quinlan vos

angelus
jedi düsturu’nun, düzen’e kabul edileceklerin çocukluk çağlarında getirilmesini zorlamasının iyi bir nedeni vardır. jedi prensipleri padawan’ın eğitimi sırasında pekiştirilir ki karanlık tarafın baştan çıkarıcı anlayışına geçiş olasılığı yok edilebilsin. peki bir jedi hafızasını kaybederse ne olur?

bu, kiffarlı vos klanı’nında jedi’lar tarafından keşfedilen quinlan vos’un kaderiydi. birbirlerine sımsıkı bağlı kiffu klanları vos’un evden ayrılmasını istemediler. çok genç yaşlarda vos, olağanüstü psikometrik yetenekler sergiledi; cansız nesneler üzerinde canlıların elleri tarafından bırakılmış hafif ruhsal izleri okuyabiliyordu. bu tip yetenekler gösteren kiffarlı’lar halklarına, kiffu ve kiffez adlı ikiz gezenlerden oluşan uzay sektörünün koruyucuları olan kanun sağlayıcılar olan, koruyucu olarak hizmet ederlerdi. quinlan’ın ebeveynleri quian ve pethros, koruyucuydu ve etkili vos soyunun üyesiydiler.

sheyf (koruyucuların lideri) olan kurlin vos, jedi’lara bir anlaşma önerdi. quinlan coruscant’a götürmektense evde eğitilecekti. jedi konseyi anlaşmayı kabul etti ve üstat tholme, quinlan’ın gücün yollarını öğrenmedeki hocası oldu.

quinlan çok genç yaşta ailesini, vampir-benzeri anzati’ler tarafından öldürüldülmesiyle kaybetti. uzun zamandan beri jedi’ların koruyucuların işlerine karışmalarına karşı olan, sheyf’in kız kardeşi tinte, quinlan’ı karanlık tarafın etkisiyle lekelemek istedi. korkunun karanlığa açılan bir kapı olduğunu bilen tinte, quinlan’a annesinin öldürüldüğü zaman üzerinde bulunan koruyucu amblemini getirdi. quinlan, tinte’nin isteğiyle amblemi okumak için psikometrik yeteneklerini kullandı.

genç çocuk annesinin ölümüne bizzat şahit oldu. üç gün boyunca korku içinde çığlık attı. sadece üstat tholme, çocuğu jedi meditasyon teknikleri kullanarak sakinleştirebildi. quinlan’ı, güvenilmez tinte’den uzaklaştırmak için, kiffu’dan götürmekten başka çaresi kalmamıştı. tholme, coruscant’ta quinlan’a derinlere inen anzati korkusunun üzerinden gelmesi ve jedi yolunu izlemeye devam etmesi için yardım etti. koruyucu’lar, vos’a kudret dilediler ve önce bir kiffu sonra bir jedi olacağını umut ettiler.

quinlan, jedi görevlerinin müsaade ettiği ölçüde kiffu’ya geldi. bazı jedi’lar böyle bir duyarlılığa karşı çıktı ve kişisel geçmişlerinden arınmanın güc’e adanma için önemli olduğunu vurguladılar. vos, şövalyelik unvanı aldıktan sonra genç bir twi’lek kızı olan aayla secura’yı kendine padawan aldı.

quinlan ve aayla nar shaddaa’daki glitteryll kaçakçılığı çetesini araştırırken uyuşturuldu ve hafızaları silindi. kaçaçılar ayı’nda geçmişi hakkında çok az şey hatırlar şekide ölüme bırakılan vos, disiplini olmasa da güc’ün kuvvetine sahipti. bu onu karanlık tarafın çağrısına karşı savunmasız bıraktı.

vilmarh grahrk adlı vicdansız devoronia’lı, güçzüs düşen jedi’ya nar shaddaa’daki düşmanlarından kaçması için yardım etti. grahrk, ryloth’a taşıt ayarladı ve orada vos, hafızası silinmiş çorağı aayla’yı buldu. zamanında şerefli bir padawanken, amcası pol secura için zorla çalıştırılan aşağılık bir köle haline gelmişti. vos kızgındı ve pol’a glitteryll’in arkasındaki kişinin adını, senator chom frey kaa’yı, söyleyinceye kadar işkence etti.

