ultrason

balkaner78
insan kulağının işitemiyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak iç organları görüntüleyen bir tanı (muayene) yöntemidir. ultrasonda radyasyon kullanılmaz. bu nedenle gebelerde ve bebeklerde rahatlıkla kullanılabilir. cihazdan gönderilen ses dalgaları, hasta vücudundan yansıdıktan sonra gene aynı cihaz tarafından algılanır. yansıma farklılıkları organdan organa değişir. bu nedenle farklı yansımaların olduğu yapılar, farklı görüntüler verirler. normal yapılar içindeki bir tümör ya da kist, ses demetlerini farklı yansıttığı için farklı yapıda gözlenir ve tanı konulur. görüntü oluşturulması sırasında "prob" hasta vücudunda gezdirilirken, altında kalan bölümün kesit görüntüleri, hareketli organlar gibi ekranda kayar. bu esnada radyoloji hekimi tanı koyar. us işlemi, ihtisasları süresince ultrason eğitimini alan radyoloji hekimlerince yapılır.

ultrason çoğunlukla karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, böbrekler, mesane, yumurtalıklar ve rahim gibi karın içi organların görüntülenmesi için kullanılır.bununla birlikte ultrason vücudun tüm organlarını (beyin,göz,akciğer,meme,kalça,testis ve prostat gibi.) görüntülemek amacı ile kullanılabilir. ultrason muayenesi için başvuran hastaların en sık şikayeti karın ağrısıdır. karaciğer ve dalak gibi karın içi organların büyümesi, safra kesesi ve böbrek taşları, apandisit, yumurtalık kistleri ve karın içindeki tümörler ultrason ile teşhis edilebilen hastalıklardan bazılarıdır. ayrıca kadınlarda yumurtalık ve rahim karından incelenebileceği daha detaylı inceleme için vajene yerleştirilen özel bir prob kullanılabilir. erkeklerde de prostat incelemesi karından yapılabileceği gibi detaylı inceleme makata yerleştirilen özel bir prob ile yapılır.

karın içindeki organların ultrasonu için erişkinlerde hastanın 8-12 saat süre ile aç kalması gerekir.bir aya kadar çocuklarda emzirme süresi kadar, 5 yaşına kadar çocuklarda 4 saatlik, 10 yaşına kadar olanlarda 6 saatlik açlık gereklidir. ayrıca mesane, yumurtalıklar ve rahimin incelenmesi eğer karından yapılacaksa hastanın idrarına sıkışık olması gerekir. bunun dışında başka bir hazırlık gerekmez.

ultrason muayenesi sırasında hasta genellikle sırtüstü yatar. yan yatabilir, incelenecek kesime göre bazı durumlarda değişik şekillerde pozisyonlama yapılabilir. cilt üzerine jel sürülür. "prob" adı verilen cihaz ile karın içindeki organlar cilt üzerinden incelenir.

(kaynak: www.turkrad.org.tr)
balkaner78
"ultrason muayenesi" demek daha doğrudur. ultrasonografi "çektirmek" tabiri yanlıştır. neticede fotoğraf, röntgen çekilmiyor, hasta muayene ediliyor.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol