duygusal kaşarlık

the wall
(gece gece alayımızın oturma organına girecek möönü)

gerekli olan malzemeler:

1- bir adet hatun ki$i (ya$, boy, kilo gibi değerler farazi olarak hesaplanmaktadır, kıllı olmasın yeter)

2- dünya’da bulunan er ki$iler

$imdi efediceğizim, bu hatun ki$i nin dünya’da an itibarıyla kaplamı$ olmakta olduğu hacim ile, dünya nufusu içerisinde varolan erkek sayısı içindeki; bu hatun ki$i ile kar$ıla$ma olasılığı olan erkek ki$ileri sayısını çarpıyor ve çıkan sonucu hatunun kıl sayısına bölüyoruz..

(kıl sayısının olmaması makbul tabi o zaman etkisiz eleman kabul edilir bi’ i$lem yapılmaz)

ortaya çıkan sonuç, hatun ki$inin duygusal ka$arlık seviyesini veriyor bize.

basit.

cidden.

valla bak.

inanmadı.

ey gidi.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol