saat

0 /
tyche
ilki, mısırlılar tarafından bulunan zaman bildirgeci. güneşin altına yüksek bir taş parçası koyarlarmış ve de hareketlerini izlerlermiş.şimdiki saatlerin oluşumu da diyebiliriz. sağdan sola dönüyor akrep yelkovan.mısır’da değil de, farklı bir yarımkürde olsa idi bunu bulan kişi, mesela yeni zellanda’da, orada yapılsaydı ilk güneş saati soldan sağa dönerdi belki de, biz de şimdi o hali ile kullanırdık ve bu oldukça ilginç olurdu.
mitili
eski çağlarda genellikle günbatımı, yeni bir günün başlangıcı sayılırdı. gece, on iki saate ya da `nöbet’ denen üçer veya dörder saatlik zaman dilimlerine bölünmüştü. gündüz ise gün doğuşundan başlayarak on iki saate bölünmüştü. örneğin, bu düzenlemeye göre (gündüz) altıncı saat = öğle vakti; dokuzuncu saat = saat 15:00, vb. müjde’de belirtilen saatler bu sisteme göre düzenlenmişti. ne var ki, bazı bilginlere göre yuhanna yazılarında bugünkü sisteme yakın bir sistem kullandı. bu durumda onuncu saat sabah saat 10:00 olur.
independence
$u $ekilde harika bir kodlamasi vardir, pek eglencelidir.

---------------------------------*-------------------------------------------

<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">

<html><head>
<meta http-equiv=content-type content="text/html; charset=windows-1252">
<meta content="mshtml 6.00.2600.0" name=generator></head>
<body bgcolor="black">
<script language=j a v a s c r i p t>
dcol=’ffffff’;//date colour.
fcol=’555000’;//face colour.
scol=’777fff’;//seconds colour.
mcol=’eee555’;//minutes colour.
hcol=’red’;//hours colour.
clockheight=80;
clockwidth=80;
clockfrommousey=0;
clockfrommousex=140;

//alter nothing below! alignments will be lost!

d=new array("pazar seni seviyorum","pazartesi seni seviyorum","sali seni seviyorum","carsamba seni seviyorum","persembe seni seviyorum","cuma seni seviyorum","cumartesi seni seviyorum");
m=new array("ocak","subat","mart","nisan","mayis","haziran","temmuz","agustos","eylul","ekim","kasim","aralik");
date=new date();
day=date.getdate();
year=date.getyear();
if (year < 2000) year=year+1900;
todaysdate=" "+d[date.getday()]+" "+day+" "+m[date.getmonth()]+" "+year;
d=todaysdate.split(’’);
h=’...’;
h=h.split(’’);
m=’....’;
m=m.split(’’);
s=’.....’;
s=s.split(’’);
face=’1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12’;
font=’arial’;
size=1;
speed=0.6;
ns=(document.layers);
ie=(document.all);
face=face.split(’ ’);
n=face.length;
a=size*10;
ymouse=0;
xmouse=0;
scrll=0;
props="<font face="+font+" size="+size+" color="+fcol+"><b>";
props2="<font face="+font+" size="+size+" color="+dcol+"><b>";
split=360/n;
dsplit=360/d.length;
handheight=clockheight/4.5
handwidth=clockwidth/4.5
handy=-7;
handx=-2.5;
scrll=0;
step=0.01;
currstep=0;
y=new array();x=new array();y=new array();x=new array();
for (i=0; i < n; i++){y[i]=0;x[i]=0;y[i]=0;x[i]=0}
dy=new array();dx=new array();dy=new array();dx=new array();
for (i=0; i < d.length; i++){dy[i]=0;dx[i]=0;dy[i]=0;dx[i]=0}
if (ns){
for (i=0; i < d.length; i++)
document.write(’<layer name="nsdate’+i+’" top=0 left=0 height=’+a+’ width=’+a+’><center>’+props2+d[i]+’</font></center></layer>’);
for (i=0; i < n; i++)
document.write(’<layer name="nsface’+i+’" top=0 left=0 height=’+a+’ width=’+a+’><center>’+props+face[i]+’</font></center></layer>’);
for (i=0; i < s.length; i++)
document.write(’<layer name=nsseconds’+i+’ top=0 left=0 width=15 height=15><font face=arial size=3 color=’+scol+’><center><b>’+s[i]+’</b></center></font></layer>’);
for (i=0; i < m.length; i++)
document.write(’<layer name=nsminutes’+i+’ top=0 left=0 width=15 height=15><font face=arial size=3 color=’+mcol+’><center><b>’+m[i]+’</b></center></font></layer>’);
for (i=0; i < h.length; i++)
document.write(’<layer name=nshours’+i+’ top=0 left=0 width=15 height=15><font face=arial size=3 color=’+hcol+’><center><b>’+h[i]+’</b></center></font></layer>’);
}
if (ie){
document.write(’<div id="od" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">’);
for (i=0; i < d.length; i++)
document.write(’<div id="iedate" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:’+a+’;width:’+a+’;text-align:center">’+props2+d[i]+’</b></font></div>’);
document.write(’</div></div>’);
document.write(’<div id="of" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">’);
for (i=0; i < n; i++)
document.write(’<div id="ieface" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:’+a+’;width:’+a+’;text-align:center">’+props+face[i]+’</b></font></div>’);
document.write(’</div></div>’);
document.write(’<div id="oh" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">’);
for (i=0; i < h.length; i++)
document.write(’<div id="iehours" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:arial;font-size:16px;color:’+hcol+’;text-align:center;font-weight:bold">’+h[i]+’</div>’);
document.write(’</div></div>’);
document.write(’<div id="om" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">’);
for (i=0; i < m.length; i++)
document.write(’<div id="ieminutes" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:arial;font-size:16px;color:’+mcol+’;text-align:center;font-weight:bold">’+m[i]+’</div>’);
document.write(’</div></div>’)
document.write(’<div id="os" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">’);
for (i=0; i < s.length; i++)
document.write(’<div id="ieseconds" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:arial;font-size:16px;color:’+scol+’;text-align:center;font-weight:bold">’+s[i]+’</div>’);
document.write(’</div></div>’)
}
(ns)?window.captureevents(event.mousemove):0;
function mouse(evnt){
ymouse = (ns)?evnt.pagey+clockfrommousey-(window.pageyoffset):event.y+clockfrommousey;
xmouse = (ns)?evnt.pagex+clockfrommousex:event.x+clockfrommousex;
}
(ns)?window.onmousemove=mouse:document.onmousemove=mouse;
function clockandassign(){
time = new date ();
secs = time.getseconds();
sec = -1.57 + math.pi * secs/30;
mins = time.getminutes();
min = -1.57 + math.pi * mins/30;
hr = time.gethours();
hrs = -1.575 + math.pi * hr/6+math.pi*parseint(time.getminutes())/360;
if (ie){
od.style.top=window.document.body.scrolltop;
of.style.top=window.document.body.scrolltop;
oh.style.top=window.document.body.scrolltop;
om.style.top=window.document.body.scrolltop;
os.style.top=window.document.body.scrolltop;
}
for (i=0; i < n; i++){
var f=(ns)?document.layers[’nsface’+i]:ieface[i].style;
f.top=y[i] + clockheight*math.sin(-1.0471 + i*split*math.pi/180)+scrll;
f.left=x[i] + clockwidth*math.cos(-1.0471 + i*split*math.pi/180);
}
for (i=0; i < h.length; i++){
var hl=(ns)?document.layers[’nshours’+i]:iehours[i].style;
hl.top=y[i]+handy+(i*handheight)*math.sin(hrs)+scrll;
hl.left=x[i]+handx+(i*handwidth)*math.cos(hrs);
}
for (i=0; i < m.length; i++){
var ml=(ns)?document.layers[’nsminutes’+i]:ieminutes[i].style;
ml.top=y[i]+handy+(i*handheight)*math.sin(min)+scrll;
ml.left=x[i]+handx+(i*handwidth)*math.cos(min);
}
for (i=0; i < s.length; i++){
var sl=(ns)?document.layers[’nsseconds’+i]:ieseconds[i].style;
sl.top=y[i]+handy+(i*handheight)*math.sin(sec)+scrll;
sl.left=x[i]+handx+(i*handwidth)*math.cos(sec);
}
for (i=0; i < d.length; i++){
var dl=(ns)?document.layers[’nsdate’+i]:iedate[i].style;
dl.top=dy[i] + clockheight*1.5*math.sin(currstep+i*dsplit*math.pi/180)+scrll;
dl.left=dx[i] + clockwidth*1.5*math.cos(currstep+i*dsplit*math.pi/180);
}
currstep-=step;
}
function delay(){
scrll=(ns)?window.pageyoffset:0;
dy[0]=math.round(dy[0]+=((ymouse)-dy[0])*speed);
dx[0]=math.round(dx[0]+=((xmouse)-dx[0])*speed);
for (i=1; i < d.length; i++){
dy[i]=math.round(dy[i]+=(dy[i-1]-dy[i])*speed);
dx[i]=math.round(dx[i]+=(dx[i-1]-dx[i])*speed);
}
y[0]=math.round(y[0]+=((ymouse)-y[0])*speed);
x[0]=math.round(x[0]+=((xmouse)-x[0])*speed);
for (i=1; i < n; i++){
y[i]=math.round(y[i]+=(y[i-1]-y[i])*speed);
x[i]=math.round(x[i]+=(x[i-1]-x[i])*speed);
}
clockandassign();
settimeout(’delay()’,20);
}
if (ns||ie)window.onload=delay;
</script>
</body></html>

----------------------------------------*------------------------------------

al bu kodlari bir notepad e yapi$tir, saat.html olarak masaustune kaydet, cift tikla keyif yap.
tokalon
zamanın birincil nesnesidir.insan uydurmasıdır.oldukça önemli bulunmaktadır.çünkü sistemin devamlılığını sağlar.tuhaf bir şekilde nostaljiktir.saatlerin görüntüsü hoş imgesi berbattır.cep telefonları varolduğundan beri kol saatleri satışlarında bir düşüş yaşanmıştır.saate bakmanın da adabı vardır.bazen saygısızlık olarak algılanabilmektedirde.örneğin öğretmenler saate baktıkları anlaşılmasın diye büyük saatler takmaktadır.tabi ki bunlar oldukça saçma göstergelerdir.
0 /

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol