bilgiç kelimesinin çocukca gelmesi

the wall
bi’ $ekilde yaratılmı$ ve içine girilmi$ küçük dünyanın ki$iyi isim olarak $ereflendirmesi aslında. bu konu (bilgiç kelimesinin komik gelmesi vs) sadece bu sözlüğü kapsamıyor zaten; genel kabul görmü$ sözlük rituellerinden. dolayısyla komik / çocukça hatta saçmasapan bile olabilir.

ha bana sorarsanız; yazar olmayalım. suser olalım, bilgiç olalım. mesela.

hemingway’ın kemikleri sızlamasın.
elma sekeriiii
bilgiç kelimsiyle haydi yazar kelimesini kar$ıla$tıralım.. daha iyi anlamak adına.
bilgiç kime denir? herkes kolayca bir bilgiç olabilir mi? bence aristo bir bilgiçti her $eyden önce. çünkü bilgi pe$inde ko$an sürekli irdeleyen hayatın boyutlarına yeni realiteler kazandırmakla me$guldü.

sen bilgiç misin veyahut ben bilgiç miyim? hayır, hiç birimiz degiliz.

yazar kime denir? yazmak bir sanattır ama bunun da ötesinde güzel türkçemize bakarsak eger bir $eyler yazabilen insana yazar deniyor. ben burada yazıyorum diye kimse bana kitap yazmı$ım gibi bakmıyor çünkü sanatçı, veyahut oturdugu yerden umuma acık bir $ekilde üreten biri degilim. sadece yazarım. dü$üncemi yazarım ve yazan ki$iye de yazar denir.

ayrıca da tekrarlamak istemedigimden mütevellit bkz:
#811867
independence
gonul isterdi ki "siz bir de sozlugun ilk acildigi zamanlar yazarlara verilen tav$an(evet lan bildigin tav$an i$te) statusune denk gelecektiniz" demeyi, ama forum formatina kacar endi$esi ile soyleyemiyor insan.

yalniz $undan eminim ben;

bilgic>tav$an

en azindan anlam ve kulaga hitap anlami ile.hala tav$an denildigini du$unsene bir de? vay anam vay.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol