müteahhirin

noranynn
kelime olarak "sonra gelenler" demektir.
islam terminolojisinde peygamberimizden itibaren ilk üç asırdan (sahabe, tabiin ve etbâu’t-tabiun’dan) sonra gelen, yetişen din âlimlerine bu isim verilir.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol