güzellik

galahad
Klasik yunan'da güzellik, nesnenin bir özelliğiylken, modern düşünceyle beraber bu durum nesneden çıkıp, öznel duruma gelmiştir.

Yani bir sanat yapıtına güzel diyebilmem için bende özel bir hoşlantı oluşturması yeterlidir. Klasik dönemdeki gibi illaki doğru oran ve uyum içerisinde yapılması gerekmiyor. Aslında modern düşüncedeki karşılığı çok kolay,
"bana güzel gelmeli" şeklindedir.

Modern dönemde Artık insanın kendi aklı ve düşüncelerinin öne çıkması, güzellik anlayışını da kökten değiştirmiştir.
bu başlıktaki tüm girileri gör

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol