fecri ati

angelus
bir türk edebi akımıdır.akımın temelinde eskiyi yıkmak ve yerine yeniyi yani o günkü anlamıyla batılı düşünce sisteminden kaynaklanan felsefi edebiyata uygulamayı amaç edinmişlerdir.fecr-i ati’nin kelime anlamı "geleceğin aydınlığı" demektir.

fecr-i ati’nin edebiyat-ı cedide’ye tepki olarak doğan bir akım olduğunu savlamıştır. fecr-i ati batıdaki benzerlerinde olduğu gibi belli ilkeler çevresinde birleşen bir yazın topluluğu biçiminde ortaya çıkmıştır.

24 şubat 1909’da sanat anlayışlarını, amaç ve ilkelerini bir bildiriyle açıklayan topluluk şu adlardan oluşmuştur: ahmet samim, ahmet haşim, emin bülent serdaroğlu, emin lami, tahsin nahit, celal sahir, cemil süleyman, hamdullah suphi tanrıöver, refik halit karay, şahabettin süleyman, abdülhak hayri, izzet melih devrim, ali canip yöntem, ali süha delilbaşı, faik ali ozansoy, fazıl ahmet aykaç, mehmet behçet yazar, mehmet rüştü, fuat köprülü, müfit ratip, yakup kadri karaosmanoğlu, ibrahim alaettin gövsa. bu üyelerden kimileri anlaşmazlık ya da başka nedenlerle topluluktan ayrılmışlardır. 1912 sonlarında dağılan topluluğa önce simgesel olarak faik ali, sonra sırasıyla, fazıl ahmet, hamdullah suphi ve celal sahir başkanlık etmişlerdir.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol