tanakh

alorarola
tevrat(5 kitap), neviim(peygamberler - 21 kitap) ve ketuvim(yazilar - 13 kitap) ile beraber yahudi dininin ana yazılarını oluşturur. bu üç kısmın hepsine birden tanakh(tanah)denilir. 39 kitap içerir.

eski ahit’in anlatımını sağlayan ibranice isimdir.

içerik olarak bölümleri;

1- yaratılış - tekvin (sefer bereşit)
2- mısır dan çıkış - çıkış (sefer şemot)
3- levililer (sefer vayikra)
4- çölde sayım - sayılar (sefer bamidbar)
5- yasa nın tekrarı - tesniye (sefer devarim)
6- yeşu
7- hakimler
8- rut
9- 1. samuel
10-2. samuel
11-1. krallar
12-2. krallar
13-1. tarihler
14-2. tarihler
15-ezra
16-nehemya
17-ester
18-eyüp
19-mezmurlar (zebur)
20-süleyman in ozdeyisleri
21-vaiz
22-ezgiler ezgisi
23-yeşaya
24-yeremya
25-ağıtlar
26-hezekiel
27-daniel
28-hoşea
29-yoel
30-amos
31-ovadya
32-yunus
33-mika
34-nahum
35-habakkuk
36-sefanya
37-hagay
38-zekeriya
39-malaki
alorarola
yahudilikte peygamber anlayışı farklıdır.
peygamber anlamındaki "nevi", "allah adına insanlara hitap eden kimse" demektir. bu bakımdan,insanları uyaran, onlan doğruluğa teşvik eden azizlere de peygamber denmektedir. en büyükpeygamber olan musa’dan sonra peygamberler, dereceleri bakımından, iki gruptur. birinci gruba, işaya, yeremya ve hezekiel gibi eski ahid’de kitapları yeralan peygamberler
girmektedir. samuel, natan ve elişa gibi peygamberler ikinci gruptandır. bu gruba giren peygamberlere, "roe" (gözeten, çoban) ve "hoze" (uyaran) gibi isimler verilmektedir. bu tür peygamberler, israil tarihinde çoktur. aynı zamanda ve aynı bölgede, bu gruptan bir çok peygamber görev yapmıştır.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol