burma

independence
coğrafi verileri


konum: güneydoğu asya’da, andaman denizi ve bengal körfezi kıyısında, bangladeş ve tayland arasında yer almaktadır.
coğrafi konumu: 22 00 kuzey enlemi, 98 00 doğu boylamı
haritadaki konumu: güneydoğu asya
yüzölçümü: toplam: 678,500 km²
kara: 657,740 km²
su: 20,760 km²
sınırları: toplam: 5,876 km
sınır komşuları: bangladeş 193 km, çin 2,185 km, hindistan 1,463 km, laos 235 km, tayland 1,800 km
sahil şeridi: 1,930 km
iklim: tropikal muson; bulutlu, yağmurlu, sıcak, nemli yazlar; bulutsuz, az yağışlı, ılıman, düşük rutubetli kışlar.
arazi yapısı: merkezi ovalar sarp kayalıklarla çevrilidir, engebeli ve dağlık bölgeler çoğunluktadır.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: andaman denizi 0 m; en yüksek noktası: hkakabo razi 5,881 m
doğal kaynakları: petrol, kereste, kalay, antimon, çinko, bakır, tungsten, kurşun, kömür, mermer, kireçtaşı, değerli taşlar, doğal gaz, hidro enerji
arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %15
sürekli ekinler: %1
otlaklar: %1
ormanlık arazi: %49
diğer: %34 (1993 verileri)
sulanan arazi: 10,680 km² (1993 verileri)
doğal afetler: yıkıcı deprem ve siklonlar, yağmur sezonu boyunca su baskınları ve toprak kaymaları; periyodik kuraklıklar


nüfus bilgileri


nüfus: 41,994,678 (temmuz 2001 verileri)
yaş yapısı: 0-14 yaş: %29.14 (erkek 6,245,798; kadın 5,992,074)
15-64 yaş: %66.08 (erkek 13,779,571; kadın 13,970,707)
65 yaş ve üzeri: %4.78 (erkek 895,554; kadın 1,110,974) (2001 verileri)
nüfus artış oranı: %0.6 (2001 verileri)
mülteci oranı: -1.84 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
bebek ölüm oranı: 73.71 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 55.16 yıl
erkek: 53.73 yıl
kadın: 56.68 yıl (2001 verileri)
ortalama çocuk sayısı: 2.3 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
ulus: burmalı
nüfusun etnik dağılımı: burmalı %68, shan %9, karen %7, rakhine %4, çin %3, mon %2, hindistanlı %2, diğer %5
dinler: budist %89, hıristiyan %4, müslüman %4, animist %1, diğer %2
dil: burma


yönetimi


ülke adı: resmi adı: burma birliği
resmi kısa adı: burma
yerel adı: pyidaungzu myanma naingngandaw
yerel kısa adı: myanma naingngandaw
eski adı: burma birliği sosyalist cumhuriyeti
yönetim biçimi: askeri rejim
başkent: rangoon
bağımsızlık günü: 4 ocak 1948 (ingiltere’den ayrıldı)
milli bayram: bağımsızlık günü, 4 ocak (1948)
anayasa: 3 ocak 1974
üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: arf, asdb (asya kalkınma bankası), asean (güneydoğu asya ülkeleri örgütü), ccc (gümrük işbirliği konseyi), cp, escap (asya ve pasifikler ekonomik ve sosyal komisyonu), fao (tarım ve gıda örgütü), g-77, iaea (uluslararası atom enerjisi ajansı), ibrd (uluslararası imar ve kalkınma bankası), icao (uluslararası sivil havacılık örgütü), icrm (uluslararası kızılhaç ve kızılay hareketi), ida (uluslararası kalkınma birliği), ifad (uluslararası tarımsal kalkınma fonu), ifc (uluslararası finansman kurumu), ifrcs (uluslararası kızılhaç ve kızılay toplulukları federasyonu), ilo (uluslarası çalışma örgütü), imf (uluslararası para fonu), imo (uluslararası denizcilik örgütü), intelsat (uluslararası telekomünikasyon ve uydu örgütü), interpol (uluslararası polis teşkilatı), ioc (uluslararası olimpiyat komitesi), itu (uluslararası telekomünikasyon birliği), nam, opcw (kimyasal silahları yasaklama organizasyonu), un (birleşmiş milletler), unctad (birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı), unesco (eğitim-bilim ve kültür örgütü), unido (endüstriyel kalkınma örgütü), upu (dünya posta birliği), who (dünya sağlık örgütü), wipo (dünya fikri mülkiyet teşkilatı), wmo (dünya meteoroloji örgütü), wtoo (dünya turizm örgütü), wtro (dünya ticaret örgütü)


ekonomik göstergeler


gsyih: satınalma gücü paritesi - 63.7 milyar $ (2000 verileri)
gsyih - reel büyüme: %4.9 (2000 verileri)
gsyih - sektörlere göre: tarım: %42
endüstri: %17
hizmet: %41 (2000 verileri)
enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %18 (1999)
iş gücü: 19.7 milyon (98/99 mali yılı verileri)
sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %65, endüstri %10, hizmet %25 (1999 verileri)
işsizlik oranı: %7.1 (97/98 verileri)
endüstri: tarım; tekstil ve ayakkabı, ormancılık ürünleri, bakır, kalay, tungsten, demir, yapı malzemeleri, eczacılık ürünleri, gübre
elektrik üretimi: 4.813 milyar kwh (1999)
elektrik tüketimi: 4.476 milyar kwh (1999)
elektrik ihracatı: 0 kwh (1999)
elektrik ithalatı: 0 kwh (1999)
tarım ürünleri: pirinç, mısır, şeker kamışı, bakliyat, mobilyacılık malzemeleri
ihracat tutarı: 1.3 milyar $ (1999)
ihracat ürünleri: giysiler %36, gıda ürünleri %22, ormancılık ürünleri %21, değerli taşlar %5 (1999)
ihracat ortakları: hindistan %13, singapur %11, çin %11, abd %8 (1999 verileri)
ithalat tutarı: 2.5 milyar $ (1999)
ithalat ürünleri: makineler, taşımacılık araçları, yapı malzemeleri, gıda ürünleri
ithalat ortakları: singapur %28, tayland %12, çin %10, japonya %10, güney kore %9 (1999 verileri)
dış borç tutarı: 6 milyar $ (99/00 verileri)
para birimi: kyat (mmk)
para birimi kodu: mmk
mali yıl: 1 nisan - 31 mart


iletişim bilgileri


kullanılan telefon hatları: 250,000 (2000)
telefon kodu: 95
radyo yayın istasyonları: am 2, fm 3, kısa dalga 3 (1998)
radyolar: 4.2 milyon (1997)
televizyon yayını yapan istasyonlar: 2 (1998)
televizyonlar: 320,000 (2000)
internet kısaltması: .mm
internet servis sağlayıcıları: 1
internet kullanıcıları: 500 (2000)


ulaşım ve taşımacılık


demiryolları: toplam: 3,991 km
karayolları: toplam: 28,200 km (1996)
deniz yolları: 12,800 km
boru hatları: ham petrol 1,343 km; doğal gaz 330 km
limanları: bassein, bhamo, chauk, mandalay, moulmein, myitkyina, rangoon, akyab (sittwe), tavoy
hava alanları: 80 (2000 verileri)
helikopter alanları: 1 (2000 verileri)

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol