uyuşturucunun sanata etkisi

muque
pek çok göreceye gebe bir konudur.

yer yer (uyu$turucunun kullanım alanına göre) etki deği$imleri gözlenmi$tir.ortaya çıkan eserde %80 gibi bir farklılık belirir.

ressamların,yazarların, özellikle müzisyenlerin eserlerinde boyut farklılıkları ortaya çıkar.

hani en kaba tabirle; "aaah beee! hangi kafalarda yapmı$ adam bunu" denir ya,

i$te öyle bir $ey.
kötü? orası görece i$te.

(bkz: pink floyd)
(bkz: jim morrison)
silence
...
özgürlük adına verilen yeni vaatler ve cisimlerin duvarı olan özdeksel sınırların gerilemesinin umudu için, cyber-bang’la yaratıcı yeni bir çağ beliriyor. insan ve post-modernizm, zaman ve evren tarafından empoze edilen sınırların dışında bir dünya hayal ediyor ki orada ruh özgürce seyahat edilebilir, tamamen sanal ortam bunu gerçekleştirebilir gibi görünüyor sanal alan vaadi ile. bu kez de farklı araçlarla, sanal bir cennetin arayışı içine mi gireriz? gerçektende, uyuşturucu kullanımının yol açtığı kayıp gibi bilişim destekli yeni yazım şekillerin getirdiği «işaretlerin kaybını» izlemek çok enteresan, baudelaire, hayatını ruhun yeni sınırlarını araştırarak geçiren bu bir kaç yazardan biri olmuştur. 1851 de yazılan baudelaire’in yapay cennetleri, 19.yüzyılın baslarında soysal ve artistik akımla kaydoluyordu, madde kullanımının coşturduğu duyular ve hayal gücünün de yararlandığı gerçeği asma arzusuyla karakterize ediliyordu.. baudelaire in zamanında artistik çevrelerde ilhamı (esinlemeyi) uyandırmak için kimyasal hilelere başvuru oldukça yaygındı.
...
m. roger chamberland
l’université laval
cev: sahsim.

totik
bu etki laffer eğrisinde olduğu gibidir. sadece vergi gelirleri ve vergi oranlarının yerine alınan uyusturucu miktarı ve elde edilen eser koyulmalıdır. belli bir dönem belirli uyuşturucu miktarında fayda sağlanmakta ancak oran arttıkça azalan fayda söz konusu olmaktadır.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol