tasavvuf

0 /
merdiven
islami mistik felsefesidir.çeşitli tasavvufçular gelmiştir mazide.hepside tasavvufu tanımlamış ve yaşamışlardır.bence tasavvuf bir yoldur.mesela bir mutasavvuf tasavvufa allahın gazabında yine allaha kaçmaktır demiş.
serdarabay
her açıdan beni kendisine çeken bir düşünce de derinleşmedir.buna dini litaretür de tefekkür deniyor.
tefekkürle insan-ı kamil olma yolunda adımlar attıran bir araçtır.
bu yolun yolcularıdır rabbe yakınlık için şiirler,gazeller yazan,aşık olup dünyevi aşklardan medetini geri alan.
mertebeleri de vardır,ulaşılması hedeflenen dereceleri de vardır bu tefekkür ufkunun.
7 dereceden söz edilir ve her bir geçiş,her bir yükseliş aynı zamanda batılı tabirle egonun aşağı çekilmesiyle gerçekleşir.
su hayat bitsede gitsek
tasavvuf ne gizemdir ne de sihir.bir egitim yoludur.unutmayın ki osmanlı imparatorluğunda askerlerin de egitime alındıgı tasavvuf kolu bektasiliktir.alimlerin yetistigi yer hanefilik/hanbelilik v.b kollarıdır.en bilinen ornek yunus emrenın tapuk emrenin dergahına girmek icin verdigi sınavdır.bu sınav odun toplamak olup yunus emre en duzgun birbiri ile aynı buyuklukte/uzunlukta istif edilmis odunları topladıgı icin bu sınavı gecer.ayrıca çile dedikleri dert falan degil kisisel olarak kendın ile girdigin mucadeledir.kimisi nefs buna kişisel gelisim kimisi egonun/süper ego tarafından bastırılması gibi envayi cesit isim verir.cok cetin egitimi vardır.mevlana keramet hz musa da asa da hz muhammed degil alllahındır der.mesela allahı unutturacak kadar hz muhammed hakkında sohbet haramdır.
rhapsody
islamiyetin kabul edilmesiyle,orta asyada bulunan türkmenler vs.konar göçer halde iken moğol saldırısıyla anadoluya göçe mecbur kalırlar.bu göç esnasında birçok alim ve bilgin de anadoluya gelir.bu esnada islam yeni yeni kabul görmektedir.yani tasavvufun anadoluya gelmesi islamla doğru orantılıdır.
rhapsody
tasavvufta allah birdir.tektir.onun varlığından gelmiş onun yolunda yok olunacağına inanılır.
-vahdet-i vücut anlayışı söz konusudur.
rhapsody
bu anlayışa göre tanrı kendi güzelliğini görmek için aynaya bakar ve insanı bu güzelliği görmesi için nurdan yaratır.sonra anasır-ı erbaa ve türlü şeyleri yaratır.yani insan tecelli yoluyla var olmuştur.
rhapsody
seriatten farkı:
şeriatte yoktan var olma vardır.tasavvufta tecelli vardır.
şeriatte cennet cehennem inancı vardır.tasavvufta ise allaha ulaşma ve onun varlığında yok olma vardır....
0 /

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol