#eski haritalar

batlamyus

1467 basım nüshasında yer alan anadolu haritası oldukça ilgi çekici olan, islam çevrelerince batlamyus olarak tanınan ve esas adı ptolemy olan matematik, gökbilim ve coğrafya ile ilgilenen önemli şahıs.

Geographiké Hyphégesis adlı kitabı 15. yüzyılda bulunduktan hemen sonra, kısa bir süre içerisinde, Latince'ye çevrilmiş, 1406 yılında basılmış ve bu kitabın bir kısmında Anadolu haritası yer almış.

kitapta toplam 30'a yakın harita mevcut. 25'e yakını metinlere bağlı kalınarak çizilen, kalanları ise 15. yüzyıl bilgileri ile çizilen haritalardan oluşmaktadır.