confessions

djemba djemba

- Yazar -

  1. toplam entry 261
  2. takipçi 1
  3. puan 47835

makine mühendisliği

djemba djemba
hayata küstüren; insanı binumum kötü alışkanlıklara sevkeden; yaşayış tarzı değişiklikleriyle birlikte kişide cinsel kimlik bunalımları yaratan; okuması, anlaması, yaşaması zor olan; yetti lan! nidalarının eksik olmadığı okuduğum, okumaya alıştığım okuyacağım bölüm.

wall

djemba djemba
we don’t need no education.
we don’t need no thought control.
no dark sarcasm in the classroom.
teacher, leave those kids alone.
hey, teacher, leave those kids alone!
all in all it’s just another brick in the wall.
all in all you’re just another brick in the wall.
we don’t need no education.
we don’t need no thought control.
no dark sarcasm in the classroom.
teachers, leave those kids alone.
hey, teacher, leave those kids alone!
all in all you’re just another brick in the wall.
all in all you’re just another brick in the wall.
diger bir nakaratı.

wall

djemba djemba
daddy’s gone across the ocean,
leaving just a memory,
a snapshot in the family album.
daddy, what else did you leave for me?
daddy, whatcha leave behind for me?
all in all it was just a brick in the wall.
all in all it was just the bricks in the wall.
pink floyd şarkısıdır.

ibrahim kaypakkaya

djemba djemba
çoklarına ispat edercesine gördüğü işkencelere çocukça gülmüştür o. insanlık onurunun işkenceyi gerçek anlamda hezimete uğratışının simgesidir o. mert yaşamış mert ölmüş ser verip sır vermemiş bir yiğittir o.

thko

djemba djemba
türkiye halk kurtuluş ordusu, hüseyin inan, yusuf aslan, sinan cemgil, deniz gezmiş ve cihan alptekin tarafından kurulan, "tam bağımsız ve gerçekten demokratik türkiye" hedefli; devrimin kırsal alanları ve şiddet politikasını cephe mantığı içinde temel alan bir savaşımla gerçekleşeceğini; işçi sınıfı-köylülük-şehir küçükburjuvazisi ittifakı temelinde sürdürülecek halk savaşının iki temel aracı olarak gördüğü proleterya partisi ve halk ordusunun, savaşın gelişim sürecinde kitle katılımı temelinde kurulacağını; kendisinin başlangıçta iki işlevi de yerine getiren bir örgüt olduğunu savunan; bütün komünist partilerden bağımsız milli demokrat devrimci bir siyasi örgüttü.

1965 yılından beri üniversite gençliği çevresinde sürdürülen bağımsızlık ve demokrasi savaşımının artık yasal zeminde kalınarak ve barışçıl savaşım yöntemlerini temel alarak sürdürülemeyeceği kararını alan thko önderleri, 1970 yılı sonunda eyleme geçti.

gerçekleştirdiği eylemlerle türkiye gündemini değiştiren thko, sinan cemgil, kadir manga, alpaslan özdoğan’ın nurhak; cihan alptekin ve ömer ayna’nın kızıldere’de öldürülmeleri; deniz gezmiş, yusuf aslan ve hüseyin inan’ın idam edilmelerinden sonra dağıldı.

thko davasından yargılanan ve mahkum olan kadroların, 1974 affından sonra hapisten çıkanlarla dışardakilerin oluşturduğu geçici merkez komite, hızla örgüt çizgisinden uzaklaşırken, komite üyeleri kendi aralarında da bir farklılaşma sürecine girdiler. bir grup çin komünist partisi-arnavutluk emek partisi (sonra sadece aep) yanlısı politikalar geliştirerek türkiye devrimci komünist partisi’ne; diğer bir grup ise sbkp eğilimli politikalarla türkiye komünist emek partisi’ne gidecek örgütlenmeler kurarken; örgüt çizgisine bağlı kalanlar, türkiye devriminin yolu adı altında birbirinden bağımsız grupçuklar oluşturmaktan öteye gidemediler.

rıfat ılgaz

djemba djemba
’’yan tutma niteliği vardır mizahın. biri şu taraftandır, biri bu taraftandır. birinin güldüğüne diğeri gülmez, ağzı kapanır, yüzü mahkeme duvarına döner. biz sandalyesi çekilenden yana mıyız,sandalyeyi çekenden yana mıyız?
mizah bir tavırdır, tutumdur, davranıştır. yani topluma, hatta doğaya bakma biçimidir.’’
rifat ilgaz

12 eylül

djemba djemba
faşizan müdahale sonucunda ülkenin onlarca yıl geri gitmesine neden olmuş darbe. bugün bu darbeyi yapanlar üniversitelerde konuşmalar yapmakta ölüme gönderdikleri gençler için en küçük bir pişmanlık duymadıklarını bağırmakta ve nefes bile almakta aciz yurdum üniversite gençliği bu kimseleri ayakta alkışlamaktadır. ne mutlu ki hiçbişey yapmadan sadece ideallerini savundukları için ölen bu insanlar bu günleri görmüyor çünkü üniversite gençliği olarak beraber sınıflandırılacakları insanlar aslında sanırım insan değiler çünkü hiçbir insanı görünüşleri yok.
0 /

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol