keton cisimleri

gitaraskisi
uzun süreli açlık durumlarında, aşırı alkol tüketiminde, tip-1 ve tip-2 diyabette kandaki derişimi artan; beta hidroksibütirik asit, aseton ve asetoasetat moleküllerinin genel adı.

yağ asitlerinin beta oksidasyonuyla açığa çıkan asetil coa'nın süksinil coa oluşturduktan sonra oksaloasetik asite dönüşüp tca siklusuna girmesi için gerekli tepkimelerde açığa çıkan ara ürünlerdir.

kanda artışı ketoasidoza sebep olurken kalitatif analizi idrarda aseton kokusunun aranmasıyla yapılabilir.

açlık durumlarında enerji ihtiyacını karşılayabilmek için glikoz bağımlı hücreler için glikoneogenez reaksiyonlarıyla karaciğerde glikoz sentezinde kullanılırlar.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol