aralarında avustralya çöllerini sulamak için antartika’dan boruyla kartopu getirmenin de olduğu tuhaf buluşların patentini almış olan bilimadamı.

kimler var

online uyeler
esrakesh (moderator) [msg] [kim]
elma sekeriiii (moderator) [msg] [kim]
orqn (5. nesil bilgic) [msg] [kim]
mutant (5. nesil bilgic) [msg] [kim]
atacamadesert (5. nesil bilgic) [msg] [kim]
emma the gold one (5. nesil bilgic) [msg] [kim]
telsiz arkadasi (5. nesil bilgic) [msg] [kim]
civeng (5. nesil bilgic) [msg] [kim]
kufurmuediimonumuistion (comez) [msg] [kim]
afgan (5. nesil bilgic) [msg] [kim]


$u anda yonetimden

jedi,
2 moderator,
1 bot(genelde gorunmez bu),

uyelerden ise

0 gammaz,
7 bilgic,
1 comez,

uyelerden toplam 10 ki$i sozlukte at ko$turuyorlar.

ayrica

$u anda bilgi sozluk’u 3 ki$i okuyor.