jedi üstadı mace windu araya girmeseydi, vos, onu kesinlikle karanlık tarafa geçirecek davranışlarda bulunacaktı. vos, coruscant’a senatçr kaa’yı öldürmek için geldi; fakat, windu, vos’u zamanında durdurdu. quinlan, jedi düzenine geri kabul edildi, ve tekrar eğitimden geçti. hala daha, tehlikeli dengesizlikler içermekte ve çoğu durumda karanlığın etrafında dolanmaktadır.

kısa zaman sonra rehabilitasyonunda jedi konseyi onu karantinaya alınmış bir gezegen olan dathomir’e tehlikeli bir görev için gönderdi. bu gezegendeki şeytani güç cadıları, inanılmaz güçlü antik bir tapınak keşfetmişlerdi. çok eski ve nesli tükenmiş bir ırk tarafından yapılan yıldız tapınağı, galaksi boyunca yıkıcı uzaysal bozukluk dalgaları yayabilen boyutsal geçit olan, sonsuzluk kapısını içeriyordu. baskın klanın yöneticisi matriarch zalem, tapınağa ulaşmak ve yıkıcı sonsuzluk dalgası ile coruscant’ı hedef almak istiyordu; fakat quinlan, hiç beklenmedik bir kişinin, zalem’in kızı cadı ros lai’nin yardımıyla onu engeleldi.

quinlan’ın bir sonraki görevi onu evine getirdi. şimdi bir sheyf olan tinte, ondan hapishane gezegeni kiffex’deki bir güvenlik yerleşimindeki yapılan katliamı araştırmasını istiyordu. vos, geçmişindeki karanlık bir ana geri döndüğü ve karanlık tarafın antik güçleri tarafından sarılmış bir gezegene gittiği hakkında çok az şey biliyordu.

kiffex’te bin yıldız dondurulmuş şekilde hapsedilmiş bir karanlık jedi saklanmaktaydı. volfe karko, zamanında güçlü bir jedi’ydı; ama anzati mirasına boyun eğmiş ve tehlikeli bir avcı olmuştu. karko, kan açlığının etkisiyle jedi’lara kerşı geldi. yenildi ve donduruldu; fakat bilinci aktif olarak kaldı. bulunduğu mekanı kutsal bir tapınak haline getiren diğer anzati’ler arasında bir yeraltı efsanesine dönüştü. karko’nun ruhsal çocukları olduğunu iddia eden hayalci’lere tapınır hale geldiler. karko, tamamıyla hareketsiz olmasına rağmen, anzanti’nin hayat özünü azaltabiliyordu ve onları daha önceki yabani, vahşi hallerinin gölgeleri haline dönüştürüyordu.

karko’nun baştan çıakrıcı çağrısı genç aayla secura’yı elde etti. bellek kaybıyla şaşırmış padawan, eski üstadını aramak için kiffex’e gitti; fakat karko’nun mezarını buldu. donmuş karanlık jedi, aayla’yı kendi mezarına çekti ve dondurma alanını etkisiz hale getirmesini sağladı. aayla, karko’nun güç açlığında onun piyonu haline geldi. “hayalcinin çocuğu” vahşi anzati’ler ise komşu hapishane yerleşimleri yağmaladı. karko, sabırla daha fazla jedi’ın gelmesini bekledi, böylece onların yaşam özünü içebilecek ve daha güçlü oalbilecekti.

quinlan vos, kiffex’e ayak bastığında bunların hiçbirini bilmiyordu. üstat tholme, ona göz kulak olmak ve rehabilitasyon sürecini gözlemek için ona eşlik ediyordu. tholme, quinlan’a ailesinin yazgısını anlattı ve onun anzati’lere olan derinlerdeki korkusunun sebebini açıkladı. bu vos için çok önemli bir testti. ailesinin katilinin hayaletiyle karşılaşmalıydı ve karanlığa veya korkuya yenilmemeliydi.

jedi vos, karşı koyma testini verir. karko’yu yenilgiyeuğratmakla kalmaz aynı zamanda padawan’ını karanlık jedi’ın elinden kurtarır. aayla’nın hafızası geri döner ve üstat ve çırak yeniden bir araya gelir. üstat tholme, aayla’yı tekrar eğitmeye anlaşır; fakat quinlan’ın yalnız başına kalması gerekiyordur, bu zaman zarfında yaşayan güc’ün gitmesini istediği gider ve bir jedi olarak gerçek rolünü keşfetmeye çalışır.

eski jedi disiplininin çoğunu tekrar kazansa da, karanlık taraf devamlı vos’u takip etmektedir. amaçsız yolculukları onu galaksinin kenarlarına götürdü ve çoğu durumda kendini ahlaksız vilmarh grahrk ile beraber buldu. güvenilmez sadakatine rağmen, birçok durumda villie yararlı bir müttefik olduğunu kanıtladı.

galaksi boyunca yptığı bir yıllık bir seyahatten sonra quinlan kendine birçok düşman edindi. açgözlü ödül avcıları quin’i , aayla yine onu ararken, ord mantell’de tamamen kuşattılar. onların üstadı olan üstat tholme, ölümcül mogukai savaşçıları tarafından yakalanmıştı ve kintan’ın ıssız çorak bölgesinde tutsak ediliyordu. aayla ve quin, morgukai ile savaşmaya gittiler ve zar zor kararlı nikto fanatiklerini yendiler. aayla, bu olayda gösterdiği üstün beceri ve azmşnden dolayı jedi şövalyeliğine terfi etti.

quinlan, gezilerine devam etti, kont doku liderliğindeki ayrılıkçı hareket hız kazanmaya başladığı zaman kendini yeni bir görevde buldu. üstat tholme’nin de yardımıyla quinlan, ayrılıkçı hareket içinde bir casus ağı kurdu. bununla beraberi quinlan’ın ağı, ona geonosis’deki tuzağı haber vermede başarısız oldu ve quinlan, klon savaşları’nın başında birçok jedi’ın ölümüm engelleyememekten ötürü utanç duydu.

klon savaşları’nda, jedi’lar generalliğe yükselirken, quinlan gölgelerde kalmayı ve gerekli istihbaratı sağlamayı tercih etti. kiralık asker olarak eski bir koruyucu olan korto vos olarak kimliğini saklıyordu. wheel uzay istasyonunda, konfederasyon’un kamino’ya yapmayı planladığı saldırı ile ilgili deliller ele geçirdi. bu jedi’lara savunmalarını güçlendirmeleri için gerekli olan zamanı tanıdı.

gizli yürüttüğü çalışmalarından aylar sonra, quinlan jedi tapınağı ile iletim kurmakta gecikti. jedi tapınağı, quinlan’ın aslında cumhuriyet’e ihanet ettiğinin rahatsız edici deliliyle jedi üstadı agen kolar’ı, vos’u geri getirmekle görevlendirdi. sahte holo-haberleşme kodlarını satmak yerine, vos’un aslında gerçek istihbarat bilgilerini düşmana sattığı ortaya çıkar.

kolar, vos ile nar shaddaa’da karşılaşır; fakat jedi casusu coruscant’a gelmeyi reddeder. devamlı olarak cumhuriyet’e olan inancını kaybettiğini söyleyen quinlan’ın aslında taraf değiştirdiği ortaya çıkar. cumhuriyet ve hutt’lar arasındaki tansiyondan endişe eden kolari takibi sürdüremedi ve vos konfederasyon’un daha derinlere doğru kaçtı.

buna rağmen kont dooku vos’un karanlık tarafındaki zayıflığına oynar ama vos dooku’nun pençesinden kurtulur. jedi’lere geri döndükten sonra vos saleucami ve kashyyyk’teki operasyonları yönetir. vos klon savaşları bittikten sonra jedi düzeninden ayrılıp khaleen hents ile birlikte olmaya karar verir.

emir 66 tüm galaksideki klon komutanlara gönderildiğinde vos kashyyyk’tedir. a6 havw juggernaut tankının gözlem platformundayken yandaki bir tank üzerine ateş açar ve üzerinde durduğu tankı yok eder. ölü olduğuna inanılmasına rağmen vos patlamadan ağır yaralı fakat canlı olarak kurtulur.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol