confessions

underthesamesun

- Yazar -

  1. toplam entry 47
  2. takipçi 1
  3. puan 45677

fama

underthesamesun
halkyn sesinin sembolü olan fama, yer’in kyzydyr. sayysyz gözü ve a?zy vardyr. çok hyzly uçar. ovidius’a göre bu tanryça, dünyanyn tam ortasynda, binlerce ses deli?i bulunan tunç bir sarayda otururdu. en hafif bir fysylty bile ona ula?yrdy. her?eye kanma, korku, yalan, ne?e, deh?et, cazibe onun arkada?larydyr.

dodona

underthesamesun
epiros’un eski zamanlarda, mevcut olan bir ?ehrin ady. burasy aslynda önemli bir yer de?ildi. fakat o ünlü mabadi, zeus’a dany?ma yeri oldu?u için önemliydi. dodona’da tanrylara dany?ma ve cevap alma keyfiyetinin birçok usulü vardy: oradaki kutsal me?e a?açlaryna tüneyen güvercinlerle, yüksüklerle tapyna?yn avlusundaki, bronz havuza seslenerek ve bilhassa me?e a?açlarynyn fyrtynaly havalarda sallandykça dallarynyn çykardyklary seslerle, u?ultularla zeus, sorunlara cevap verirdi.

dimoetes

underthesamesun
diometes, arazen’in karde?iydi ve onun kyzy euopis ile evlenmi?ti. halbuki aldy?y kadyn, kendi öz karde?iyle sevi?iyordu. dimoetes bunun farkyna varynca euopis, syrryny açy?a vurana beddua ederek kendini asty. çok sonra dimoetes, sahilde çok güzel bir kadyn cesedine rastlady ve cesede a?yk oldu. onunla çiftle?ti. ceset zamanla çürümeye ve da?ylmaya ba?layynca, muhte?em bir törenle onu defnetti. fakat bir na’?yn a?kyna dayanamady, onun mezary ba?ynda kylycy ile kendi kendini parça parça etti.

daktyloslar

underthesamesun
anadolu’da yda (kaz) da?ynda oturan ve madenleri i?lemesini bilen becerikli cinler. daktylos kelimesi (parmaklar) anlamyna gelmektedir. bir rivayete göre, bunlary rhèia do?urmu?. di?er bir rivayete göre de zeus’un süt annesinin parmaklaryndan syçrayan tozlardan do?mu?lardyr.

daedalion

underthesamesun
sabah yyldyzy (eoshoros)’un o?lu ava ve sava?a çok dü?kündü. khione adly çok güzel bir kyzy vardy. bu kyza, hermek ve apollon a?yk oldular. fakat güzel kyz gurura kapyldy, kendini artemis’ten de güzel buldu. tanryça bir okla onu öldürünce daedalion çok kederlendi, tanry apollon, bu kara bahtly babayy, bir akbabaya çevirdi.

amazonlar

underthesamesun
eski anadolu’nun kuzeydo?usunda karadeniz kyyysyna çok yakyn bir yerde ya?anan ve müthi? sava?çy olan kadynlara verilen ad. aralarynda hiç erkek bulunmayan bu kadynlar, müstakil bir devlet kurmu?lar, thermodon (terme çayy) kyyysynda themiskyra ?ehrinde bir kraliçenin idaresi altynda ya?yyorlardy. bunlar harp tanryçasy ares’e taparlardy. yyi ok atabilmek için sa? memelerini keserlerdi (amazon kelimesi yunanca, “memesizler” demekmi?.) amazonlar, kom?ulary olan gargaros’lary senede bir defa ziyaret ederler, onlardan döl alyrlardy. do?urduklarynda çocuklaryn yalnyz kyz olanlaryny yanlarynda alykoyarlar, erkek çocuklary babalarynyn yurtlaryna gönderirlerdi… herakles ve theseus bunlarla sava?my?lardy.

kaanthos

underthesamesun
okeanos’un o?lu. bunun melia adly bir peri kyzkarde?i vardy. apollon, melia’yy kacyrynca babasy kaanthos’u, kardesini aramaya gönderdi. zavally delikanly, güzel kardesini apollon’un kollary arasynda gördü. ne yapabilirdi? öfkesinden apollon’un mabedini atese verdi. fakat apollon onu oku ile vurdu, öldürdü.

mutlu aşk yoktur

underthesamesun
hiçbir sey verilmis degildir insana. ne gücü
ne güçsüzlügü ne yüregi kollarini açtigina
inandiginda bir haçtan farkli degildir gölgesi
kavradigini sandigindan ezer birakir mutlulugu
garip acili bir ayriliktir yaşami
mutlu ask yoktur.

yasami silahsiz erler gibidir
baska bir kader için giydirilmi?
günle uyanmak neye yarar ki onlara
onlar ki aksam bezgin kararsiz kalirlar
söyle bunlari hayatim ve tut gözyaslarini
mutlu ask yoktur.

güzelim biricik askym yaram benim
yarali bir kus gibi tasirim seni
bilmeden bakyp geçenler
tekrarlar ardimdan ördügüm sözcükleri
ve ölüverirler ugruna iri gözlerinin
mutlu ask yoktur.

yasamayi ögrenmenin vakti geçti artik
birlesen yüreklerimiz aglasin gecede
en küçük sarki için nice mutluluk gerek
nice pismanlik bir titreyisi ödemeye
bir gitar ezgisine nice hiçkirik
mutlu ask yoktur.

l.aragon

bağ bozumu

underthesamesun
uzumler, sarap yapimcisinin yapacagi saraba gore belirli bir seker asit oranina ulastiginda toplanir. agustos ayi ortalarinda baslayip ekim ayi ortasina dek suren zaman. bu süre içinde sarap üreticileri bag bozumu gezileri düzenlerler, ucuz ve çok keyiflidir.
2 /

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol