entalpi

firambogaz
bir maddenin yapısında depoladığı her tür enerjinin toplamına ısı kapsamı ya da entalpi denir ve h ile simgelenir.
maddelerin entalpileri ölçülemez.ancak tepkimeye girenlerle ürünler arasındaki fark belirlenir.kimyasal tepkimelerde,ürünlerin entalpileri toplamı ile girenlerin entalpileri toplamı arasındaki farka,tepkimenin entalpi değişimi denir.
(bkz: molar entalpi)
niphrendil
bir maddenin herhangi bir andaki entalpisini hesaplamak için:
h=u+pv
h=entalpi(kj)
u=iç enerji(kj)
p=basınç(kpa)
v=hacim(metreküp)
sys32murats
birimi kj/kg veya kcal/kg’dır. yani birim kütlenin ısı tutumudur. ben sadece havadan bahsedeceğim; havanın halleri psikrometrik diyagramlarda çok güzel gösterilmiştir ve havanın bir halden diğer hale geçişi antalpisindeki (h ya da i ile gösterilir) değişimle mümkündür. havaya verdiğiniz enerji onun sıcaklığını artırmış olabileceği gibi bu enerji artışı eklemiş olduğunuz nem aracılığıyla gerçekleşmiş de olabilir. tabii bunun tersi de geçerlidir. ancak özellikle vurgulamaya çalıştığım bunun birim kütle başına oluşu.
niphrendil
şimdik şöyle oluyor. maddelerin bir kütleye bağlı bir de kütleden bağımsız özellikleri vardır. her özellik kütleye bağlı yada bağımsız olarak belirtilebilir. #435295 bu entry de verilenler kütleye bağımlı olarak verilmiş. ama #435664 bu entrydekiler kütleden bağımsız. sonuç olarak kütleden bağımsız bir özelliği kütle ile çarptığın zaman kütleye bağımlı olur. yani hacim(v), iç enerji(u), entalpi(h) ve entropi(h) hem kütleye bağlı olarak kullanılabilir hem de bağımsız kullanılabilir. eğer kütleden bağımsız kullanılırsa spesifik olmuş oluyor. ki spesifik özellikler tablolardan okunabiliniyor.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol