confessions
  1. toplam entry 115329
  2. takipçi 59
  3. puan 279362

kape verde

coğrafi verileri


konum: batı afrika’da, atlas okyanus`unun orta kesiminde, senegal’in batısında yer almaktadır.
coğrafi konumu: 16 00 kuzey enlemi, 24 00 batı boylamı
haritadaki konumu: batı afrika
yüzölçümü: toplam: 4,033 km²
kara: 4,033 km²
su: 0 km²
kıyı komşuları: 0 km
sahil şeridi: 965 km
iklimi: iklimi ılıman ve kararlı sıcaklıklar ile aşırı kuraklık belirler. yağışlar düzensizdir, periyodik kuraklıklara neden olur.
arazi yapısı: dağlık rüzgarüstü adaları erozyonun derin oluklar oluşturduğu sarp bir yapı gösterir. adalar volkanik kökenlidir, çoğunlukla ova ve alçak bölgelerden oluşmuştur.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: atlas okyanusu 0 m
en yüksek noktası: mt. fogo 2,829 m
doğal kaynakları: tuz, bazalt kayalıkları, pozzuolana (silisli volkanik atıklar, su basınçlı çimento üretiminde kullanılır), kireçtaşı, kaolin, balık
arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %11
otlaklar: %6
ormanlık arazi: %0
diğer: %83 (1993 verileri)
sulanan arazi: 1,500 - 2,000 hektar (1999)
doğal afetler: uzun süreli kuraklıklar; görüntü kirliliği yaratan rüzgarlar; volkanik ve sismik aktivite


nüfus bilgileri


nüfus: 405,163 (temmuz 2001 verileri)
yaş yapısı: 0-14 yaş: %42.79 (erkek 87,458; kadın 85,895)
15-64 yaş: %50.76 (erkek 97,812; kadın 107,834)
65 yaş ve üzeri: %6.45 (erkek 10,204; kadın 15,960) (2001 verileri)
nüfus artış oranı: %0.92 (2001 verileri)
mülteci oranı: -12.37 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
bebek ölüm oranı: 53.22 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 69.21 yıl
erkek: 65.93 yıl
kadın: 72.6 yıl (2001 verileri)
ortalama çocuk sayısı: 4.05 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
ulus: kape verdeli
nüfusun etnik dağılımı: creole (melez) %71, afrikalı %28, avrupalı %1
din: roma katolikleri; protestanlar
dil: portekizce, crioulo
okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %71.6
erkek: %81.4
kadın: %63.8 (1995 verileri)


yönetimi


ülke adı: resmi tam adı: kape verde cumhuriyeti
kısa şekli : kape verde
yerel tam adı: republica de cabo verde
yerel kısa şekli: cabo verde
ingilizce: cape verde
yönetim biçimi: başkanlık tipi cumhuriyet
başkent: praia
idari bölmeler: 14 bölüm; boa vista, brava, fogo, maio, paul, praia, porto novo, ribeira grande, sal, santa catarina, santa cruz, sao nicolau, sao vicente, tarrafal
bağımsızlık günü: 5 temmuz 1975 (portekiz’den ayrıldı)
milli bayram: bağımsızlık günü, 5 temmuz (1975)
hukuk sistemi: portekiz hukuku temel alınarak oluşturulmuştur.
üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: acct, acp (afrika - karayip - pasifik ülkeleri), afdb (afrika kalkınma bankası), ccc (gümrük işbirliği konseyi), eca (birleşmiş milletler afrika ekonomik komisyonu), ecowas (batı afrika ekonomik topluluğu), fao (tarım ve gıda örgütü), g-77, ibrd (uluslararası imar ve kalkınma bankası), icao (uluslararası sivil havacılık örgütü), icftu (uluslararası serbest ticaret birlikleri konfederastonu), icrm (uluslararası kızılhaç ve kızılay hareketi), ida (uluslararası kalkınma birliği), ifad (uluslararası tarımsal kalkınma fonu), ifc (uluslararası finansman kurumu), ifrcs (uluslararası kızılhaç ve kızılay toplulukları federasyonu), ilo (uluslarası çalışma örgütü), imf (uluslararası para fonu), imo (uluslararası denizcilik örgütü), intelsat (uluslararası telekomünikasyon ve uydu örgütü), interpol (uluslararası polis teşkilatı), ioc (uluslararası olimpiyat komitesi), iom (uluslararası göçmen teşkilatı), itu (uluslararası telekomünikasyon birliği), nam, oau (afrika birliği teşkilatı), opcw (kimyasal silahları yasaklama organizasyonu), un (birleşmiş milletler), unctad (birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı), unesco (eğitim-bilim ve kültür örgütü), unido (endüstriyel kalkınma örgütü), untaet (bm doğu timor geçiş yönetimi), upu (dünya posta birliği), who (dünya sağlık örgütü), wipo (dünya fikri mülkiyet teşkilatı), wmo (dünya meteoroloji örgütü), wtro (dünya ticaret örgütü)


ekonomik göstergeler


ekonomiye genel bakış: kape verde`nin kişi başına düşen gayri safi milli hasılasının düşük olmasının sebepleri; fakir doğal kaynakları, ciddi su sıkıntısı ve uzun ömürlü kuraklıklardır. gayri safi milli hasılanın %70`ini karşılayan ticaret, ulaşım ve amme hizmeti sektörleri ülkenin servise dayalı ekonomisini oluşturur. ülke nüfusunun %70`ine yakın kesimi kırsal bölgelerde yaşasa da, tarımın 1995 gayri safi milli hasılasındaki payı balıkçılığın %1.5`ini yüklendiği %8 oranındadır. gıda maddelerinin yaklaşık %90`ı ithal edilmektedir. balıkçılık potansiyeli, özellikle ıstakoz ve ton balığı, tamamen işlenmemektedir. kape verde`nin yükselen yıllık ticaret açığını, gayri safi milli hasılanın %20`sinden fazlasını karşılayan göçmen havaleleri ve yabancı yardımlar finanse etmektedir. 1991`deki yeni demokrat hükümetinin ekonomik reformları, özel sektörü geliştirmek ve ekonomik çeşitlilik için yabancı yatırımları teşvik etmeyi amaçlar.
gsyih: satınalma gücü paritesi - $670 milyon (2000 verileri)
gsyih - reel büyüme: %6 (2000 verileri)
gsyih - sektörlere göre: tarım: %13
endüstri: %19
hizmet: %68 (1998)
enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %4 (2000)
işsizlik oranı: %24 (1999 verileri)
endüstri: yiyecek - içecek, balık, ayakkabı ve giyim eşyaları, tuz madenciliği, gemi onarımı
elektrik üretimi: 40 milyon kwh (1999)
elektrik tüketimi: 37.2 milyon kwh (1999)
elektrik ihracatı: 0 kwh (1999)
elektrik ithalatı: 0 kwh (1999)
tarım ürünleri: muz, mısır, fasulye, tatlı patates, şeker kamışı, kahve, fıstık; balık
ihracat: 40 milyon $ (2000 verileri)
ihracat ürünleri: ayakkabı, balık, muz, elbise, yakıt
ihracat ortakları: portekiz, almanya, ispanya, fransa, ingiltere, malezya
ithalat: 250 milyon $ (2000 verileri)
ithalat ürünleri: gıda maddeleri, tüketim malları, endüstriyel mallar, taşıt araçları, yakıt
ithalat ortakları: portekiz, hollanda, fransa, ingiltere, ispanya, amerika
dış borç tutarı: 260 milyon $ (2000)
para birimi: kape verde eskudosu (cve)
para birimi kodu: cve
mali yıl: takvim yılı


iletişim bilgileri


kullanılan telefon hatları: 45,644 (2000)
telefon kodu: 238
radyo yayın istasyonları: am 0, fm 11, kısa dalga 0 (1998)
radyolar: 73,000 (1997)
televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1997)
televizyonlar: 2,000 (1997)
internet kısaltması: .cv
internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
internet kullanıcıları: 5,000 (2000)


ulaşım ve taşımacılık


demiryolları: 0 km
karayolları: toplam: 1,100 km (1996)
deniz yolları: yok
limanları: mindelo, praia, tarrafal
hava alanları: 8 (2000)

kanada

coğrafi verileri


konum: kuzey amerika’nın kuzeyinde, kuzey atlas okyanusu ve kuzey pasifik okyanusu kıyısında yer almaktadır.
coğrafi konumu: 60 00 kuzey enlemi, 95 00 batı boylamı
haritadaki konumu: kuzey amerika
yüzölçümü: toplam: 9,976,140 km²
kara: 9,220,970 km²
su: 755,170 km²
sınırları: toplam: 8,893 km
sınır komşuları: abd 8,893 km
sahil şeridi: 243,791 km
iklim: 70.paraleldeki buz tepelerinden bati sahillerindeki gür bitki örtüsüne kadar değişiklik gösteren iklim çeşitliliğine rağmen kanada’nın bütününde özellikle nüfusun da daha yoğun olduğu amerika sınırları boyunca 4 ayrı mevsim yaşanır. yazın günlük sıcaklık +35 ve daha üstündeki derecelere kadar yükselir, buna rağmen -25 ve daha da altındaki dereceler alışılmadık değildir. ilkbahar ve sonbaharda hava sıcaklıkları daha normaldir.
arazi yapısı: batıda dağlık ovalar, güneydoğuda alçak düzlükler çoğunluktadır.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: atlas okyanusu 0 m
en yüksek noktası: logan dağları 5,959 m
doğal kaynakları: demir, nikel, çinko, bakır, altın, kurşun, molibden, potas, gümüş, balık, kereste, vahşi doğa, kömür, petrol, doğal gaz, hidro enerji
arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %5
otlaklar: %3
ormanlık arazi: %54
diğer: %38 (1993 verileri)
sulanan arazi: 7,100 km² (1993 verileri)
doğal afetler: kuzeydeki süreklilik gösteren buzlanma ekonomik gelişmeye engel teşkil etmektedir; doğudan rocky dağlarından gelen şiddetli kasırgalar ülkeye yağış ve kar getirirler.


nüfus bilgileri


nüfus: 31,592,805 (temmuz 2001 verileri)
yaş yapısı: 0-14 yaş: %18.95 (erkek 3,067,102; kadın 2,918,839)
15-64 yaş: %68.28 (erkek 10,846,151; kadın 10,725,800)
65 yaş ve üzeri: %12.77 (erkek 1,715,071; kadın 2,319,842) (2001 verileri)
nüfus artış oranı: %0.99 (2001 verileri)
mülteci oranı: 6.13 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
bebek ölüm oranı: 5.02 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 79.56 yıl
erkek: 76.16 yıl
kadın: 83.13 yıl (2001 verileri)
ortalama çocuk sayısı: 1.6 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
hiv/aids - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.3 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalıkları taşıyan kişi sayısı: 49,000 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalıklarından ölenler: 400 (1999 verileri)
ulus: kanada
nüfusun etnik dağılımı: ingiliz kökenli %28, fransız kökenli %23, diğer avrupalılar %15, amerikan yerlileri %2, diğer asya, afrika, arap kökenli %6, melez %26
din: roma katolikleri %42, protestanlar %40, diğer %18
dil: ingiliz %59.3 (resmi), fransız %23.2 (resmi), diğer %17.5
okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %97 (1986 verileri)


yönetimi


ülke adı: resmi adı: kanada
ingilizce: canada
yönetim biçimi: meşruti monarşi
başkent: ottava
idari bölmeler: 10 eyalet ve 3 bölge; alberta, british kolombiya, manitoba, new brunswick, newfoundland, kuzeybatı bölgesi, nova scotia, nunavut, ontario, prince edward adası, quebec, saskatchewan, yukon bölgesi
bağımsızlık günü: 1 temmuz 1867 (ingiltere’den ayrıldı)
milli bayram: bağımsızlık günü /kanada günü, 1 temmuz (1867)
anayasa: 17 nisan 1982
üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: abeda, acct, afdb (afrika kalkınma bankası), apec (asya-pasifik ekonomik işbirliği forumu), arf, asdb (asya kalkınma bankası), asean (güneydoğu asya ülkeleri örgütü), ag (avustralya grubu), bis (uluslararası imar bankası), c, ccc (gümrük işbirliği konseyi), cdb (karayipler kalkınma bankası), ce (avrupa konseyi), eapc (avrupa - atlantik ortaklık konseyi), ebrd (avrupa yatırım ve kalkınma bankası), ece (birleşmiş milletler avrupa ekonomik komisyonu), eclac (birleşmiş milletler latin amerika ve karayipler komisyonu), esa (avrupa uzay ajansı), fao (tarım ve gıda örgütü), g- 7, g-10, iadb (amerika bölgesi kalkınma bankası), iaea (uluslararası atom enerjisi ajansı), ibrd (uluslararası imar ve kalkınma bankası), icao (uluslararası sivil havacılık örgütü), icc (milletlerarası ticaret odası), icftu (uluslararası serbest ticaret birlikleri konfederastonu), icrm (uluslararası kızılhaç ve kızılay hareketi), ida (uluslararası kalkınma birliği), iea (uluslararası enerji ajansı), ifad (uluslararası tarımsal kalkınma fonu), ifc (uluslararası finansman kurumu), ifrcs (uluslararası kızılhaç ve kızılay toplulukları federasyonu), iho (uluslararası hidrografi örgütü), ilo (uluslarası çalışma örgütü), imf (uluslararası para fonu), imo (uluslararası denizcilik örgütü), inmarsat (uluslararası denizcilik uydu teşkilatı), intelsat (uluslararası telekomünikasyon ve uydu örgütü), interpol (uluslararası polis teşkilatı), ioc (uluslararası olimpiyat komitesi), iom (uluslararası göçmen teşkilatı), iso (uluslararası standartlar örgütü), itu (uluslararası haberleşme birliği), minurca, miponuh, monuc (bm kongo operasyonu), nam, nato (kuzey atlantik asemblesi), nea (nükleer enerji kurulu), nsg, oas (amerika devletleri teşkilatı), oecd (ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü),opcw, osce (avrupa güvenlik ve işbirliği örgütü), pca (daimi hakemlik mahkemesi), un (birleşmiş milletler), unctad (birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı), undof (bm ateşkes gözlem misyonu), unesco (eğitim-bilim ve kültür örgütü), unficyp (bm barış gücü), unhcr (bm mülteciler yüksek komiserliği), unikom (bm irak-kuveyt gözlem misyonu), unmee (bm etyopya-eritre misyonu), unmibh (bm bosna hersek misyonu), unmik (bm kosova geçici yönetimi), unmop (bm prevlaka gözlem misyonu), untaet (bm doğu timor geçiş yönetimi), untso (bm mütareke gözlem örgütü), unu, upu (dünya posta birliği), wcl (dünya emek konfederasyonu), wftu (dünya işçi sendikaları federasyonu), who (dünya sağlık örgütü), wipo (dünya fikri mülkiyet teşkilatı), wmo (dünya meteoroloji örgütü), wtoo (dünya turizm örgütü), wtro (dünya ticaret örgütü), zc


ekonomik göstergeler


ekonomiye genel bakış: kanada üreten ülkeler arasında ilk ona girmektedir. yüksek teknoloji ve hizmet sektörü alanlarında muazzam bir büyüme göstermektedir. kanada’nın imalat sanayisinin çoğu; ontario ve qebec bölgelerinde bulunmaktadır. bu bölgelerde motorlu araçların üretiminin yanı sıra yiyecek ve içecek, kağıt ve kağıt mamulleri, ana metaller, fabrikasyon metaller, petrokimya ve kimyasallar üretmektedir.
gsyih: satınalma gücü paritesi - 774.7 milyar $ (2000 verileri)
gsyih - reel büyüme: %4.3 (2000 verileri)
gsyih - sektörlere göre: tarım: %3
endüstri: %31
hizmet: %66 (2000 verileri)
enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.6 (2000)
iş gücü: 16.1 milyon (2000)
sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %74, imalat %15, inşaat %5, tarım %3, diğer %3 (2000)
işsizlik oranı: %6.8 (2000 verileri)
endüstri: gıda maddeleri, kağıt üretimi, taşıt araçları, kimyasal maddeler, balık üretimi, petrol ve doğal gaz
endüstrinin büyüme oranı: %4.5 (2000 verileri)
elektrik üretimi: 567.193 milyar kwh (1999)
elektrik tüketimi: 497.532 milyar kwh (1999)
elektrik ihracatı: 42.911 milyar kwh (1999)
elektrik ithalatı: 12.953 milyar kwh (1999)
tarım ürünleri: buğday, arpa, tütün, meyve, sebze, süt ürünleri, ormancılık ürünleri, balık
ihracat: 272.3 milyar $ (2000 verileri)
ihracat ürünleri: motorlu araçlar ve yedekler, kağıt mamulleri, doğal gaz, alüminyum, elektrik, ham petrol
ihracat ortakları: abd %86, japonya %3, ingiltere, almanya, güney kore, hollanda, çin (1999)
ithalat: 238.2 milyar $ (2000 verileri)
ithalat ürünleri: makine ve araç gereçler, ham petrol, kimyasal maddeler, motorlu araçlar ve yedek parçalar, dayanıklı tüketim malları, elektrik
ithalat ortakları: abd %76, japonya %3, ingiltere, almanya, fransa, meksika, tayvan, güney kore (1999)
dış borç tutarı: 1.9 milyar $ (2000)
para birimi: kanada doları (cad)
para birimi kodu: cad
mali yıl: 1 nisan - 31 mart


iletişim bilgileri


kullanılan telefon hatları: 18.5 milyon (1999)
telefon kodu: 1
radyo yayın istasyonları: am 535, fm 53, kısa dalga 6 (1998)
radyolar: 32.3 milyon (1997)
televizyon yayını yapan istasyonlar: 80 (1997)
televizyonlar: 21.5 milyon (1997)
internet kısaltması: .ca
internet servis sağlayıcıları: 760 (2000 verileri)
internet kullanıcıları: 13.28 milyon (1999)


ulaşım ve taşımacılık


demiryolları: toplam: 36,114 km (1998)
karayolları: toplam: 901,902 km
asfalt: 318,371 km
asfalt olmayan: 583,531 km (1999)
deniz yolları: 3,000 km
boru hatları: ham ve arıtılmış petrol 23,564 km; doğal gaz 74,980 km
limanları: becancour (quebec), churchill, halifax, hamilton, montreal, new westminster, prince rupert, quebec, saint john (new brunswick), st. john’s (newfoundland), sept isles, sydney, trois-rivieres, thunder bay, toronto, vancouver, windsor
hava alanları: 1,417 (2000 verileri)
helikopter alanları: 18 (2000 verileri)

kamerun

coğrafi verileri


konum: batı afrika’da, güneybatıda gine körfezi, kuzeybatıda nijerya, kuzeydoğuda cad, doğuda orta afrika cumhuriyeti, güneyde kongo ile çevrilidir.
coğrafi konumu: 6 00 kuzey enlemi, 12 00 doğu boylamı
haritadaki konumu: afrika
yüzölçümü: toplam: 475,440 km²
kara: 469,440 km²
su: 6,000 km²
sınırları: toplam: 4,591 km
sınır komşuları: orta afrika cumhuriyeti 797 km, cad 1,094 km, kongo cumhuriyeti 523 km, ekvator gine 189 km, gabon 298 km, nijerya 1,690 km
sahil şeridi: 402 km
iklimi: yıl boyunca süren sıcak bir iklim görülür. yağışlar güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalır.
arazi yapısı: sık ormanlarla kaplı yaylalar kuzeye doğru yükselir. kuzeydeki savan düzlükler, cad gölü havzası`na yaklaştıkça alçalır. batı bölgesi ise dağlarla kaplıdır.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: atlas okyanusu 0 m
en yüksek noktası: fako 4,095 m
doğal kaynakları: petrol, boksit, demir, kereste - ağaç ürünleri, alüminyum
arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %13
sürekli ekinler: %2
otlaklar: %4
ormanlık arazi: %78
diğer: %3 (1993 verileri)
sulanan arazi: 210 km² (1993 verileri)
doğal afetler: zehirli gazların yayılmasına neden olan volkanik etkinlik.


nüfus bilgileri


nüfus: 15,803,220 (temmuz 2001 verileri)
yaş yapısı: 0-14 yaş: %42.37 (erkek 3,385,898; kadın 3,310,504)
15-64 yaş: %54.28 (erkek 4,305,354; kadın 4,271,958)
65 yaş ve üzeri: %3.35 (erkek 244,419; kadın 285,087) (2001 verileri)
nüfus artış oranı: %2.41 (2001 verileri)
mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
bebek ölüm oranı: 69.83 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 54.59 yıl
erkek: 53.76 yıl
kadın: 55.44 yıl (2001 verileri)
ortalama çocuk sayısı: 4.8 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
hiv/aids - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %7.73 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalıkları taşıyıcıları: 540,000 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalıklarından ölenler: 52,000 (1999 verileri)
ulus: kamerunlu
nüfusun etnik dağılımı: kamerun yerlileri %31, ekvatoral bantu %19, kirdi %11, fulani %10, kuzeybatılı bantu %8, doğulu nigritic %7, diğer afrikalılar %13, afrikalı olmayanlar %1
din: yerel inançlar %40, hıristiyan %40, müslüman %20
diller: 24 büyük afrika dil grubu, ingilizce (resmi), fransızca (resmi)
okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %63.4
erkek: %75
kadın: %52.1 (1995 verileri)


yönetimi


ülke adı: resmi tam adı: kamerun cumhuriyeti
kısa şekli : kamerun
eski adı: fransız kamerun’u
ingilizce: cameroon
yönetim biçimi: cumhuriyet
başkent: yaounde
idari bölmeler: 10 bölgeye ayrılır; adamaoua, centre, est, extreme-nord, littoral, nord, nord-ouest, ouest, sud, sud-ouest
bağımsızlık günü: 1 ocak 1960 (fransız yönetiminden ayrıldı)
milli bayram: cumhuriyet günü, 20 may (1972)
anayasa: 20 mayıs 1972 tarihinde referandum geçirilerek kabul edilmiştir; ocak 1996 tarihinde yeniden gözden geçirilip düzeltilmiştir.
hukuk sistemi: fransız hukuku temel alınmıştır.
üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: acct, acp (afrika - karayip - pasifik ülkeleri), afdb (afrika kalkınma bankası), bdeac, c, ccc (gümrük işbirliği konseyi), ceeac, cemac, eca (birleşmiş milletler afrika ekonomik komisyonu), fao (tarım ve gıda örgütü), fz, g-19, g-77, iaea (uluslararası atom enerjisi ajansı), ibrd (uluslararası imar ve kalkınma bankası), icao (uluslararası sivil havacılık örgütü), icc (milletlerarası ticaret odası), icftu (uluslararası serbest ticaret birlikleri konfederastonu), icrm (uluslararası kızılhaç ve kızılay hareketi), ida (uluslararası kalkınma birliği), idb (islam kalkınma bankası), ifad (uluslararası tarımsal kalkınma fonu), ifc (uluslararası finansman kurumu), ifrcs (uluslararası kızılhaç ve kızılay toplulukları federasyonu), ilo (uluslarası çalışma örgütü), imf (uluslararası para fonu), imo (uluslararası denizcilik örgütü), inmarsat (uluslararası denizcilik uydu teşkilatı), intelsat (uluslararası telekomünikasyon ve uydu örgütü), interpol (uluslararası polis teşkilatı), ioc (uluslararası olimpiyat komitesi), iso (uluslararası standartlar örgütü), itu (uluslararası haberleşme birliği), nam, oau (afrika birliği teşkilatı), oic (islam konferansı örgütü), opcw (kimyasal silahları yasaklama organizasyonu), un (birleşmiş milletler), unctad (birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı), unesco (eğitim-bilim ve kültür örgütü), unido (endüstriyel kalkınma örgütü), unitar (bm eğitim araştırma enstitüsü), upu (dünya posta birliği), wcl (dünya emek konfederasyonu), wftu (dünya işçi sendikaları federasyonu), who (dünya sağlık örgütü), wipo (dünya fikri mülkiyet teşkilatı), wmo (dünya meteoroloji örgütü), wtoo (dünya turizm örgütü), wtro (dünya ticaret örgütü)


ekonomik göstergeler


ekonomiye genel bakış: kamerun, 1990’lı yıllara kadar güney sahra’nın ekonomik açıdan en güçlü ülkelerinden biri olmakla beraber, bu tarihten itibaren başlıca ihraç mallarından olan kahve, kakao ve petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle ekonomi bir darboğaza sürüklenmiştir. öte yandan, kamerun’un 11,5 milyar $’lık bir dış borcu vardır. dış borcun ülke gsyih ’ dan fazla olması ülkeyi ekonomik açıdan sıkıntıya sokmaktadır. kamerun ekonomisi, tarım ağırlıklı bir ekonomidir. aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, tarım sektörü gsyih’nın %42’sini oluşturmakta ve toplam istihdamın %70’ini sağlamaktadır. öte yandan ihracat gelirlerinin de %40’ını sağlamaktadır. kamerun’da yaklaşık 5 milyon büyükbaş hayvan, 3 milyon keçi ve 1,5 milyon koyun ile hayvancılık yapılmaktadır. bu alanda üretimi geliştirmek ve iç talebin tamamını karşılayıp fazlayı ihraç etmek üzere bir takım politikalar yürütülmektedir. balıkçılık ülke ekonomisinin bir diğer alanıdır, ancak, üretim iç talebi bütünüyle karşılayamamaktadır.
gsyih: satınalma gücü paritesi - 26 milyar $ (2000 verileri)
gsyih - reel büyüme: %4.4 (2000 verileri)
gsyih - sektörlere göre: tarım: %43.4
endüstri: %20.1
hizmet: %36.5 (1999 verileri)
enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (2000 verileri)
sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %70, endüstri ve ticaret %13, diğer %17
işsizlik oranı: %30 (1998 verileri)
endüstri: tarıma dayalı alanda, palmiye yağı, pamuk yağı, mısır yağı, şeker, çay ve kahve, çikolata, sigara, meyve suları, makarna, kimya alanında, sabun, deterjan, çimento, boya ve vernik, özellikle petrol endüstrisi dolayısıyla yan ürünler, plastik vs., üretimi, pamuk dolayısıyla tekstil ve ağaç ürünleri alanında sanayi üretimi yapılmaktadır.
endüstrinin büyüme oranı: %4.2 (1999 verileri)
elektrik üretimi: 3.47 milyar kwh (1999)
elektrik tüketimi: 3.227 milyar kwh (1999)
elektrik ihracatı: 0 kwh (1999)
elektrik ithalatı: 0 kwh (1999)
tarım ürünleri: kakao, kahve, pamuk, çay, muz, kauçuk, palmiye yağı ve tütün; büyükbaş hayvan, keçi, koyun, balık
ihracat: 2.1 milyar $ (2000 verileri)
ihracat ürünleri: ham petrol, kereste ve ürünleri, kahve, pamuk, kakao, alüminyum, kauçuk, muz
ihracat ortakları: italya %24, fransa %18, hollanda %10 (2000 verileri)
ithalat: 1.6 milyar $ (2000 verileri)
ithalat ürünleri: yatırım maddeleri, yarı mamuller, madencilik ürünleri, tarımsal makineler, ulaşım araçları, tüketim maddeleri, gıda maddeleri, hayvansal ve bitkisel ürünler
ithalat ortakları: fransa %29, almanya %7, abd %6, japonya %6 (2000 verileri)
dış borç tutarı: 10.9 milyar $ (2000 verileri)
para birimi: afrika frankı (xaf)
para birimi kodu: xaf
mali yıl: 1 temmuz - 30 haziran


iletişim bilgileri


kullanılan telefon hatları: 75,000 (1997)
telefon kodu: 237
radyo yayın istasyonları: am 11, fm 8, kısa dalga 3 (1998)
radyolar: 2.27 milyon (1997)
televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1998)
televizyonlar: 450,000 (1997)
internet kısaltması: .cm
internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
internet kullanıcıları: 20,000 (2000)


ulaşım ve taşımacılık


demiryolları: toplam: 1,104 km (1995 verileri)
karayolları: toplam: 34,300 km
asfalt: 4,288 km
asfalt olmayan: 30,012 km (1995)
su yolları: 2,090 km
limanları: bonaberi, douala, garoua, kribi, tiko
hava alanları: 49 (2000 verileri)

kamboçya

coğrafi verileri


konum: güneydoğu asya’da, tayland körfezi kıyısında, tayland, vietnam ve laos arasında yer almaktadır.
coğrafi konumu: 13 00 kuzey enlemi, 105 00 doğu boylamı
haritadaki konumu: güneydoğu asya
yüzölçümü: toplam: 181,040 km²
kara: 176,520 km²
su: 4,520 km²
sınırları: toplam: 2,572 km
sınır komşuları: laos 541 km, tayland 803 km, vietnam 1,228 km
sahil şeridi: 443 km
iklimi: tropikal muson iklimi hakimdir. muson mevsimi haziran’dan ekim ayına kadardır. kasım-mayıs ayları dönemlerinde hava kurudur. kışları kuzeyde biraz soğuktur, bütün yıl boyunca ülke genelinde ısı aynıdır.
arazi yapısı: ülke topraklarının büyük bölümünü orta kesimdeki geniş ovalar kaplamaktadır ve doğu kesimini boydan boya aşarak güneye doğru akan mekong irmağı egemendir.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: tayland körfezi 0 m
en yüksek noktası: phnum aoral 1,810 m
doğal kaynaklar: kereste, değerli taşlar, demir yatakları, manganez, fosfat, hidrolik güç potansiyeli
arazi kullanımı: işlenebilir topraklar: %13
otlaklar: %11
ormanlık arazi: %66
diğer: %10 (1993 verileri)
sulanan arazi: 920 km² (1993 verileri)
doğal afetler: muson yağmurları (haziran - kasım ayları arasında); su baskınları; arada sırada görülen kuraklıklar


nüfus bilgileri


nüfus: 12,491,501 (temmuz 2001 verileri)
yaş yapısı: 0-14 yaş: %41.25 (erkek 2,626,821; kadın 2,526,510)
15-64 yaş: %55.28 (erkek 3,253,611; kadın 3,651,129)
65 yaş ve üzeri: %3.47 (erkek 177,577; kadın 255,853) (2001 verileri)
nüfus artış oranı: %2.25 (2001 verileri)
mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 0.89 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.69 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.94 erkek/kadın (2001 verileri)
bebek ölüm oranı: 65.41 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 56.82 yıl
erkek: 54.62 yıl
kadın: 59.12 yıl (2001 verileri)
ortalama çocuk sayısı: 4.74 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
hiv/aids - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %4.04 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalıkları taşıyan kişi sayısı: 220,000 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalıklarından ölenler: 14,000 (1999 verileri)
ulus: kamboçyalı
nüfusun etnik dağılımı: khmerler %90, vietnamlılar %5, çinliler %1, diğer %4
dinler: budist %95, diğer %5
dil: khmer (resmi) %95, fransızca, ingilizce
okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %35
erkek: %48
kadın: %22 (1990 verileri)


yönetimi


ülke adı: resmi tam adı: kamboçya krallığı
kısa şekli : kamboçya
yerel tam adı: preahreacheanachakr kampuchea
yerel kısa şekli: kampuchea
eski adı: khmer cumhuriyeti, kamboçya cumhuriyeti
ingilizce: cambodia
yönetim şekli: cumhuriyet
başkent: phnom penh
idari bölmeler: 20 eyalet ve 4 belediye; banteay mean cheay, batdambang, kampong cham, kampong chhnang, kampong spoe, kampong thum, kampot, kandal, kaoh kong, keb, kracheh, mondol kiri, otdar mean cheay, pailin, phnum penh, pouthisat, preah seihanu (sihanoukville), preah vihear, prey veng, rotanah kiri, siem reab, stoeng treng, svay rieng, takev
bağımsızlık günü: 9 kasım 1953 (fransa’dan ayrıldı)
milli bayram: bağımsızlık günü, 9 kasım (1953)
anayasa: 21 eylül 1993
üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: acct, arf, asdb (asya kalkınma bankası), asean (güneydoğu asya ülkeleri örgütü), cp, escap (asya ve pasifikler ekonomik ve sosyal komisyonu), fao (tarım ve gıda örgütü), g-77, iaea (uluslararası atom enerjisi ajansı), ibrd (uluslararası imar ve kalkınma bankası), icao (uluslararası sivil havacılık örgütü), icrm (uluslararası kızılhaç ve kızılay hareketi), ida (uluslararası kalkınma birliği), ifad (uluslararası tarımsal kalkınma fonu), ifc (uluslararası finansman kurumu), ifrcs (uluslararası kızılhaç ve kızılay toplulukları federasyonu), ilo (uluslarası çalışma örgütü), imf (uluslararası para fonu), imo (uluslararası denizcilik örgütü), intelsat (uluslararası telekomünikasyon ve uydu örgütü), interpol (uluslararası polis teşkilatı), ioc (uluslararası olimpiyat komitesi), iom (uluslararası göçmen teşkilatı), iso (uluslararası standartlar örgütü), itu (uluslararası haberleşme birliği), nam, opcw (kimyasal silahları yasaklama organizasyonu), un (birleşmiş milletler), unctad (birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı), unesco (eğitim-bilim ve kültür örgütü), unido (endüstriyel kalkınma örgütü), upu (dünya posta birliği), wftu (dünya işçi sendikaları federasyonu), who (dünya sağlık örgütü), wipo (dünya fikri mülkiyet teşkilatı), wmo (dünya meteoroloji örgütü), wtoo (dünya turizm örgütü), wtro (dünya ticaret örgütü)


ekonomik göstergeler


ekonomiye genel bakış: 1997-98`deki bölgesel ekonomik krizler, sivil şiddet ve politik iç çatışmalar nedeniyle kamboçya ekonomisi ciddi bir düşüş dönemi yaşamıştır. ardından 1998 yılında gelen kuraklık ekinlere büyük hasarlar vermiştir. insan gücü oranı düşük, kırsal bölgedeki yoksulluk yüksektir. kırsal kesimdeki altyapı tesislerindeki eksiklik, gelişimi engellemeye devam edecektir. tekrarlanan politik dengesizlik ve hükümetteki bozukluk, yabancı yatırımı engellemekte ve yabancı yardımı geciktirmektedir.
gsyih: satınalma gücü paritesi - 16.1 milyar $ (2000 verileri)
gsyih - reel büyüme: %4 (2000 verileri)
gsyih - sektörlere göre: tarım: %43
endüstri: %20
hizmet: %37 (1998 verileri)
enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.6 (2000 verileri)
iş gücü: 6 milyon (1998 verileri)
sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %80 (1999 verileri)
işsizlik oranı: %2.8 (1999 verileri)
endüstri: pirinç, orman ve orman ürünleri, lastik, çimento, mücevher madenciliği, tekstil
elektrik üretimi: 147 milyon kwh (1999)
elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %59.18
hidro: %40.82
nükleer: %0
diğer: %0 (1999)
elektrik tüketimi: 136.7 milyon kwh (1999)
elektrik ihracatı: 0 kwh (1999)
elektrik ithalatı: 0 kwh (1999)
tarım ürünleri: pirinç, mısır, sebze
ihracat: 942 milyon $ (2000 verileri)
ihracat ürünleri: kereste, giysi, lastik, pirinç, balık
ihracat ortakları: vietnam %18, tayland %15, abd %10, singapur %8, çin %5 (1997)
ithalat: 1.3 milyar $ (2000 verileri)
ithalat ürünleri: sigara, altın, yapı malzemeleri, petrol ürünleri, makine, motorlu taşıtlar
ithalat ortakları: tayland %16, vietnam %9, japonya %7, hong kong %5, çin %5 (1997)
dış borç tutarı: 829 milyon $ (1999 verileri)
para birimi: kamboçya rieli (khr)
para birimi kodu: khr
mali yıl: takvim yılı


iletişim bilgileri


kullanılan telefon hatları: 21,800 (1998)
telefon kodu: 855
radyo yayın istasyonları: am 7, fm 3, kısa dalga 3 (1999)
radyolar: 1.34 milyon (1997)
televizyon yayını yapan istasyonlar: 5 (1999)
televizyonlar: 94,000 (1997)
internet kısaltması: .kh
internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)


ulaşım ve taşımacılık


demiryolları: toplam: 603 km
karayolları: toplam: 35,769 km
asfalt: 4,165 km
asfalt olmayan: 31,604 km (1997)
su yolları: 3,700 km
limanları: kampong saom (sihanoukville), kampot, krong kaoh kong, phnom penh
hava alanları: 19 (2000 verileri)
helikopter alanları: 3 (2000 verileri)

juan de nova adası

coğrafi verileri


konum: güney afrika’da, mozambik kanalında ada.
coğrafi konumu: 17 03 güney enlemi, 42 45 doğu boylamı
haritadaki konumu: afrika
yüzölçümü: 4.4 km²
sınırları: 0 km
sahil şeridi: 24.1 km
iklimi: tropikal
arazi yapısı: yassı ve düz
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: hint okyanusu 0 m
en yüksek noktası: 10 m
doğal kaynakları: guano ve diğer gübreler
doğal afetler: süreli fırtınalar


nüfus bilgileri


nüfus: issızdır. küçük bir fransız askeri garnizonu vardır. (temmuz 2001 verileri)


yönetimi


ülke adı: juan de nova adası
ile juan de nova
bağımsızlık durumu: fransa’nın bağımlı topraklarındandır.
hukuk sistemi: fransa hukuku
bayrak: fransa bayrağı


ekonomik göstergeler


ekonomiye genel bakış: her yıl 12,000 tondan fazla guano elde edilir.


iletişim bilgileri


iletişim notu: 1 meteoroloji istasyonu


ulaşım ve taşımacılık


su yolları: yok
limanlar: yok, kıyıdan uzakta demir atılması mümkündür.
hava alanları: 1 (2000 verileri)

johnston atolu

coğrafi verileri


konum: okyanusya, kuzey pasifik okyanusunda mercanada, honolulu’nun güneybatısında yer alır.
coğrafi konumu: 16 45 kuzey enlemi, 169 31 batı boylamı
haritadaki konumu: okyanusya
yüzölçümü: 2.8 km²
sınırları: 0 km
sahil şeridi: 10 km
iklimi: tropikal iklim tipi görülür. fakat hava genellikle kurudur, kuzeydoğudan esen rüzgarlar sıcaklık derecesinin değişiklik göstermesine neden olur.
arazi yapısı: genellikle düzlüklerden oluşur.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: pasifik okyanusu 0 m
en yüksek noktası: summit zirvesi 5 m
doğal kaynakları: guano, kara ve suya ait canlılar dünyası


nüfus bilgileri


nüfus: issızdır. (ocak 2001 verileri)


yönetimi


ülke adı: johnston atolu
bağımsızlık durumu: abd’ye bağlıdır, washington yönetimi tarafından yönetilir.
hukuk sistemi: abd hukuku
bayrak: abd bayrağı


ekonomik göstergeler


ekonomiye genel bakış: ekonomik aktivitesi abd ordusunu barındırmak ile sınırlıdır. bütün gıda ve sanayi malları dışarıdan ithal edilir.


iletişim bilgileri


telefon sistemi: 13 çıkış ve 10 giriş olmak üzere 23 ticari hat mevcuttur.


ulaşım ve taşımacılık


su yolları: yok

jersey

coğrafi verileri


konum: batı avrupa’da, fransa’nın kuzeyinde yer alan ada.
coğrafi konumu: 49 15 kuzey enlemi, 2 10 batı boylamı
haritadaki konumu: avrupa
yüzölçümü: 116 km²
sınırları: 0 km
sahil şeridi: 70 km
iklimi: ilıman iklim; kışlar fazla sert olmaz, yazları serin geçer.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: atlas okyanusu 0 m
en yüksek noktası: 143 m
doğal kaynakları: işlenebilir arazi


nüfus bilgileri


nüfus: 89,361 (temmuz 2001 verileri)
nüfus artış oranı: %0.48 (2001 verileri)
mülteci oranı: 2.8 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
bebek ölüm oranı: 5.62 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 78.63 yıl
erkeklerde: 76.21 yıl
kadınlarda: 81.23 yıl (2001 verileri)
ortalama çocuk sayısı: 1.56 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
nüfusun etnik dağılımı: ingiliz ve norman-fransız kökenliler
din: anglikan, roma katolikleri, baptist, methodist, presbyterian
diller: ingilizce (resmi), fransızca (resmi), norman-fransız lehçesi


yönetimi


ülke adı: jersey
bağımsızlık durumu: ingiliz kraliyetine bağlıdır.
başkent: saint helier
idari bölümler: yok (ingiliz kraliyetine bağlıdır.)
bağımsızlık günü: yok (ingiliz kraliyetine bağlıdır.)
milli bayram: liberasyon günü, 9 mayıs (1945)


ekonomik göstergeler


gsyih: satınalma gücü paritesi - 2.2 milyar $ (1999 verileri)
gsyih - sektörel bileşim: tarım: %5
endüstri: %2
hizmet: %93 (1996)
enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %4.7 (1998)
iş gücü: 57,050 (1996)
işsizlik oranı: %0.7 (1998 verileri)
endüstri: turizm, bankacılık, finans, süt ürünleri
tarım ürünleri: patates, karnabahar, domates, sığır eti, süt ürünleri
ihracat ürünleri: hafif endüstri ve elektrik malzemeleri, gıda maddeleri, tekstil
ihracat ortakları: ingiliz kraliyeti
ithalat ürünleri: makine ve taşıt araçları, sanayi malları, gıda maddeleri, mineral yakıtlar, kimyasallar
ithalat ortakları: ingiliz kraliyeti
para birimi: ingiliz poundu (gbp)
para birimi kodu: gbp
mali yıl: 1 nisan - 31 mart


iletişim bilgileri


kullanılan telefon hatları: 65,500 (1997)
radyo yayın istasyonları: am na, fm 1, kısa dalga 0 (1998)
televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1997)
internet kısaltması: .je


ulaşım ve taşımacılık


demiryolları: 0 km
karayolları: 577 km (1995)
su yolları: yok
limanları: gorey, saint aubin, saint helier

jarvis adası

coğrafi verileri


konum: okyanusya, güney pasifik okyanusunda ada.
coğrafi konumu: 0 22 güney enlemi, 160 03 batı boylamı
haritadaki konumu: okyanusya
yüzölçümü: 4.5 km²
sınırları: 0 km
sahil şeridi: 8 km
iklimi: tropikal; yağışlar az, rüzgar sabit, güneş yakıcıdır.
arazi yapısı: kumsallara sahip, dar resiflerle çevrili mercanada.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: pasifik okyanusu 0 m
en yüksek noktası: 7 m
doğal kaynakları: guano, karasal ve su doğası
doğal afetler: adayı çevreleyen resifler denizcilik açısından tehlike oluşturabilir.


nüfus bilgileri


nüfus: issızdır. (temmuz 2001 verileri)


yönetimi


ülke adı: jarvis adası
bağımsızlık durumu: abd’ye bağlıdır, washington tarafından yönetilir.
hukuk sistemi: abd hukuku
bayrak: abd bayrağı


ekonomik göstergeler


ekonomiye genel bakış: ekonomik etkinliği yoktur.


iletişim bilgileri


-


ulaşım ve taşımacılık


su yolları: yok
limanları: yok, kıyıdan uzakta demir atmak mümkündür.

japonya

coğrafi verileri


konum: doğu asya’da, kuzey pasifik okyanusu ve japon denizi arasında, kore yarımadasının doğusunda yer alan ada ülkesi.
coğrafi konumu: 36 00 kuzey enlemi, 138 00 doğu boylamı
haritadaki konumu: asya
yüzölçümü: 377,835 km²
sınırları: 0 km
sahil şeridi: 29,751 km
iklimi: güneyde tropikal ve kuzeyde soğuk ılıman iklim görülür.
arazi yapısı: çok sayıda kayalıklar ve dağlar vardır.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: hachiro-gata -4 m
en yüksek noktası: fujiyama 3,776 m
doğal kaynakları: önemsiz mineral kaynaklar ve balık
arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %11
daimi ekinler: %1
otlaklar: %2
ormanlık arazi: %67
diğer: %19 (1993 verileri)
sulanan arazi: 27,820 km² (1993 verileri)
doğal afetler: çoğunluğu sönmüş olan birkaç aktif volkan, yılda yaklaşık 1500 sismik olay


nüfus bilgileri


nüfus: 126,771,662 (temmuz 2001 verileri)
nüfus artış oranı: %0.17 (2001 verileri)
mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
bebek ölüm oranı: 3.88 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 80.8 yıl
erkeklerde: 77.62 yıl
kadınlarda: 84.15 yıl (2001 verileri)
ortalama çocuk sayısı: 1.41 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
hiv/aids - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.02 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalığı olan insan sayısı: 10,000 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 150 (1999 verileri)
ulus: japon
nüfusun etnik dağılımı: japon %99.4, koreli %0.6 (1999)
din: shinto ve budizm %84, diğer %16
diller: japonca
okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %99 (1970 verileri)


yönetimi


ülke adı: japonya
ingilizce: japan
yönetim biçimi: meşruti monarşi
başkent: tokyo
idari bölümler: 47 bölge; aichi, akita, aomori, chiba, ehime, fukui, fukuoka, fukushima, gifu, gumma, hiroshima, hokkaido, hyogo, ibaraki, ishikawa, iwate, kagawa, kagoshima, kanagawa, kochi, kumamoto, kyoto, mie, miyagi, miyazaki, nagano, nagasaki, nara, niigata, oita, okayama, okinawa, osaka, saga, saitama, shiga, shimane, shizuoka, tochigi, tokushima, tokyo, tottori, toyama, wakayama, yamagata, yamaguchi, yamanashi
bağımsızlık günü: 660 m.ö. (jimmu imparatorluğunun kuruluşu)
milli bayram: imparator akihito’nun doğum günü, 23 aralık (1933)
anayasa: 3 mayıs 1947
üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: afdb (afrika kalkınma bankası), apec (asya-pasifik ekonomik işbirliği forumu), arf, asdb (asya kalkınma bankası), asean (güneydoğu asya ülkeleri örgütü), ag (avustralya grubu), bis (uluslararası imar bankası), ccc (gümrük işbirliği konseyi), ce (avrupa konseyi), cern (avrupa nükleer araştırma teşkilatı), cp, ebrd (avrupa yatırım ve kalkınma bankası), escap (asya ve pasifikler ekonomik ve sosyal komisyonu), fao (tarım ve gıda örgütü), g- 5, g- 7, g-10, iadb (amerika bölgesi kalkınma bankası), iaea (uluslararası atom enerjisi ajansı), ibrd (uluslararası imar ve kalkınma bankası), icao (uluslararası sivil havacılık örgütü), icc (milletlerarası ticaret odası), icftu (uluslararası serbest ticaret birlikleri konfederastonu), icrm (uluslararası kızılhaç ve kızılay hareketi), ida (uluslararası kalkınma birliği), iea (uluslararası enerji ajansı), ifad (uluslararası tarımsal kalkınma fonu), ifc (uluslararası finansman kurumu), ifrcs (uluslararası kızılhaç ve kızılay toplulukları federasyonu), iho (uluslararası hidrografi örgütü), ilo (uluslarası çalışma örgütü), imf (uluslararası para fonu), imo (uluslararası denizcilik örgütü), inmarsat (uluslararası denizcilik uydu teşkilatı), intelsat (uluslararası telekomünikasyon ve uydu örgütü), interpol (uluslararası polis teşkilatı), ioc (uluslararası olimpiyat komitesi), iom (uluslararası göçmen teşkilatı), iso (uluslararası standartlar örgütü), itu (uluslararası haberleşme birliği), nam, nea (nükleer enerji ajansı), nsg, oas (amerika devletleri teşkilatı), oecd (ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü),opcw, osce (partner), pca (daimi hakemlik mahkemesi), un (birleşmiş milletler), unctad (birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı), undof (bm ateşkes gözlem misyonu), unesco (eğitim-bilim ve kültür örgütü), unhcr (bm mülteciler yüksek komiserliği), unido (endüstriyel kalkınma örgütü), unitar (bm eğitim araştırma enstitüsü), unrwa (bm filistin mültecileri yardım komisyonu), unu, upu (dünya posta birliği), wftu (dünya işçi sendikaları federasyonu), who (dünya sağlık örgütü), wipo (dünya fikri mülkiyet teşkilatı), wmo (dünya meteoroloji örgütü), wtoo (dünya turizm örgütü), wtro (dünya ticaret örgütü), zc


ekonomik göstergeler


gsyih: satınalma gücü paritesi - 3.15 trilyon $ (2000 verileri)
gsyih - reel büyüme: %1.3 (2000 verileri)
gsyih - sektörel bileşim: tarım: %2
endüstri: %35
hizmet: %63 (1999 verileri)
enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %-0.7 (2000 verileri)
iş gücü: 67.7 milyon (aralık 2000)
işsizlik oranı: %4.7 (2000)
endüstri: motorlu araçların dünya çapında ve teknolojik olarak gelişmiş üreticileri, elektronik araç - gereçler, makine parçaları, çelik, gemiler, kimyasallar, tekstil, gıda
endüstrinin büyüme oranı: %5.3 (2000 verileri)
elektrik üretimi: 1.018 trilyon kwh (1999)
elektrik tüketimi: 947.038 milyar kwh (1999)
elektrik ihracatı: 0 kwh (1999)
elektrik ithalatı: 0 kwh (1999)
tarım ürünleri: pirinç, şeker pancarı, sebze, meyve, domuz eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, yumurta, balık
ihracat: 450 milyar $ (2000)
ihracat ürünleri: motorlu araçlar, yarı iletkenler, ofis makineleri, kimyasallar
ihracat ortakları: abd %30, tayvan %7, güney kore %6.4, çin %6.2, hong kong %5.6 (2000 verileri)
ithalat: 355 milyar $ (2000)
ithalat ürünleri: yakıt, gıda maddeleri, kimyasallar, tekstil, ofis makineleri
ithalat ortakları: abd %19, çin %14.5, güney kore %5.4, tayvan %4.8, endonezya %4.3, avustralya %3.9 (2000 verileri)
para birimi: yen (jpy)
para birimi kodu: jpy
mali yıl: 1 nisan - 31 mart


iletişim bilgileri


kullanılan telefon hatları: 60.381 milyon (1997)
telefon kodu: 81
radyo yayın istasyonları: am 190, fm 88, kısa dalga 24 (1999)
radyolar: 120.5 milyon (1997)
televizyon yayını yapan istasyonlar: 7,108 (1999)
televizyonlar: 86.5 milyon (1997)
internet kısaltması: .jp
internet servis sağlayıcıları: 73 (2000)
internet kullanıcıları: 27.06 milyon (2000)


ulaşım ve taşımacılık


demiryolları: 23,670.7 km (1994)
karayolları: 1,152,207 km (1997 verileri)
su yolları: 1,770 km
boru hatları: ham petrol 84 km; petrol ürünleri 322 km; doğal gaz 1,800 km
limanları: akita, amagasaki, chiba, hachinohe, hakodate, higashi-harima, himeji, hiroshima, kawasaki, kinuura, kobe, kushiro, mizushima, moji, nagoya, osaka, sakai, sakaide, shimizu, tokyo, tomakomai
hava alanları: 173 (2000 verileri)
helikopter alanları: 16 (2000 verileri)

jan mayen

coğrafi verileri


konum: kuzey avrupa’da, grönland denizi ve norveç denizi arasında ada, izlanda’nın kuzeydoğusunda yer alır.
coğrafi konumu: 71 00 kuzey enlemi, 8 00 batı boylamı
haritadaki konumu: arktik bölgesi
yüzölçümü: 373 km²
sınırları: 0 km
sahil şeridi: 124.1 km
iklimi: arktik deniz iklimi, kasırgalar ve sis yaygındır.
arazi yapısı: volkanik ada, bazı kısımları buzullarla kaplıdır.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: norveç denizi 0 m
en yüksek noktası: haakon vii toppen/beerenberg 2,277 m
doğal kaynakları: yok
doğal afetler: haakon vii toppen/beerenberg yanardağını barındırır.


nüfus bilgileri


nüfus: issızdır. (temmuz 2001 verileri)


yönetimi


ülke adı: jan mayen
bağımsızlık durumu: norveç’e bağlı topraklardandır. oslo valisi tarafından yönetilir.
hukuk sistemi: norveç hukuku
bayrak: norveç bayrağı


ekonomik göstergeler


ekonomiye genel bakış: jan mayen doğal kaynağa sahip olmayan volkanik bir adadır. ekonomik aktivitesi meteorolojik istasyon ve radyo yayın istasyonu ile sınırlıdır.


iletişim bilgileri


internet servis sağlayıcıları: 13 (jan mayen ve svalbard) (2000)


ulaşım ve taşımacılık


su yolları: yok
limanlar: yok, kıyıdan uzakta demir atılır.
hava alanları: 1 (2000 verisi)

jamaika

coğrafi verileri


konum: karayipler, karayip denizinde ada, küba’nın güneyi
coğrafi konumu: 18 15 kuzey enlemi, 77 30 batı boylamı
haritadaki konumu: orta amerika ve karayipler
yüzölçümü: 10,990 km²
sınırları: 0 km
sahil şeridi: 1,022 km
iklimi: tropikal; sıcak, nemli hava etkindir, iç kısımlarda ılıman iklim görülür.
arazi yapısı: arazisi çoğunlukla dağlıktır, kıyıda dar ovalar vardır.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: karayip denizi 0 m
en yüksek noktası: mavi dağ 2,256 m
doğal kaynakları: boksit, alçıtaşı, kireçtaşı
arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %14
daimi ekinler: %6
otlaklar: %24
ormanlık arazi: %17
diğer: %39 (1993 verileri)
sulanan arazi: 350 km² (1993 verileri)
doğal afetler: temmuz - kasım ayları arasında kasırgalar


nüfus bilgileri


nüfus: 2,665,636 (temmuz 2001 verileri)
nüfus artış oranı: %0.51 (2001 verileri)
mülteci oranı: -7.52 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
bebek ölüm oranı: 14.16 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 75.42 yıl
erkeklerde: 73.45 yıl
kadınlarda: 77.49 yıl (2001 verileri)
ortalama çocuk sayısı: 2.08 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
hiv/aids - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı %0.71 (1999 tahmini)
hiv/aids - hastalığı olan insan sayısı: 9,900 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 650 (1999 verileri)
ulus: jamaikalı
nüfusun etnik dağılımı: siyah ırk %90.9, doğu hindistanlı %1.3, beyaz ırk %0.2, çinli %0.2, melez %7.3, diğer %0.1
din: protestan %61.3, roma katolikleri %4, diğer %34.7
diller: ingilizce, creole
okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %85
erkekler: %80.8
kadınlar: %89.1 (1995 verileri)


yönetimi


ülke adı: jamaika
ingilizce: jamaica
yönetim biçimi: meşruti monarşi
başkent: kingston
idari bölümler: 14 bölge; clarendon, hanover, kingston, manchester, portland, saint andrew, saint ann, saint catherine, saint elizabeth, saint james, saint mary, saint thomas, trelawny, westmoreland
bağımsızlık günü: 6 ağustos 1962 (ingiltere’den)
milli bayram: bağımsızlık günü, ağustosun birinci pazartesi (1962)
anayasa: 6 ağustos 1962
üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: acp (afrika - karayip - pasifik ülkeleri), c, caricom (karayipler topluluğu ve ortak pazarı), ccc (gümrük işbirliği konseyi), cdb (karayipler kalkınma bankası), eclac (birleşmiş milletler latin amerika ve karayipler komisyonu), fao (tarım ve gıda örgütü), g-15, g-19, g-77, iadb (amerika bölgesi kalkınma bankası), iaea (uluslararası atom enerjisi ajansı), ibrd (uluslararası imar ve kalkınma bankası), icao (uluslararası sivil havacılık örgütü), icftu (uluslararası serbest ticaret birlikleri konfederastonu), icrm (uluslararası kızılhaç ve kızılay hareketi), ifad (uluslararası tarımsal kalkınma fonu), ifc (uluslararası finansman kurumu), ifrcs (uluslararası kızılhaç ve kızılay toplulukları federasyonu), iho (uluslararası hidrografi örgütü), ilo (uluslarası çalışma örgütü), imf (uluslararası para fonu), imo (uluslararası denizcilik örgütü), intelsat (uluslararası telekomünikasyon ve uydu örgütü), interpol (uluslararası polis teşkilatı), ioc (uluslararası olimpiyat komitesi), iom (uluslararası göçmen teşkilatı), iso (uluslararası standartlar örgütü), itu (uluslararası haberleşme birliği), laes, nam, oas (amerika devletleri teşkilatı), opanal, opcw (kimyasal silahları yasaklama organizasyonu), un (birleşmiş milletler), un güvenlik konseyi, unctad (birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı), unesco (eğitim-bilim ve kültür örgütü), unido (endüstriyel kalkınma örgütü), upu (dünya posta birliği), wftu (dünya işçi sendikaları federasyonu), who (dünya sağlık örgütü), wipo (dünya fikri mülkiyet teşkilatı), wmo (dünya meteoroloji örgütü), wtoo (dünya turizm örgütü), wtro (dünya ticaret örgütü)


ekonomik göstergeler


gsyih: satınalma gücü paritesi - 9.7 milyar $ (2000 verileri)
gsyih - reel büyüme: %0.2 (2000 verileri)
gsyih - sektörel bileşim: tarım: %7.4
endüstri: %35.2
hizmet: %57.4 (1999 verileri)
enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %8.8 (2000 verileri)
iş gücü: 1.13 milyon (1998)
işsizlik oranı: %16 (2000 verileri)
endüstri: turizm, boksit, tekstil, gıda, hafif endüstri, rom, çimento, metal, kağıt, kimyasal ürünler
endüstrinin büyüme oranı: %-2 (2000 verileri)
elektrik üretimi: 6.53 milyar kwh (1999)
elektrik tüketimi: 6.073 milyar kwh (1999)
elektrik ihracatı: 0 kwh (1999)
elektrik ithalatı: 0 kwh (1999)
tarım ürünleri: şekerkamışı, muz, kahve, narenciye, patates, sebze, kümes hayvanı, keçi, süt
ihracat: 1.7 milyar $ (2000 verileri)
ihracat ürünleri: alüminyum, boksit, şeker, muz, rom
ihracat ortakları: abd %35.7, ab %15.8, ingiltere %13, kanada %10.5 (1999)
ithalat: 3 milyar $ (2000 verileri)
ithalat ürünleri: makine ve parça, yapı malzemeleri, yakıt, gıda, kimyasallar, gübre
ithalat ortakları: abd %47.8, caricom (karayipler topluluğu ve ortak pazarı) ülkeleri %12.4, latin amerika %7.2, ab (ingiltere hariç) %4.7 (1999)
dış borç tutarı: 4.7 milyar $ (2000 verileri)
para birimi: jamaika doları (jmd)
para birimi kodu: jmd
mali yıl: 1 nisan - 31 mart


iletişim bilgileri


kullanılan telefon hatları: 353,000 (1996)
telefon kodu: 1876
radyo yayın istasyonları: am 10, fm 13, kısa dalga 0 (1998)
radyolar: 1.215 milyon (1997)
televizyon yayını yapan istasyonlar: 7 (1997)
televizyonlar: 460,000 (1997)
internet kısaltması: .jm
internet servis sağlayıcıları: 21 (2000)
internet kullanıcıları: 60,000 (2000)


ulaşım ve taşımacılık


demiryolları: 370 km
karayolları: 19,000 km (1997)
su yolları: yok
boru hatları: petrol ürünleri 10 km
limanları: alligator pond, discovery bay, kingston, montego bay, ocho rios, port antonio, rocky point, port esquivel (longswharf)
hava alanları: 35 (2000 verileri)

izlanda

coğrafi verileri


konum: kuzey avrupa’da, grönland denizi ve kuzey atlas okyanusu arasında, ingiltere’nin kuzeybatısında yer alır.
coğrafi konumu: 65 00 kuzey enlemi, 18 00 batı boylamı
haritadaki konumu: arktik bölge
yüzölçümü: 103,000 km²
sınırları: 0 km
sahil şeridi: 4,988 km
iklimi: ilıman iklim, kuzey atlas akımı ile değişkenlik gösterir, ılıman, rüzgarlı kışlar, yağmurlu, soğuk yazlar görülmektedir.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: atlas okyanusu 0 m
en yüksek noktası: hvannadalshnukur 2,119 m
doğal kaynakları: balık, hidro enerji, termal kaynaklar
doğal afetler: deprem ve volkanik etkinliknüfus bilgileri


nüfus: 277,906 (temmuz 2001 verileri)
nüfus artış oranı: %0.54 (2001 verileri)
mülteci oranı: -2.28 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
bebek ölüm oranı: 3.56 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 79.52 yıl
erkeklerde: 77.31 yıl
kadınlarda: 81.92 yıl (2001 verileri)
ortalama çocuk sayısı: 2.01 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
hiv/aids - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.14 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalığı olan insan sayısı: 200 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den fazla (1999 verileri)
ulus: izlandalı
din: evangelist luthercilik %93, diğer protestanlar ve roma katolikleri, diğer (1997)
diller: izlandaca
okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %99.9 (1997 verileri)


yönetimi


ülke adı: resmi tam adı: izlanda cumhuriyeti
kısa şekli : izlanda
yerel tam adı: lyoveldio island
yerel kısa şekli: island
ingilizce: iceland
yönetim biçimi: anayasal cumhuriyet
başkent: raykjavik
idari bölümler: 23 bölge ve 14 şehir; akranes, akureyri, arnessysla, austur-bardhastrandarsysla, austur-hunavatnssysla, austur-skaftafellssysla, borgarfjardharsysla, dalasysla, eyjafjardharsysla, gullbringusysla, hafnarfjordhur, husavik, isafjordhur, keflavik, kjosarsysla, kopavogur, myrasysla, neskaupstadhur, nordhur-isafjardharsysla, nordhur-mulasys-la, nordhur-thingeyjarsysla, olafsfjordhur, rangarvallasysla, reykjavik, saudharkrokur, seydhisfjordhur, siglufjordhur, skagafjardharsysla, snaefellsnes-og hnappadalssysla, strandasysla, sudhur-mulasysla, sudhur-thingeyjarsysla, vesttmannaeyjar, vestur-bardhastrandarsysla, vestur-hunavatnssysla, vestur-isafjardharsysla, vestur-skaftafellssysla
bağımsızlık günü: 17 haziran 1944 (danimarka’dan)
milli bayram: bağımsızlık günü, 17 haziran (1944)
anayasa: 16 haziran 1944
üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ag (avustralya grubu), bis (uluslararası imar bankası), cbss (baltik ülkeleri konseyi), ccc (gümrük işbirliği konseyi), ce (avrupa konseyi), eapc (avrupa - atlantik ortaklık konseyi), ebrd (avrupa yatırım ve kalkınma bankası), ece (birleşmiş milletler avrupa ekonomik komisyonu), efta (avrupa serbest ticaret bölgesi), fao (tarım ve gıda örgütü), iaea (uluslararası atom enerjisi ajansı), ibrd (uluslararası imar ve kalkınma bankası), icao (uluslararası sivil havacılık örgütü), icc (milletlerarası ticaret odası), icftu (uluslararası serbest ticaret birlikleri konfederastonu), icrm (uluslararası kızılhaç ve kızılay hareketi), ida (uluslararası kalkınma birliği), iea (uluslararası enerji ajansı), ifc (uluslararası finansman kurumu), ifrcs (uluslararası kızılhaç ve kızılay toplulukları federasyonu), iho (uluslararası hidrografi örgütü), ilo (uluslarası çalışma örgütü), imf (uluslararası para fonu), imo (uluslararası denizcilik örgütü), inmarsat (uluslararası denizcilik uydu teşkilatı), intelsat (uluslararası telekomünikasyon ve uydu örgütü), interpol (uluslararası polis teşkilatı), ioc (uluslararası olimpiyat komitesi), iso (uluslararası standartlar örgütü), itu (uluslararası haberleşme birliği), nato (kuzey atlantik asemblesi),nc, nea (nükleer enerji ajansı), nib (iskandinavya yatırım bankası), oecd (ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü),opcw, osce (avrupa güvenlik ve işbirliği örgütü), un (birleşmiş milletler), unctad (birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı), unesco (eğitim-bilim ve kültür örgütü), unhcr (bm mülteciler yüksek komiserliği), unmibh (bm bosna hersek misyonu), unmik (bm kosova geçici yönetimi), unu, upu (dünya posta birliği), weu (batı avrupa konseyi), who (dünya sağlık örgütü), wipo (dünya fikri mülkiyet teşkilatı), wmo (dünya meteoroloji örgütü), wtro (dünya ticaret örgütü)


ekonomik göstergeler


gsyih: satınalma gücü paritesi - 6.85 milyar $ (2000 verileri)
gsyih - reel büyüme: %4.3 (2000 verileri)
gsyih - sektörel bileşim: tarım: %15
endüstri: %21
hizmet: %64 (1999 verileri)
enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.5 (2000 verileri)
iş gücü: 159,000 (2000)
sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %5.1, deniz mahsulleri %11.8, imalat %12.9, inşaat %10.7, diğer hizmetler %59.5 (1999)
işsizlik oranı: %2.7 (ocak 2001)
endüstri: balıkçılık, alüminyum arıtımı, ferrosilikon ürünler, jeotermal üretim, turizm
endüstrinin büyüme oranı: %1.5 (2000 verileri)
elektrik üretimi: 7.069 milyar kwh (1999)
elektrik tüketimi: 6.574 milyar kwh (1999)
elektrik ihracatı: 0 kwh (1999)
elektrik ithalatı: 0 kwh (1999)
tarım ürünleri: patates, şalgam, büyükbaş hayan, koyun, balık
ihracat: 2 milyar $ (2000)
ihracat ürünleri: balık ve deniz mahsulleri %70, hayvansal ürünler, alüminyum, diatomit, ferrosilikon
ihracat ortakları: ab %64 (ingiltere %20, almanya %13, fransa %5, danimarka %5), abd %15, japonya %5 (1999)
ithalat: 2.2 milyar $ (2000)
ithalat ürünleri: makine ve ekipman, petrol ürünleri, gıda maddeleri, tekstil
ithalat ortakları: ab %56 (almanya %12, ingiltere %9, danimarka %8, isveç %6), abd %11, norveç %10 (1999)
dış borç tutarı: 2.6 milyar $ (1999)
para birimi: izlanda kronu (isk)
para birimi kodu: isk
mali yıl: takvim yılı


iletişim bilgileri


kullanılan telefon hatları: 168,000 (1997)
telefon kodu: 354
radyo yayın istasyonları: am 3, fm 70 , kısa dalga 1 (1998)
radyolar: 260,000 (1997)
televizyon yayını yapan istasyonlar: 14 (1997)
televizyonlar: 98,000 (1997)
internet kısaltması: .is
internet servis sağlayıcıları: 7 (2000)
internet kullanıcıları: 144,000 (2000)


ulaşım ve taşımacılık


demiryolları: 0 km
karayolları: 12,691 km (1999)
su yolları: yok
limanları: akureyri, hornafjordur, isafjordhur, keflavik, raufarhofn, reykjavik, seydhisfjordhur, straumsvik, vestmannaeyjar
hava alanları: 87 (2000 verileri)

italya

coğrafi verileri


konum: güney avrupa, akdeniz kıyısında yarımadada, kuzeydoğu tunus’ta yer almaktadır.
coğrafi konumu: 42 50 kuzey enlemi, 12 50 doğu boylamı
haritadaki konumu: avrupa
yüzölçümü: 301,230 km²
sınırları: toplam: 1,932.2 km
sınır komşuları: avusturya 430 km, fransa 488 km, holy see (vatican city) 3.2 km, san marino 39 km, slovenya 232 km, isviçre 740 km
sahil şeridi: 7,600 km
iklimi: 7 ayrı iklim görülmektedir. ama genel olarak ılıman hava hakimdir.
arazi yapısı: arazi engebeli ve dağlıktır, ovalar ve kıyıda alçak araziler yer alır.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: akdeniz 0 m
en yüksek noktası: blanc tepesi 4,807 m
doğal kaynakları: cıva, potas, mermer, sülfür, doğal gaz, ham petrol, balık, kömür, işlenebilir arazi
arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %31
daimi ekinler: %10
otlaklar: %15
ormanlık arazi: %23
diğer: %21 (1993 verileri)
sulanan arazi: 27,100 km² (1993 verileri)
doğal afetler: toprak kaymaları, çığ düşmeleri, depremler, volkanik patlamalar, su baskınları, toprak çökmeleri


nüfus bilgileri


nüfus: 57,679,825 (temmuz 2001 verileri)
nüfus artış oranı: %0.07 (2001 verileri)
mülteci oranı: 1.73 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
bebek ölüm oranı: 5.84 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 79.14 yıl
erkeklerde: 75.97 yıl
kadınlarda: 82.52 yıl (2001 verileri)
ortalama çocuk sayısı: 1.18 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
hiv/aids - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.35 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalığı olan insan sayısı: 95,000 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 1,000 (1999 verileri)
ulus: italyan
nüfusun etnik dağılımı: italyan
din: roma katolikleri, protestanlar, museviler, müslümanlar
diller: italyanca (resmi), almanca, fransızca, slovence
okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %98 (1998)


yönetimi


ülke adı: resmi tam adı: italya cumhuriyeti
kısa şekli : italya
yerel tam adı: repubblica italiana
yerel kısa şekli: italia
eski adı: italya krallığı
ingilizce: italy
yönetim biçimi: parlamenter cumhuriyet
başkent: roma
idari bölümler: 20 bölge; abruzzi, basilicata, calabria, campania, emilia-romagna, friuli-venezia giulia, lazio, liguria, lombardia, marche, molise, piemonte, puglia, sardegna, sicilia, toscana, trentino-alto adige, umbria, valle d’aosta, veneto
bağımsızlık günü: 17 mart 1861
milli bayram: cumhuriyet günü, 2 haziran (1946)
anayasa: 1 ocak 1948
üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: afdb (afrika kalkınma bankası), asdb (asya kalkınma bankası), ag (avustralya grubu), bis (uluslararası imar bankası), bsec (karadeniz ekonomik işbirliği), ccc (gümrük işbirliği konseyi), cdb (karayipler kalkınma bankası), ce (avrupa konseyi), cei (orta avrupa girişimi), cern (avrupa nükleer araştırma teşkilatı), eapc (avrupa - atlantik ortaklık konseyi), ebrd (avrupa yatırım ve kalkınma bankası), ece (birleşmiş milletler avrupa ekonomik komisyonu), eclac (birleşmiş milletler latin amerika ve karayipler komisyonu), eib (avrupa yatırım bankası), emu (avrupa ekonomi ve para birliği), esa (avrupa uzay ajansı), avrupa birliği, fao (tarım ve gıda örgütü), g- 7, g-10, iadb (amerika bölgesi kalkınma bankası), iaea (uluslararası atom enerjisi ajansı), ibrd (uluslararası imar ve kalkınma bankası), icao (uluslararası sivil havacılık örgütü), icc (milletlerarası ticaret odası), icftu (uluslararası serbest ticaret birlikleri konfederastonu), icrm (uluslararası kızılhaç ve kızılay hareketi), ida (uluslararası kalkınma birliği), iea (uluslararası enerji ajansı), ifad (uluslararası tarımsal kalkınma fonu), ifc (uluslararası finansman kurumu), ifrcs (uluslararası kızılhaç ve kızılay toplulukları federasyonu), iho (uluslararası hidrografi örgütü), ilo (uluslarası çalışma örgütü), imf (uluslararası para fonu), imo (uluslararası denizcilik örgütü), inmarsat (uluslararası denizcilik uydu teşkilatı), intelsat (uluslararası telekomünikasyon ve uydu örgütü), interpol (uluslararası polis teşkilatı), ioc (uluslararası olimpiyat komitesi), iom (uluslararası göçmen teşkilatı), iso (uluslararası standartlar örgütü), itu (uluslararası haberleşme birliği), laia (latin amerika entegrasyon birliği), minurso (bm bati sahra referandum misyonu), nam, nato (kuzey atlantik asemblesi), nea (nükleer enerji kurulu), nsg, oas (amerika devletleri teşkilatı), oecd (ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü),opcw, osce (avrupa güvenlik ve işbirliği örgütü), pca (daimi hakemlik mahkemesi), un (birleşmiş milletler), unctad (birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı), unesco (eğitim-bilim ve kültür örgütü), unhcr (bm mülteciler yüksek komiserliği), unido (endüstriyel kalkınma örgütü), unifil (bm geçici gücü), unikom (bm irak-kuveyt gözlem misyonu), unmee (bm etyopya-eritre misyonu), unmibh (bm bosna hersek misyonu), unmik (bm kosova geçici yönetimi), unmogip (bm hint pakistan askeri gözlem grubu), untso (bm mütareke gözlem örgütü), upu (dünya posta birliği), wcl (dünya emek konfederasyonu), weu (batı avrupa konseyi), who (dünya sağlık örgütü), wipo (dünya fikri mülkiyet teşkilatı), wmo (dünya meteoroloji örgütü), wtoo (dünya turizm örgütü), wtro (dünya ticaret örgütü), zc


ekonomik göstergeler


gsyih: satınalma gücü paritesi - 1.273 trilyon $ (2000 verileri)
gsyih - reel büyüme: %2.7 (2000 verileri)
gsyih - sektörel bileşim: tarım: %2.5
endüstri: %30.4
hizmet: %67.1 (2000 verileri)
enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.5 (2000)
iş gücü: 23.4 milyon (2000)
sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %61.9, endüstri %32.6, tarım %5.5 (1999)
işsizlik oranı: %10.4 (2000 verileri)
endüstri: turizm, makine, demir - çelik, kimyasallar, gıda maddeleri, tekstil, motorlu araçlar, giysi, ayakkabı, seramik
endüstrinin büyüme oranı: %1.9 (2000)
elektrik üretimi: 247.679 milyar kwh (1999)
elektrik tüketimi: 272.35 milyar kwh (1999)
elektrik ihracatı: 530 milyon kwh (1999)
elektrik ithalatı: 42.539 milyar kwh (1999)
tarım ürünleri: meyve, sebze, üzüm, patates, şeker pancarı, soya fasulyesi, tahıl, zeytin, sığır eti, süt ürünleri, balık
ihracat: 241.1 milyar $ (2000)
ihracat ürünleri: mühendislik ürünleri, tekstil ve giysi, makine, motorlu araçlar, taşıt ekipmanları, kimyasallar, gıda, içecekler, tütün, mineraller
ihracat ortakları: ab %56.8, abd %9.5 (1999)
ithalat: 231.4 milyar $ (2000)
ithalat ürünleri: mühendislik ürünleri, kimyasallar, taşıt ekipmanları, enerji ürünleri, mineraller, tekstil ve giysi, gıda, meşrubat ve tütün
ithalat ortakları: ab %61, abd %5.0 (1999)
para birimi: euro (eur)
para birimi kodu: eur
mali yıl: takvim yılı


iletişim bilgileri


kullanılan telefon hatları: 25 milyon (1999)
telefon kodu: 39
radyo yayın istasyonları: am 100, fm 4,600, kısa dalga 9 (1998)
radyolar: 50.5 milyon (1997)
televizyon yayını yapan istasyonlar: 358 (1995)
televizyonlar: 30.3 milyon (1997)
internet kısaltması: .it
internet servis sağlayıcıları: 93 (2000)
internet kullanıcıları: 11.6 milyon (2000)


ulaşım ve taşımacılık


demiryolları: 19,394 km (1998)
karayolları: 654,676 km (1997)
deniz yolları: 2,400 km
boru hatları: ham petrol 1,703 km; petrol ürünleri 2,148 km; doğal gaz 19,400 km
limanları: augusta (sicily), bagnoli, bari, brindisi, gela, genoa, la spezia, livorno, milazzo, naples, porto foxi, porto torres (sardinia), salerno, savona, taranto, trieste, venice (2001)
hava alanları: 135 (2000 verileri)
helikopter alanları: 4 (2000 verileri)

isviçre

coğrafi verileri


konum: orta avrupa’da, fransa’nın doğusunda, italya’nın kuzeyinde yer alır.
coğrafi konumu: 47 00 kuzey enlemi, 8 00 doğu boylamı
haritadaki konumu: avrupa
yüzölçümü: 41,290 km²
sınırları: toplam: 1,852 km
sınır komşuları: avusturya 164 km, fransa 573 km, italya 740 km, liechtenstein 41 km, almanya 334 km
sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
iklimi: ilıman.
arazi yapısı: çoğunlukla dağlıktır, tepelikli merkez platosu, ovalar, büyük göller yer alır.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: maggiore gölü 195 m
en yüksek noktası: dufourspitze 4,634 m
doğal kaynakları: hidro enerji, kereste, tuz
arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %10
daimi ekinler: %2
otlaklar: %28
ormanlık arazi: %32
diğer: %20 (1993 verileri)
sulanan arazi: 250 km² (1993 verileri)
doğal afetler: çığ, toprak kayması


nüfus bilgileri


nüfus: 7,283,274 (temmuz 2001 verileri)
nüfus artış oranı: %0.27 (2001 verileri)
mülteci oranı: 1.37 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
bebek ölüm oranı: 4.48 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 79.73 yıl
erkeklerde: 76.85 yıl
kadınlarda: 82.76 yıl (2001 verileri)
ortalama çocuk sayısı: 1.47 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
hiv/aids - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.46 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalığı olan insan sayısı: 17,000 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 150 (1999 verileri)
ulus: isviçreli
nüfusun etnik dağılımı: almanya %65, fransa %18, italya %10, romence %1, diğer %6
din: roma katolikleri %46.1, protestan %40, diğer %5, yok %8.9 (1990)
diller: almanca %63.7, fransızca %19.2, italyanca %7.6, romence %0.6, diğer %8.9
okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %99 (1980 verileri)


yönetimi


ülke adı: resmi tam adı: isviçre konfederasyonu
kısa şekli : isviçre
yerel tam adı: schweizerische eidgenossenschaft (almanca), confederation suisse (fransızca), confederazione svizzera (italyanca)
yerel kısa şekli: schweiz (almanca), suisse (fransızca), svizzera (italyanca)
ingilizce: switzerland
yönetim biçimi: parlamenter federal cumhuriyet
başkent: bern
idari bölümler: 26 bölge; aargau, ausser-rhoden, basel-landschaft, basel-stadt, bern, fribourg, geneve, glarus, graubunden, inner-rhoden, jura, luzern, neuchatel, nidwalden, obwalden, sankt gallen, schaffhausen, schwyz, solothurn, thurgau, ticino, uri, valais, vaud, zug, zurich
bağımsızlık günü: 1 ağustos 1291 (isviçre konfederasyonu kuruluşu)
milli bayram: isviçre konfederasyonu kuruluşu, 1 ağustos (1291)
anayasa: 29 may 1874
üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: acct, afdb (afrika kalkınma bankası), asdb (asya kalkınma bankası), ag (avustralya grubu), bis (uluslararası imar bankası), ccc (gümrük işbirliği konseyi), ce (avrupa konseyi), cern (avrupa nükleer araştırma teşkilatı), eapc (avrupa - atlantik ortaklık konseyi), ebrd (avrupa yatırım ve kalkınma bankası), ece (birleşmiş milletler avrupa ekonomik komisyonu), efta (avrupa serbest ticaret bölgesi), esa (avrupa uzay ajansı), fao (tarım ve gıda örgütü), g-10, iadb (amerika bölgesi kalkınma bankası), iaea (uluslararası atom enerjisi ajansı), ibrd (uluslararası imar ve kalkınma bankası), icao (uluslararası sivil havacılık örgütü), icc (milletlerarası ticaret odası), icftu (uluslararası serbest ticaret birlikleri konfederastonu), icrm (uluslararası kızılhaç ve kızılay hareketi), ida (uluslararası kalkınma birliği), iea (uluslararası enerji ajansı), ifad (uluslararası tarımsal kalkınma fonu), ifc (uluslararası finansman kurumu), ifrcs (uluslararası kızılhaç ve kızılay toplulukları federasyonu), ilo (uluslarası çalışma örgütü), imf (uluslararası para fonu), imo (uluslararası denizcilik örgütü), inmarsat (uluslararası denizcilik uydu teşkilatı), intelsat (uluslararası telekomünikasyon ve uydu örgütü), interpol (uluslararası polis teşkilatı), ioc (uluslararası olimpiyat komitesi), iom (uluslararası göçmen teşkilatı), iso (uluslararası standartlar örgütü), itu (uluslararası haberleşme birliği), laia (latin amerika entegrasyon birliği), monuc (bm kongo operasyonu), nam, nea (nükleer enerji ajansı), nsg, oas (amerika devletleri teşkilatı), oecd (ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü),opcw, osce (avrupa güvenlik ve işbirliği örgütü), pca (daimi hakemlik mahkemesi), pfp (barış için ortaklık), un (birleşmiş milletler), unctad (birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı), unesco (eğitim-bilim ve kültür örgütü), unhcr (bm mülteciler yüksek komiserliği), unido (endüstriyel kalkınma örgütü), unitar (bm eğitim araştırma enstitüsü), unmee (bm etyopya-eritre misyonu), unmibh (bm bosna hersek misyonu), unmik (bm kosova geçici yönetimi), unmop (bm prevlaka gözlem misyonu), unomig (bm gürcistan gözlem misyonu), untso (bm mütareke gözlem örgütü), unu, upu (dünya posta birliği), wcl (dünya emek konfederasyonu), who (dünya sağlık örgütü), wipo (dünya fikri mülkiyet teşkilatı), wmo (dünya meteoroloji örgütü), wtoo (dünya turizm örgütü), wtro (dünya ticaret örgütü), zc


ekonomik göstergeler


gsyih: satınalma gücü paritesi - 207 milyar $ (2000 verileri)
gsyih - reel büyüme: %3 (2000 verileri)
gsyih - sektörel bileşim: tarım: %2.8
endüstri: %31.1
hizmet: %66.1 (1995)
enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.5 (2000 verileri)
iş gücü: 3.9 milyon (1998 verileri)
işsizlik oranı: %1.9 (2000 verileri)
endüstri: makine, kimyasallar, saatler, tekstil
endüstrinin büyüme oranı: %8.6 (2000 verileri)
elektrik üretimi: 66.768 milyar kwh (1999)
elektrik tüketimi: 51.862 milyar kwh (1999)
elektrik ihracatı: 31.955 milyar kwh (1999)
elektrik ithalatı: 21.723 milyar kwh (1999)
tarım ürünleri: hububat, meyve, sebze, et, yumurta
ihracat: 91.3 milyar $ (2000)
ihracat ürünleri: makine, kimyasallar, metaller, saatler, tarım ürünleri
ihracat ortakları: ab %65.8, abd %12.4, japonya %4.0 (1999)
ithalat: 91.6 milyar $ (2000)
ithalat ürünleri: makine, kimyasallar, araçlar, metaller, tarım ürünleri, tekstil
ithalat ortakları: ab %77.7, abd %7.1, japonya %2.9 (1999)
para birimi: isviçre frankı (chf)
para birimi kodu: chf
mali yıl: takvim yılı


iletişim bilgileri


kullanılan telefon hatları: 4.82 milyon (1998)
telefon kodu: 41
radyo yayın istasyonları: am 4, fm 113, kısa dalga 2 (1998)
radyolar: 7.1 milyon (1997)
televizyon yayını yapan istasyonlar: 115 (1995)
televizyonlar: 3.31 milyon (1997)
internet kısaltması: .ch
internet servis sağlayıcıları: 44 (2000)
internet kullanıcıları: 2.4 milyon (2000)


ulaşım ve taşımacılık


demiryolları: 4,492 km (1998)
karayolları: 71,059 km (1999)
su yolları: 65 km
boru hatları: ham petrol 314 km; doğal gaz 1,506 km
limanları: basel
hava alanları: 67 (2000 verileri)

isveç

coğrafi verileri


konum: kuzey avrupa, baltik denizi kıyısında, finlandiya ile norveç arasında yer alır.
coğrafi konumu: 62 00 kuzey enlemi, 15 00 batı boylamı
haritadaki konumu: avrupa
yüzölçümü: 449,964 km²
sınırları: toplam: 2,205 km
sınır komşuları: finlandiya 586 km, norveç 1,619 km
sahil şeridi: 3,218 km
iklimi: güneyde ılıman, kuzeyde subarktik iklim tipi görülür.
arazi yapısı: daha fazla düz ve kısmen dalgalı ovalar, batıda dağlar yer alır.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: baltik denizi 0 m
en yüksek noktası: kebnekaise 2,111 m
doğal kaynakları: çinko, demir, kurşun, bakır, gümüş, kereste, uranyum, hidro enerji
arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %7
daimi ekinler: %0
otlaklar: %1
ormanlık arazi: %68
diğer: %24 (1993 verileri)
sulanan arazi: 1,150 km² (1993 verileri)
doğal afetler: çevrili sularda yüzen buz kitleleri deniz trafiğini engellemektedirler.


nüfus bilgileri


nüfus: 8,875,053 (temmuz 2001 verileri)
nüfus artış oranı: %0.02 (2001 verileri)
mülteci oranı: 0.91 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
bebek ölüm oranı: 3.47 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 79.71 yıl
erkeklerde: 77.07 yıl
kadınlarda: 82.5 yıl (2001 verileri)
ortalama çocuk sayısı: 1.53 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
hiv/aids - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.08 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalığı olan insan sayısı: 3,000 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
ulus: isveçli
nüfusun etnik dağılımı: isveç, fin ve sami azınlığı, yugoslav, norveç, yunan, türk
din: lutherci %87, roma katolikleri, ortodoks, baptist, müslüman, musevi, budist
diller: isveççe
okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %99 (1979 verileri)


yönetimi


ülke adı: resmi tam adı: isveç krallığı
kısa şekli : isveç
yerel tam adı: konungariket sverige
yerel kısa şekli: sverige
ingilizce: sweden
yönetim biçimi: meşruti krallık
başkent: stockholm
idari bölümler: 21 bölge; blekinge, dalarnas, gavleborgs, gotlands, hallands, jamtlands, jonkopings, kalmar, kronobergs, norrbottens, orebro, ostergotlands, skane, sodermanlands, stockholms, uppsala, varmlands, vasterbottens, vasternorrlands, vastmanlands, vastra gotalands
bağımsızlık günü: 6 haziran 1523
milli bayram: bayrak günü, 6 haziran
anayasa: 1 ocak 1975
üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: afdb (afrika kalkınma bankası), asdb (asya kalkınma bankası), ag (avustralya grubu), bis (uluslararası imar bankası), cbss (baltik ülkeleri konseyi), ccc (gümrük işbirliği konseyi), ce (avrupa konseyi), cern (avrupa nükleer araştırma teşkilatı), eapc (avrupa - atlantik ortaklık konseyi), ebrd (avrupa yatırım ve kalkınma bankası), ece (birleşmiş milletler avrupa ekonomik komisyonu), eib (avrupa yatırım bankası), esa (avrupa uzay ajansı), avrupa birliği, fao (tarım ve gıda örgütü), g- 6, g- 9, g-10, iadb (amerika bölgesi kalkınma bankası), iaea (uluslararası atom enerjisi ajansı), ibrd (uluslararası imar ve kalkınma bankası), icao (uluslararası sivil havacılık örgütü), icc (milletlerarası ticaret odası), icftu (uluslararası serbest ticaret birlikleri konfederastonu), icrm (uluslararası kızılhaç ve kızılay hareketi), ida (uluslararası kalkınma birliği), iea (uluslararası enerji ajansı), ifad (uluslararası tarımsal kalkınma fonu), ifc (uluslararası finansman kurumu), ifrcs (uluslararası kızılhaç ve kızılay toplulukları federasyonu), iho (uluslararası hidrografi örgütü), ilo (uluslarası çalışma örgütü), imf (uluslararası para fonu), imo (uluslararası denizcilik örgütü), inmarsat (uluslararası denizcilik uydu teşkilatı), intelsat (uluslararası telekomünikasyon ve uydu örgütü), interpol (uluslararası polis teşkilatı), ioc (uluslararası olimpiyat komitesi), iom (uluslararası göçmen teşkilatı), iso (uluslararası standartlar örgütü), itu (uluslararası haberleşme birliği), minurso (bm bati sahra referandum misyonu), nam, nc, nea (nükleer enerji ajansı), nib (iskandinavya yatırım bankası), nsg, oas (amerika devletleri teşkilatı), oecd (ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü),opcw, osce (avrupa güvenlik ve işbirliği örgütü), pca (daimi hakemlik mahkemesi), pfp (barış için ortaklık), un (birleşmiş milletler), unctad (birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı), unesco (eğitim-bilim ve kültür örgütü), unhcr (bm mülteciler yüksek komiserliği), unido (endüstriyel kalkınma örgütü), unikom (bm irak-kuveyt gözlem misyonu), unitar (bm eğitim araştırma enstitüsü), unmee (bm etyopya-eritre misyonu), unmibh (bm bosna hersek misyonu), unmik (bm kosova geçici yönetimi), unmogip (bm hint pakistan askeri gözlem grubu), unmop (bm prevlaka gözlem misyonu), unomig (bm gürcistan gözlem misyonu), untaet (bm doğu timor geçiş yönetimi), untso (bm mütareke gözlem örgütü), upu (dünya posta birliği), weu (batı avrupa konseyi), wftu (dünya işçi sendikaları federasyonu), who (dünya sağlık örgütü), wipo (dünya fikri mülkiyet teşkilatı), wmo (dünya meteoroloji örgütü), wtro (dünya ticaret örgütü), zc


ekonomik göstergeler


gsyih: satınalma gücü paritesi - 197 milyar $ (2000 verileri)
gsyih - reel büyüme: %4.3 (2000 verileri)
gsyih - sektörel bileşim: tarım: %2.2
endüstri: %27.9
hizmet: %69.9 (1999)
enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.2 (2000 verileri)
iş gücü: 4.4 milyon (2000 verileri)
işsizlik oranı: %6 (2000 verileri)
endüstri: demir - çelik, ağaç ve kağıt mamulleri, gıda maddeleri, motorlu araçlar
endüstrinin büyüme oranı: %7 (2000 verileri)
elektrik üretimi: 146.633 milyar kwh (1999)
elektrik tüketimi: 128.819 milyar kwh (1999)
elektrik ihracatı: 15.9 milyar kwh (1999)
elektrik ithalatı: 8.35 milyar kwh (1999)
tarım ürünleri: hububat, şeker pancarı, patates, et, süt
ihracat: 95.5 milyar $ (2000)
ihracat ürünleri: makine %35, motorlu araçlar, ağaç ürünleri, demir - çelik, kimyasallar
ihracat ortakları: ab %55, abd %9, norveç %8 (1999)
ithalat: 80 milyar $ (2000)
ithalat ürünleri: makine, petrol ve petrol ürünleri, kimyasallar, motorlu araçlar, demir-çelik, gıda maddeleri, giysi
ithalat ortakları: ab %67, norveç %8, abd %6 (1999)
dış borç tutarı: 66.5 milyar $ (1994)
para birimi: isveç kronu (sek)
para birimi kodu: sek
mali yıl: takvim yılı


iletişim bilgileri


kullanılan telefon hatları: 6.017 milyon (1998)
telefon kodu: 46
radyo yayın istasyonları: am 1, fm 265, kısa dalga 1 (1998)
radyolar: 8.25 milyon (1997)
televizyon yayını yapan istasyonlar: 169 (1995)
televizyonlar: 4.6 milyon (1997)
internet kısaltması: .se
internet servis sağlayıcıları: 29 (2000)
internet kullanıcıları: 4.5 milyon (2000)


ulaşım ve taşımacılık


demiryolları: 12,821 km (1998)
karayolları: 210,760 km (1999)
su yolları: 2,052 km
boru hatları: doğal gaz 84 km
limanları: gavle, goteborg, halmstad, helsingborg, hudiksvall, kalmar, karlshamn, malmo, solvesborg, stockholm, sundsvall
hava alanları: 255 (2000 verileri)
helikopter alanları: 1 (2000 verileri)

israil

coğrafi verileri


konum: orta doğu’da, akdeniz sahilinde, mısır ile lübnan arasında yer alır.
coğrafi konumu: 31 30 kuzey enlemi, 34 45 doğu boylamı
haritadaki konumu: orta doğu
yüzölçümü: 20,770 km²
sınırları: toplam: 1,006 km
sınır komşuları: mısır 255 km, gazze şeridi 51 km, ürdün 238 km, lübnan 79 km, suriye 76 km, batı şeria 307 km
sahil şeridi: 273 km
iklimi: ilıman, güneyde sıcak ve kuru iklim tipi görülür.
arazi yapısı: güneyde negev çölü, kıyıda alçak ovalar, orta kısımda dağlar yer alır.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: ölü deniz 408 m
en yüksek noktası: har meron 1,208 m
doğal kaynakları: kereste, potas, bakır, doğal gaz, fosfat kayalıklar, magnezyum bromid, kil, kum
arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %17
daimi ekinler: %4
otlaklar: %7
ormanlık arazi: %6
diğer: %66 (1993 verileri)
sulanan arazi: 1,800 km² (1993 verileri)
doğal afetler: sonbahar ve yaz ayları boyunca kum fırtınaları; kuraklıklar


nüfus bilgileri


nüfus: 5,938,093 (temmuz 2001 verileri)
nüfus artış oranı: %1.58 (2001 verileri)
mülteci oranı: 2.85 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
bebek ölüm oranı: 7.72 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 78.71 yıl
erkeklerde: 76.69 yıl
kadınlarda: 80.84 yıl (2001 verileri)
ortalama çocuk sayısı: 2.57 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
hiv/aids - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.08 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalığı olan insan sayısı: 2,400 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 (1999 verileri)
ulus: israilli
nüfusun etnik dağılımı: yahudi %80.1, yahudi olmayan %19.9 (çoğunlukla arap) (1996 verileri)
din: musevi %80.1, müslüman %14.6, hıristiyan %2.1, diğer %3.2 (1996 verileri)
diller: ibranice (resmi), arapça (arap azınlıklar tarafından kullanılır), ingilizce
okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %95
erkekler: %97
kadınlar: %93 (1992 verileri)


yönetimi


ülke adı: resmi tam adı: israil devleti
kısa şekli : israil
yerel tam adı: medinat yisra’el
yerel kısa şekli: yisra’el
ingilizce: israel
yönetim biçimi: parlamenter cumhuriyet
başkent: kudüs
idari bölümler: 6 bölge; merkez, haifa, jerusalem, kuzey, güney, tel aviv
bağımsızlık günü: 14 mayıs 1948
milli bayram: bağımsızlık günü, 14 mayıs (1948)
üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: bsec (karadeniz ekonomik işbirliği), ccc (gümrük işbirliği konseyi), ce (avrupa konseyi), cern (avrupa nükleer araştırma teşkilatı), ebrd (avrupa yatırım ve kalkınma bankası), ece (birleşmiş milletler avrupa ekonomik komisyonu), fao (tarım ve gıda örgütü), iadb (amerika bölgesi kalkınma bankası), iaea (uluslararası atom enerjisi ajansı), ibrd (uluslararası imar ve kalkınma bankası), icao (uluslararası sivil havacılık örgütü), icc (milletlerarası ticaret odası), icftu (uluslararası serbest ticaret birlikleri konfederastonu), ida (uluslararası kalkınma birliği), ifad (uluslararası tarımsal kalkınma fonu), ifc (uluslararası finansman kurumu), ilo (uluslarası çalışma örgütü), imf (uluslararası para fonu), imo (uluslararası denizcilik örgütü), inmarsat (uluslararası denizcilik uydu teşkilatı), intelsat (uluslararası telekomünikasyon ve uydu örgütü), interpol (uluslararası polis teşkilatı), ioc (uluslararası olimpiyat komitesi), iom (uluslararası göçmen teşkilatı), iso (uluslararası standartlar örgütü), itu (uluslararası haberleşme birliği), oas (amerika devletleri teşkilatı), opcw (kimyasal silahları yasaklama organizasyonu), osce (avrupa güvenlik ve işbirliği örgütü), pca (daimi hakemlik mahkemesi), un (birleşmiş milletler), unctad (birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı), unesco (eğitim-bilim ve kültür örgütü), unhcr (bm mülteciler yüksek komiserliği), unido (endüstriyel kalkınma örgütü), upu (dünya posta birliği), who (dünya sağlık örgütü), wipo (dünya fikri mülkiyet teşkilatı), wmo (dünya meteoroloji örgütü), wtoo (dünya turizm örgütü), wtro (dünya ticaret örgütü)


ekonomik göstergeler


gsyih: satınalma gücü paritesi - 110.2 milyar $ (2000 verileri)
gsyih - reel büyüme: %5.9 (2000 verileri)
gsyih - sektörel bileşim: tarım: %4
endüstri: %37
hizmet: %59 (1999 verileri)
enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %0.1 (2000 verileri)
iş gücü: 2.4 milyon (2000 verileri)
işsizlik oranı: %9 (2000 verileri)
endüstri: ileri teknoloji projeleri, ağaç ve kağıt ürünleri, potas ve fosfat sanayi, gıda, meşrubat, tütün, koastik soda, çimento, değerli taş
endüstrinin büyüme oranı: %7 (2000)
elektrik üretimi: 35.437 milyar kwh (1999)
elektrik tüketimi: 31.899 milyar kwh (1999)
elektrik ihracatı: 1.061 milyar kwh (1999)
elektrik ithalatı: 4 milyon kwh (1999)
tarım ürünleri: narenciye, sebze, pamuk, sığır, kümes hayvanı, süt ürünleri
ihracat: 31.5 milyar $ (2000)
ihracat ürünleri: makine ve parçalar, yazılım, elmas, tarım ürünleri, kimyasallar, tekstil
ihracat ortakları: abd %36, ingiltere %6, benelux (belçika, hollanda, lüksemburg ekonomik birliği) %5, hong kong %4, hollanda %4 (1999)
ithalat: 35.1 milyar $ (2000)
ithalat ürünleri: hammaddeler, askeri ekipman, yatırım malları, ham elmas, yakıt, tüketim malları
ithalat ortakları: abd %20, benelux (belçika, hollanda, lüksemburg ekonomik birliği) %11, almanya %8, ingiltere %8, isviçre %6, italya %5 (1999)
dış borç tutarı: 38 milyar $ (2000 verileri)
para birimi: yeni israil shekeli (ils)
para birimi kodu: ils
mali yıl: takvim yılı


iletişim bilgileri


kullanılan telefon hatları: 2.8 milyon (1999)
telefon kodu: 972
radyo yayın istasyonları: am 23, fm 15, kısa dalga 2 (1998)
radyolar: 3.07 milyon (1997)
televizyon yayını yapan istasyonlar: 17 (1995)
televizyonlar: 1.69 milyon (1997)
internet kısaltması: .il
internet servis sağlayıcıları: 21 (2000)
internet kullanıcıları: 1 milyon (2000)


ulaşım ve taşımacılık


demiryolları: 610 km (1996)
karayolları: 15,965 km (1998 verileri)
su yolları: yok
boru hatları: ham petrol 708 km; petrol ürünleri 290 km; doğal gaz 89 km
limanları: ashdod, ashqelon, elat (eilat), hadera, haifa, tel aviv-yafo
hava alanları: 55 (2000 verileri)
helikopter alanları: 2 (2000 verileri)

ispanya

coğrafi verileri


konum: güneybatı avrupa, biskay körfezi, akdeniz, kuzey atlas okyanusu kıyısında ve pyrenees dağları sınırında, fransa’nın güneybatısında yer alır.
coğrafi konumu: 40 00 kuzey enlemi, 4 00 batı boylamı
haritadaki konumu: avrupa
yüzölçümü: 504,782 km²
sınırları: toplam: 1,917.8 km
sınır komşuları: andorra 63.7 km, fransa 623 km, cebelitarık 1.2 km, portekiz 1,214 km, fas (ceuta) 6.3 km, fas (melilla) 9.6 km
sahil şeridi: 4,964 km
iklimi: ilıman.
arazi yapısı: geniş, düz platolar engebeli tepeliklerle çevrilidir, dağlar kuzeyde yer alır.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: atlas okyanusu 0 m
en yüksek noktası: pico de teide 3,718 m
doğal kaynakları: kömür, linyit, demir, uranyum, cıva, alçıtaşı, çinko, kurşun, tungsten, bakır, kaolin, potas, hidro enerji, işlenebilir arazi
arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %30
daimi ekinler: %9
otlaklar: %21
ormanlık arazi: %32
diğer: %8 (1993 verileri)
sulanan arazi: 34,530 km² (1993 verileri)
doğal afetler: periyodik kuraklıklar


nüfus bilgileri


nüfus: 40,037,995 (temmuz 2001 verileri)
nüfus artış oranı: %0.1 (2001 verileri)
mülteci oranı: 0.87 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
bebek ölüm oranı: 4.92 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 78.93 yıl
erkeklerde: 75.47 yıl
kadınlarda: 82.62 yıl (2001 verileri)
ortalama çocuk sayısı: 1.15 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
hiv/aids - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.58 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalığı olan insan sayısı: 120,000 (1999 verileri)
hiv/aids - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 2,000 (1999 verileri)
ulus: ispanyol
nüfusun etnik dağılımı: akdeniz ve nord uluslarının karması
din: roma katolikleri %99, diğer %1
diller: castilia ispanyolca’sı (resmi) %74, catalan %17, galician %7, basque %2
okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %97


yönetimi


ülke adı: resmi tam adı: ispanya krallığı
kısa şekli : ispanya
yerel kısa şekli: espana
ingilizce: spain
yönetim biçimi: meşruti krallık
başkent: madrid
idari bölümler: 17 özerk bölge; andalucia, aragon, asturias, baleares (balearic adaları), canarias (canary adaları), cantabria, castilla-la mancha, castilla y leon, cataluna, communidad valencian, extremadura, galicia, la rioja, madrid, murcia, navarra, pais vasco (basque bölgesi)
bağımsızlık günü: 1492
milli bayram: ispanya günü, 12 ekim
anayasa: 6 aralık 1978
üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: afdb (afrika kalkınma bankası), asdb (asya kalkınma bankası), ag (avustralya grubu), bis (uluslararası imar bankası), ccc (gümrük işbirliği konseyi), ce (avrupa konseyi), cern (avrupa nükleer araştırma teşkilatı), eapc (avrupa - atlantik ortaklık konseyi), ebrd (avrupa yatırım ve kalkınma bankası), ece (birleşmiş milletler avrupa ekonomik komisyonu), eclac (birleşmiş milletler latin amerika ve karayipler komisyonu), eib (avrupa yatırım bankası), emu (avrupa ekonomi ve para birliği), esa (avrupa uzay ajansı), avrupa birliği, fao (tarım ve gıda örgütü), iadb (amerika bölgesi kalkınma bankası), iaea (uluslararası atom enerjisi ajansı), ibrd (uluslararası imar ve kalkınma bankası), icao (uluslararası sivil havacılık örgütü), icc (milletlerarası ticaret odası), icftu (uluslararası serbest ticaret birlikleri konfederastonu), icrm (uluslararası kızılhaç ve kızılay hareketi), ida (uluslararası kalkınma birliği), iea (uluslararası enerji ajansı), ifad (uluslararası tarımsal kalkınma fonu), ifc (uluslararası finansman kurumu), ifrcs (uluslararası kızılhaç ve kızılay toplulukları federasyonu), iho (uluslararası hidrografi örgütü), ilo (uluslarası çalışma örgütü), imf (uluslararası para fonu), imo (uluslararası denizcilik örgütü), inmarsat (uluslararası denizcilik uydu teşkilatı), intelsat (uluslararası telekomünikasyon ve uydu örgütü), interpol (uluslararası polis teşkilatı), ioc (uluslararası olimpiyat komitesi), iom (uluslararası göçmen teşkilatı), iso (uluslararası standartlar örgütü), itu (uluslararası haberleşme birliği), laia (latin amerika entegrasyon birliği), nato (kuzey atlantik asemblesi), nea (nükleer enerji kurulu), nsg, oas (amerika devletleri teşkilatı), oecd (ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü),opcw, osce (avrupa güvenlik ve işbirliği örgütü), pca (daimi hakemlik mahkemesi), un (birleşmiş milletler), unctad (birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı), unesco (eğitim-bilim ve kültür örgütü), unhcr (bm mülteciler yüksek komiserliği), unido (endüstriyel kalkınma örgütü), unmee (bm etyopya-eritre misyonu), unmibh (bm bosna hersek misyonu), unmik (bm kosova geçici yönetimi), untaet (bm doğu timor geçiş yönetimi), unu, upu (dünya posta birliği), wcl (dünya emek konfederasyonu), weu (batı avrupa konseyi), who (dünya sağlık örgütü), wipo (dünya fikri mülkiyet teşkilatı), wmo (dünya meteoroloji örgütü), wtoo (dünya turizm örgütü), wtro (dünya ticaret örgütü), zc


ekonomik göstergeler


gsyih: satınalma gücü paritesi - 720.8 milyar $ (2000 verileri)
gsyih - reel büyüme: %4 (2000 verileri)
gsyih - sektörel bileşim: tarım: %4
endüstri: %31
hizmet: %65 (1999)
enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.4 (2000 verileri)
iş gücü: 17 milyon (2000)
işsizlik oranı: %14 (2000 verileri)
endüstri: tekstil ve giysi, yiyecek ve içecek, metal sanayi, kimyasallar, gemi yapımı, otomobiller, makine parçaları, turizm
endüstrinin büyüme oranı: %4.5 (2000 verileri)
elektrik üretimi: 197.694 milyar kwh (1999)
elektrik tüketimi: 189.57 milyar kwh (1999)
elektrik ihracatı: 6.23 milyar kwh (1999)
elektrik ithalatı: 11.945 milyar kwh (1999)
tarım ürünleri: hububat, sebze, zeytin, şaraplık üzüm, şeker pancarı, narenciye, et, domuz eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, balık
ihracat: 120.5 milyar $ (2000 verileri)
ihracat ürünleri: makine, motorlu araç, gıda maddeleri, diğer tüketim malları
ihracat ortakları: ab %71, latin amerika %6, abd %5 (2000)
ithalat: 153.9 milyar $ (2000 verileri)
ithalat ürünleri: makine ve parça, yakıtlar, kimyasallar, gıda maddeleri, tüketim malları (1997)
ithalat ortakları: ab %68, abd %8, opec %5, latin amerika %4, japonya %3 (1999)
dış borç tutarı: 90 milyar $ (1993 verileri)
para birimi: euro (eur)
para birimi kodu: eur
mali yıl: takvim yılı


iletişim bilgileri


kullanılan telefon hatları: 17.336 milyon (1999)
telefon kodu: 34
radyo yayın istasyonları: am 208, fm 715, kısa dalga 1 (1998)
radyolar: 13.1 milyon (1997)
televizyon yayını yapan istasyonlar: 224 (1995)
televizyonlar: 16.2 milyon (1997)
internet kısaltması: .es
internet servis sağlayıcıları: 56 (2000)
internet kullanıcıları: 4.6 milyon (2000)


ulaşım ve taşımacılık


demiryolları: 13,950 km (1998)
karayolları: 346,858 km (1997)
su yolları: 1,045 km
boru hatları: ham petrol 265 km; petrol ürünleri 1,794 km; doğal gaz 1,666 km
limanları: aviles, barcelona, bilbao, cadiz, cartagena, castellon de la plana, ceuta, huelva, la coruna, las palmas (canary adaları), malaga, melilla, pasajes, gijon, santa cruz de tenerife (canary adaları), santander, tarragona, valencia, vigo
hava alanları: 110 (2000 verileri)
helikopter alanları: 2 (2000 verileri)

isle of man

coğrafi verileri


konum: batı avrupa’da, irlanda denizi’nde, liverpool’dan 114 ve dublin’den 133 km uzakta yer alır.
coğrafi konumu: 54 15 kuzey enlemi, 4 30 batı boylamı
haritadaki konumu: avrupa
yüzölçümü: 572 km²
sınırları: 0 km
sahil şeridi: 160 km
iklimi: serin yazlar ve ılıman kışlar.
arazi yapısı: adanın ortasında bir dağ serisi bulunur, en yüksek nokta olan snaefell 620 m yüksekliğe sahiptir. ada ayrıca en kuzey uç olan point of ayre’a kadar uzanan düz bir ovaya sahiptir.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: irlanda denizi 0 m
en yüksek noktası: snaefell 621 m
doğal kaynakları: yok
arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %9
daimi otlaklar: %0
otlaklar: %46
ormanlık arazi: %6
diğer: %39
sulanan arazi: 0 km²


nüfus bilgileri


nüfus: 73,489 (temmuz 2001 verileri)
nüfus artış oranı: %0.52 (2001 verileri)
mülteci oranı: 5.44 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
bebek ölüm oranı: 6.42 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 77.64 yıl
erkeklerde: 74.26 yıl
kadınlarda: 81.2 yıl (2001 tahmini)
ortalama çocuk sayısı: 1.65 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
ulus: manks
nüfusun etnik dağılımı: manks (kelt kökenli halk), briton (britanya keltleri)
din: anglikan, roma katolikleri, methodist, baptist, presbyterian
dil: ingilizce, manx gaelic (bir zamanlar bütün manx’lar tarafından kullanılırdı, geçen yüzyıl boyunca yerini ingilizce aldı ve şimdi sadece 600 civarında insan bu dili bir dereceye kadar kullanmaktadır.)


yönetimi


ülke adı: isle of man
bağımsızlık durumu: kendi parlamentosuyla birlikte ingiliz kraliyetine bağlıdır.
yönetim biçimi: parlamenter demokrasi
başkent: douglas
bağımsızlık günü: yok (kendi parlamentosuyla birlikte ingiliz kraliyetine bağlıdır.
milli bayram: tynwald günü, 5 temmuz
üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: yok


ekonomik göstergeler


gsyih: satınalma gücü paritesi 1.4 milyar $ (1999 verileri)
gsyih - reel büyüme: %13.5 (1999 verileri)
gsyih - sektörel bileşim: tarım: %1
endüstri: %9
hizmet: %90 (1999 verileri)
enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.5 (2000 verileri)
iş gücü: 36,610 (1998)
işsizlik oranı: %0.6 (ağustos 2000)
endüstri: finansal hizmetler, hafif endüstri, turizm
endüstrinin büyüme oranı: %3.2 (96/97)
tarım ürünleri: tahıl, sebze, büyükbaş hayvan, koyun, domuz, kümes hayvanı
ihracat ürünleri: tüvit (yünlü kumaş), ringa balığı, kabuklu deniz mahsulleri, sığır eti, kuzu eti
ihracat ortakları: ingiltere
ithalat ürünleri: kereste, gübre, balık
ithalat ortakları: ingiltere
para birimi: ingiliz poundu (gbp)
para birimi kodu: gbp
mali yıl: 1 nisan - 31 mart


iletişim bilgileri


kullanılan telefon hatları: 51,000 (1999)
radyo yayın istasyonları: am 1, fm 1, kısa dalga 0 (1998)
televizyon yayını yapan istasyonlar: 0 (1999)
televizyonlar: 27,490 (1999)
internet kısaltması: .im


ulaşım ve taşımacılık


demiryolları: 68.5 km
karayolları: 800 km (1999)
su yolları: yok
limanları: castletown, douglas, peel, ramsey
hava alanları: 1 (2000 verileri)

irlanda

coğrafi verileri


konum: batı avrupa’da, kuzey atlas okyanusunda, ingiltere’nin batısında yer alır.
coğrafi konumu: 53 00 kuzey enlemi, 8 00 batı boylamı
haritadaki konumu: avrupa
yüzölçümü: 70,280 km²
sınırları: toplam: 360 km
sınır komşuları: ingiltere 360 km
sahil şeridi: 1,448 km
iklimi: ilıman deniz iklim. kuzey atlas okyanusu akımı ile değişiklik görülmektedir. kışlar ılıman, yazlar serin geçer, yıl boyunca nemli hava hakimdir.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: atlas okyanusu 0 m
en yüksek noktası: carrauntoohil 1,041 m
doğal kaynakları: çinko, kurşun, doğal gaz, bakır, alçıtaşı, kireçtaşı, bataklık kömürü, gümüş
arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %13
daimi ekinler: %0
otlaklar: %68
ormanlık arazi: %5
diğer: %14 (1993 verileri)


nüfus bilgileri


nüfus: 3,840,838 (temmuz 2001 verileri)
nüfus artış oranı: %1.12 (2001 verileri)
mülteci oranı: 4.69 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
bebek ölüm oranı: 5.53 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 76.99 yıl
erkeklerde: 74.23 yıl
kadınlarda: 79.93 yıl (2001 verileri)
ortalama çocuk sayısı: 1.9 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
hiv/aids - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.1 (1999 tahmini)
hiv/aids - hastalığı olan insan sayısı: 2,200 (1999 tahmini)
hiv/aids - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
ulus: irlandalı
nüfusun etnik dağılımı: keltler, ingiliz
din: roma katolikleri %92, diğer %8 (1998)
diller: ingilizce, irlandaca (galyaca)
okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %98 (1981 verileri)


yönetimi


ülke adı: irlanda
ingilizce: ireland
yönetim biçimi: cumhuriyet
başkent: dublin
idari bölümler: 26 bölge; carlow, cavan, clare, cork, donegal, dublin, galway, kerry, kildare, kilkenny, laois, leitrim, limerick, longford, louth, mayo, meath, monaghan, offaly, roscommon, sligo, tipperary, waterford, westmeath, wexford, wicklow
bağımsızlık günü: 6 aralık 1921
milli bayram: saint patrick günü, 17 mart
anayasa: 29 aralık 1937; 1 temmuz 1937 tarihinde değiştirilmiştir.
üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ag (avustralya grubu), bis (uluslararası imar bankası), ccc (gümrük işbirliği konseyi), ce (avrupa konseyi), ebrd (avrupa yatırım ve kalkınma bankası), ece (birleşmiş milletler avrupa ekonomik komisyonu), eib (avrupa yatırım bankası), emu (avrupa ekonomi ve para birliği), esa (avrupa uzay ajansı), avrupa birliği, fao (tarım ve gıda örgütü), iaea (uluslararası atom enerjisi ajansı), ibrd (uluslararası imar ve kalkınma bankası), icao (uluslararası sivil havacılık örgütü), icc (milletlerarası ticaret odası), icftu (uluslararası serbest ticaret birlikleri konfederastonu), icrm (uluslararası kızılhaç ve kızılay hareketi), ida (uluslararası kalkınma birliği), iea (uluslararası enerji ajansı), ifad (uluslararası tarımsal kalkınma fonu), ifc (uluslararası finansman kurumu), ifrcs (uluslararası kızılhaç ve kızılay toplulukları federasyonu), ilo (uluslarası çalışma örgütü), imf (uluslararası para fonu), imo (uluslararası denizcilik örgütü), intelsat (uluslararası telekomünikasyon ve uydu örgütü), interpol (uluslararası polis teşkilatı), ioc (uluslararası olimpiyat komitesi), iom (uluslararası göçmen teşkilatı), iso (uluslararası standartlar örgütü), itu (uluslararası haberleşme birliği), minurso (bm bati sahra referandum misyonu), nam, nea (nükleer enerji ajansı), nsg, oasoecd, opcw (kimyasal silahları yasaklama organizasyonu), osce (avrupa güvenlik ve işbirliği örgütü), pfp (barış için ortaklık), un (birleşmiş milletler), un güvenlik konseyi, unctad (birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı), unesco (eğitim-bilim ve kültür örgütü), unficyp (bm barış gücü), unhcr (bm mülteciler yüksek komiserliği), unido (endüstriyel kalkınma örgütü), unifil (bm geçici gücü), unikom (bm irak-kuveyt gözlem misyonu), unitar (bm eğitim araştırma enstitüsü), unmibh (bm bosna hersek misyonu), unmik (bm kosova geçici yönetimi), unmop (bm prevlaka gözlem misyonu), untaet (bm doğu timor geçiş yönetimi), untso (bm mütareke gözlem örgütü), upu (dünya posta birliği), weu who (dünya sağlık örgütü), wipo (dünya fikri mülkiyet teşkilatı), wmo (dünya meteoroloji örgütü), wtro (dünya ticaret örgütü), zc


ekonomik göstergeler


gsyih: satınalma gücü paritesi - 81.9 milyar $ (2000 verileri)
gsyih - reel büyüme: %9.9 (2000 verileri)
gsyih - sektörel bileşim: tarım: %4
endüstri: %38
hizmet: %58 (1999)
enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %5.6 (2000)
iş gücü: 1.82 milyon (2000 verileri)
sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %64, endüstri %28, tarım %8 (2000 verileri)
işsizlik oranı: %4.1 (2000)
endüstri: gıda maddeleri, tekstil, giysi, kimyasallar, eczacılık ürünleri, makine ve parçaları, cam ve kristal, yazılım
endüstrinin büyüme oranı: %14 (2000 verileri)
elektrik üretimi: 19.542 milyar kwh (1999)
elektrik tüketimi: 18.414 milyar kwh (1999)
elektrik ihracatı: 50 milyon kwh (1999)
elektrik ithalatı: 290 milyon kwh (1999)
tarım ürünleri: şalgam, patates, şeker pancarı, buğday, et ve süt ürünleri
ihracat: 73.5 milyar $ (2000)
ihracat ürünleri: makine ve parçalar, bilgisayarlar, kimyasallar, eczacılık ürünleri, canlı hayvanlar, hayvansal ürünler
ihracat ortakları: ab %59 (ingiltere %19, almanya %9, fransa %7), abd %20 (2000)
ithalat: 45.7 milyar $ (2000 verileri)
ithalat ürünleri: makine ve ekipmanlar, kimyasallar, petrol ve petrol ürünleri, tekstil, giysi
ithalat ortakları: ab %54 (ingiltere %29, almanya %6, fransa %5), abd %18, japonya %5, singapur %4 (2000)
dış borç tutarı: 11 milyar $ (1998)
para birimi: euro (eur)
para birimi kodu: eur
mali yıl: takvim yılı


iletişim bilgileri


kullanılan telefon hatları: 1.59 milyon (2001)
telefon kodu: 353
radyo yayın istasyonları: am 9, fm 106, kısa dalga 0 (1998)
radyolar: 2.55 milyon (1997)
televizyon yayını yapan istasyonlar: 4 (2001)
televizyonlar: 1.82 milyon (2001)
internet kısaltması: .ie
internet servis sağlayıcıları: 22 (2000)
internet kullanıcıları: 1 milyon (2001)


ulaşım ve taşımacılık


demiryolları: 1,947 km (1998)
karayolları: 92,500 km (1999 verileri)
su yolları: 700 km (1998)
boru hatları: doğal gaz 7,592 km (2000)
limanları: arklow, cork, drogheda, dublin, foynes, galway, limerick, new ross, waterford
hava alanları: 44 (2000 verileri)

iran

coğrafi verileri


konum: orta doğu’da, umman körfezi ve basra körfezi ve hazar denizi kıyısında, irak ve pakistan arasında yer almaktadır.
coğrafi konumu: 32 00 kuzey enlemi, 53 00 doğu boylamı
haritadaki konumu: orta doğu
yüzölçümü: 1.648 milyon km²
sınırları: toplam: 5,440 km
sınır komşuları: afganistan 936 km, ermenistan 35 km, azerbaycan sınırı 432 km, azerbaycan - nahçıvan sınırı 179 km, irak 1,458 km, pakistan 909 km, türkiye 499 km, türkmenistan 992 km
sahil şeridi: 2,440 km
iklimi: hazar denizi kıyısında subtropikal iklim hakimdir. ülke genelinde bozkır iklimi etkisini gösterir.
arazi yapısı: arazi engebeli, dağlarla çevrili, yüksektir; orta kısımlarda çöl ve dağ havzaları vardır; kıyılarda ovalar yer alır.
deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: hazar denizi 28 m
en yüksek noktası: qolleh-ye damavand 5,671 m
doğal kaynakları: petrol, doğal gaz, kömür, krom, bakır, demir, kurşun, manganez, çinko, sülfür
arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %10
ekinler: %1
otlaklar: %27
ormanlık arazi: %7
diğer: %55 (1993 verileri)
sulanan arazi: 94,000 km² (1993 verileri)
doğal afetler: periyodik kuraklıklar, su baskınları, kum fırtınaları, depremler


nüfus bilgileri


nüfus: 66,128,965 (temmuz 2001 verileri)
nüfus artış oranı: %0.72 (2001 verileri)
mülteci oranı: -4.51 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
bebek ölüm oranı: 29.04 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 69.95 yıl
erkeklerde: 68.61 yıl
kadınlarda: 71.37 yıl (2001 verileri)
ortalama çocuk sayısı: 2.02 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
hiv/aids - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 den az (1999 verileri)
ulus: iranlı
nüfusun etnik dağılımı: persler %51, azeriler %24, gilaki ve mazandarani %8, kürt %7, arap %3, lur %2, baloch %2, türkmen %2, diğer %1
din: şii müslüman %89, sünni müslüman %10, zerdüştçü, musevi, hıristiyan ve bahai %1
diller: persce ve pers lehçeleri %58, türkçe ve türk lehçeleri %26, kürtçe %9, lurice %2, baloçice %1, arapça %1, türkçe %1, diğer %2
okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %72.1
erkekler: %78.4
kadınlar: %65.8 (1994 verileri)


yönetimi


ülke adı: resmi tam adı: iran islam cumhuriyeti
kısa şekli : iran
yerel tam adı: jomhuri-ye eslami-ye iran
yerel kısa şekli: iran
ingilizce: iran
yönetim biçimi: şeriat cumhuriyeti
başkent: tahran
idari bölümler: 28 eyalet; ardabil, azarbayjan-e gharbi, azarbayjan-e sharqi, bushehr, chahar mahall va bakhtiari, esfahan, fars, gilan, golestan, hamadan, hormozgan, ilam, kerman, kermanshah, khorasan, khuzestan, kohgiluyeh va buyer ahmad, kordestan, lorestan, markazi, mazandaran, qazvin, qom, semnan, sistan va baluchestan, tahran, yazd, zanjan
bağımsızlık günü: 1 nisan 1979
milli bayram: cumhuriyet günü, 1 nisan (1979)
üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ccc, cp, eco (ekonomik işbirliği örgütü), escap (asya ve pasifikler ekonomik ve sosyal komisyonu), fao (tarım ve gıda örgütü), g-19, g-24, g-77, iaea (uluslararası atom enerjisi ajansı), ibrd (uluslararası imar ve kalkınma bankası), icao (uluslararası sivil havacılık örgütü), icc (milletlerarası ticaret odası), icrm (uluslararası kızılhaç ve kızılay hareketi), ida (uluslararası kalkınma birliği), idb (islam kalkınma bankası), ifad (uluslararası tarımsal kalkınma fonu), ifc (uluslararası finansman kurumu), ifrcs (uluslararası kızılhaç ve kızılay toplulukları federasyonu), iho (uluslararası hidrografi örgütü), ilo (uluslarası çalışma örgütü), imf (uluslararası para fonu), imo (uluslararası denizcilik örgütü), inmarsat (uluslararası denizcilik uydu teşkilatı), intelsat (uluslararası telekomünikasyon ve uydu örgütü), interpol (uluslararası polis teşkilatı), ioc (uluslararası olimpiyat komitesi), iom (gözlemci), iso (uluslararası standartlar örgütü), itu (uluslararası haberleşme birliği), nam, oic (islam konferansı örgütü), opcw (kimyasal silahları yasaklama organizasyonu), opec (petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı), pca (daimi hakemlik mahkemesi), un (birleşmiş milletler), unctad (birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı), unesco (eğitim-bilim ve kültür örgütü), unhcr (bm mülteciler yüksek komiserliği), unido (endüstriyel kalkınma örgütü), upu (dünya posta birliği), wcl (dünya emek konfederasyonu), wftu (dünya işçi sendikaları federasyonu), who (dünya sağlık örgütü), wmo (dünya meteoroloji örgütü), wtoo (dünya turizm örgütü)


ekonomik göstergeler


gsyih: satınalma gücü paritesi - 413 milyar $ (2000 verileri)
gsyih - reel büyüme: %3 (2000 verileri)
gsyih - sektörel bileşim: tarım: %24
endüstri: %28
hizmet: %48 (2000 verileri)
enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %16 (2000 verileri)
iş gücü: 17.3 milyon (1998)
sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %33, endüstri %25, hizmet %42 (1999 verileri)
işsizlik oranı: %14 (1999 verileri)
endüstri: petrol, petrokimyasallar, tekstil, çimento ve diğer yapı malzemeleri, gıda ürünleri, metal sanayi, silahlandırma
endüstrinin büyüme oranı: %4.4 (1999)
elektrik üretimi: 103.054 milyar kwh (1999)
elektrik tüketimi: 95.84 milyar kwh (1999)
elektrik ihracatı: 0 kwh (1999)
elektrik ithalatı: 0 kwh (1999)
tarım ürünleri: buğday, pirinç, diğer hububat, şeker pancarı, meyveler, fındık, pamuk, süt ürünleri, yün, havyar
ihracat: 25 milyar $ (2000 verileri)
ihracat ürünleri: petrol %85, halı, meyve ve fındık, demir çelik, kimyasallar
ihracat ortakları: japonya, italya, birleşik arap emirlikleri, güney kore, fransa, çin
ithalat: 15 milyar $ (2000 verileri)
ithalat ürünleri: endüstriyel hammaddeler ve ara maddeler, yatırım malları, gıda ürünleri, diğer tüketim malları, teknik hizmetler, askeri ürünler
ithalat ortakları: almanya, güney kore, italya, birleşik arap emirlikleri, fransa, japonya
dış borç tutarı: 7.5 milyar $ (2000 verileri)
para birimi: iran riyalı (irr)
para birimi kodu: irr
mali yıl: 21 mart - 20 mart


iletişim bilgileri


kullanılan telefon hatları: 6.313 milyon (1997)
telefon kodu: 98
radyo yayın istasyonları: am 72, fm 5, kısa dalga 5 (1998)
radyolar: 17 milyon (1997)
televizyon yayını yapan istasyonlar: 28 (1997)
televizyonlar: 4.61 milyon (1997)
internet kısaltması: .ir
internet servis sağlayıcıları: 8 (2000)
internet kullanıcıları: 100,000 (2000)


ulaşım ve taşımacılık


demiryolları: 5,600 km (2001)
karayolları: 140,200 km (1998 verileri)
su yolları: 904 km
boru hatları: ham petrol 5,900 km; petrol ürünleri 3,900 km; doğal gaz 4,550 km
hava alanları: 317 (2000 verileri)
helikopter alanları: 11 (2000 verileri)