kubilay

herkonudafikrimvar
Moğol İmparatorluğu'nu Cengiz Han'dan sonra en geniş sınırlarına ulaştıran kağan, cengiz han'ın torunu. doğum 1215. ölüm 1294.
Halkta bir çok çocuğun ismi Cengiz, Kubilay'dır.. Bu insanlar çocuklarına Türk hakanı ismi verdiğini zannetmektedir ancak büyük bir yanılgıdır.
Cengiz Han ve Kubilay tamamen Moğol'dur. Moğollar Çin kültürüyle çok benzerlikler taşımaktadırlar. kültürlerinin Türkler ile olan benzerliği Gök Tanrı (Şamanizm) inancında olmaları, aynı coğrafyayı (eskiden) paylaşmış olmaları ve bazı adet,gelenekleridir (kurultay yapılıp kağan seçilmesi vs).. ancak şunu bilmekte fayda var, Türkler 751 Talas savaşından sonra İslam'a geçiş yaptığı için ayrıca çoktan orta asyayı terk edip anadolu'ya göç ettikleri için aslında bu ortak noktaları da kalmamış oluyor. sadece geride kalan bazı çekik gözlü türk boylarıyla iç içe geçmişler.
Yani ismi Cengiz, Kubilay, Timuçin olanlar aslında Moğol - Çin hükümdarlarının ismini Türk hükümdarı olduklarını zannederek taşımaktadır.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol