hayvan hakları evrensel beyannamesi

clear conscience
hayvan hakları bildirgesi 15 ekim 1978’de paris unesco evinde ilan edilen hayvan hakları evrensel bildirisi.

1. bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.

2. bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. bir hayvan türü olan insan , öbür hayvanları yok edemez. bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, ve korunma hakları vardır.

3. hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.

4. yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.

5. geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

6. insanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.

7. bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

8. hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.

9. hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.

10. hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.

11. zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.

12. çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.

13. hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.

14. hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.

http://tr.wikipedia.org/wiki/hayvan_haklar%c4%b1_evrensel_beyannamesi
clear conscience
hayvan hakları evrensel beyannamesi 15 ekim 1978 tarihinde paris’teki unesco merkezi’nde törenle ilan edilmiştir. bu metin, 1989 yılında hayvan hakları birliği tarafından tekrar düzenlenerek 1990 yılında unesco genel direktörü’ne sunulmuş ve aynı yıl halka açıklanmıştır.

milyonlarca yıllık insanlık tarihi için 1978 çok geç değil mi.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol