stronsiyum

chaconne
Simgesi: Sr
Grubu: 2A (Toprak alkali metal)
Atom numarasy: 38
Ba?yl atom kütlesi: 87,62
Oda sycakly?ynda: Katy
Erime noktasy: 769°C
Kaynama noktasy: 1384°C
Yo?unlu?u: 2,54 g/cc
Ke?fi: 1790 - Adair Crawford, William Cruikshank
Atom çapy: 2,45 Å
Elektronegatifli?i: 0,95
Elektron dizilimi: 1s22s2p63s2p6d104s2p65s2
Yükseltgenme basama?y (sayysy): 2

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol