tercuman i ahval mukaddimesi

pipisik
rivayet odur ki, türkçedeki ilk noktalama işaretleri de bu makalede kullanılmıştır. işte tam metni:

"mademki toplum içinde yaşayan halk bunca kanunla sorumludur, elbette yazarları kendi vatanının yararına dair fikirler sunmayı kazanılmış haklarından sayar. eğer buna bir kanıt aranacak olursa eğitilmiş milletlerin yalnız politika gazetelerini göstermek yeterlidir.

bu durum devletçe de uygun görülmüştür ki, tanzimat’ın oluşumunda gazete çıkarılmasına izin verilmişti. hatta müslüman olmayan azınlıkların çıkardığı gazeteler haklarının bile ötesindedir. fakat asıl osmanlı gazetelerinin bahsine gelince, şimdiye kadar kimse özel gazete çıkarma ihtiyacı duymamıştır. hele şükürler olsun ki bu durum sonunda gerçekleşti.

şimdi bu gazete, ülke içerisinden ve dışarısından haberler verecek olmasından ötürü tercüman-ı ahval adı verilmesi uygun görüldü. bu gazetenin çıkarılması gereği açık ve net bir şekilde ortadadır ki, bu sebeple bu ihtiyaca cevap vermek üzere çıkarılacaktır."

[21 ekim 1860/tercüman-ı ahval]

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol