anarsist komunizm

firambogaz
komünist anarşizm, anarko komünizm veya özgürlükçü komünizm olarak da bilinir. anarşist komünizm geniş anlamıyla sosyalist bir akımdır. yani kapitalizmin ancak toplumsal bir devrimle ortadan kalkacağını ve bunun da sınıf eksenli bir mücadeleyle gerçekleşeceğini savunur. anarşist komünistler diğer bir sosyalist akım olan marksistlerden farklı olarak devrimden sonra iktidarın devletin tekelinden toplanmasına karşı çıkar.

http://uk.geocities.com/anarsistbakis/makaleler/kropotkin-anarsistkomunizm.html
ya basta viva zapatista
vikipedi org’dan alınmıştır:’’komünist anarşizm, anarko komünizm veya özgürlükçü komünizm olarak da bilinir. anarşist komünizm geniş anlamıyla sosyalist bir akımdır. yani kapitalizmin ancak toplumsal bir devrimle ortadan kalkacağını ve bunun da sınıf eksenli bir mücadeleyle gerçekleşeceğini savunur. anarşist komünistler diğer bir sosyalist akım olan marksistlerden farklı olarak devrimden sonra iktidarın devletin tekelinden toplanmasına karşı çıkar. bunun devlet iktidarına sahip olanlar ve olmayanlar arasında ayrışmaya yol açacağını, iktidara sahip olanların yozlaşacağını ve toplumun çıkarına göre davranmak yerine iktidarlarını koruma, kuvvetlendirme yoluna gideceklerini savunur. anarşist komünistler bunun yerine tüm kararların toplumun tamamının katılımıyla alınmasını savunur.

aynı zamanda devrimci örgütlenme modeli konusunda da marksist ve burjuva partilerden farklılaşır. toplumun tabandan örgütlenmesini savunduğu gibi devrime giden süreçte anarşist komünizmi savunan bir örgütün de hiyerarşik olmaması, içinde herhangi bir otorite barındırmamasını savunur.’’

devamı içinhttp://tr.wikipedia.org/wiki/anar%c5%9fist_kom%c3%bcnizm linkine bakılabilir.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol