ibranice

whisper
arapçayla birbirine çok benzeyen dil öyle ki aynı harfleri bile görebilmek mümkün arapça yazılışlarında kullanılan yan,üst çizgileri ibranice de de kullanılır. arapçayla aynı diyalektedir. 20 yüzyıla kadar çok kullanılmayan daha sonraları unutulmaktan kurtarılıp modernize edilen dildir de aynı zamanda.
angelus
afro-asyatik dillere bağlı, kuzey batı sami (semitik) dil grubunun ken’an koluna bağlı olan ibranice; 6 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir. 22 harflik ibrani alfabesi ile sağdan sola doğru yazılır. genelde israil ve abd’de konuşulur. bunun dışında batı-şeria’da yahudi olmayan bir azınlık ve dünyanın birçok yerindeki yahudi azınlıklarca da yerel dilin yanında ladino, yidiş veya aramice ile beraber dini lisan olarak konuşulur.

chef doeuvre
ibrani alfabesi :

alef-bet-gimel-dalet-he-vav-zayin-het-tet-yodi-kaf-lamed--mem-nun-samekin-ayin--pe-tsadi-qof-resh-shin-tav.
harflerinden oluşur ve arapçaya benzer, ama gelin görün ki ö,ç,e gibi harfler nasıl yazılır söylenir hiç bir fikrim yok..


alorarola
isim, sıfat ve fiilde olduğu gibi sayılar da kadınların ve erkeklerin kullandığı şekilde ikiye ayrılır. sadece sıfır efes aynıdır. her iki cinsiyete göre değişmez. telefon numaraları, ev numaraları veya otobüs numaraları gibi nötr sayılar için ise daima kadın sayılarının kullanıldığı sami lisanıdır.

konuşurken akıcı olması çok hoş bir lisan. ama nedense bana çok komik gelen bir dil. çözemedim.

kadınların kullandığı sayılar:

1-ahat
2-ştayim
3-şaloş
4-arba
5-hameş
6-şeş
7-şeva
8-şmone
9-teşa
10-eser
11-ahat esre
12-şteim esre

erkeklerin kullandığı sayılar:

1-ehad
2-şnayim
3-şloşa
4-arbaa
5-hamişa
6-şişa
7-şivaa
8-şmona
9-tişaa
10-asara
11-ahad asar
12-şneim asar

yeginoglu
çekimli bir dildir. sami dil grubundan olmasına rağmen grammer yapısı ve kelime açısından habeşçe’den çok arapçayla büyük benzerlikler taşır. müeenneslik - müzekkerlik ve tekil - çoğul özelliğine göre çekilir. bu özelliğinden ötürü ibranice, çekimli dil bilmeyenler için öğrenilmesi zor bir dildir.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol