ittihat ve terakki cemiyeti

tria
osmanlı devleti’nde 1908 devrimi’ne önayak olan ve 1908-1918 arasında - kısa kesintilerle - imparatorluk yönetimine hakim olan siyasi örgüt. ittihat ve terakki fırkası olarak da anılmıştır. batı dillerinde daha çok jöntürkler olarak adlandırılır.

türkiye’de kurulan ilk kitlesel siyasi partidir. 1913-1918 yılları arasında parlamentodan diğer partileri dışlayarak kurduğu rejim, yeryüzündeki tek parti rejimleri’nin en erken örneklerinden biri olarak değerlendirilir. itc iktidarının 1914’te imparatorluğu tek taraflı olarak birinci dünya savaşı’na sokması ve savaş sırasında uyguladığı bazı politikalar, muhalifleri tarafından "ülkenin felakete sürüklenmesi" olarak değerlendirilmiş ve eleştirilmiştir. savaştan sonra galip devletlerin talebiyle kurulan olağanüstü mahkemelerde bazı itc ileri gelenleri "savaş suçluları" olarak yargılanmıştır.

angelus
ikinci abdülhamid in tahttan indirip yerine sultan reşat ın geçmesini sağlamış olan oluşumdur. tabii bununla birlikte enver paşa isimli bireyin de 33 yaşında, askeri anlamda herhangi bir tecrübe sahibi olmadan harbiye nazırlığına kadar yükselmesini ve tamamı ile cahil cesaretininden gelme bir adrenelin yüklemesi ile osmanlının birinci dünya savaşına girmesine de neden olmuşlardır.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol