2

emma the gold one
diyad olarak adlandırılır. evrendeki dualiteyi gösterir, yani
birbirinin zıttı veya tamamlayan herşeyi. bunlar erkek ve dişi enerjiyi, aktif ve
pasifi, bölünmez öz ile bölünebilir cevheri, iyilik ve kötülüğü, tanrının hem
erkek, hem dişil yönünün olduğunu ve insanların bu nedenle iki cins olarak
yaratıldığı ifade eder. iki sembolü ile ayrıca güneş ve ay’ı, kükürt ve civayı da
anlatır. kükürt erkektir ve akıldır, civa dişidir ve ruhtur.

eski mısır’da osiris ve isis ile temsil edilir.

(bkz: sembolizm)

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol