ahmet davutoğlu

0 /
Bilgi Sözlük Android Uygulamasını Buradan İndirebilirsiniz..


ankakusu
1959 yılında konya/taşkent’te doğdu. ortaöğretimini istanbul erkek lisesi’nde tamamladı. boğaziçi üniversitesi ekonomi ve siyaset bilimi bölümlerinden mezun oldu. aynı üniversitenin kamu yönetimi bölümü’nde yüksek lisans, siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler bölümünde doktorasını tamamladı. 1990-1995 yılları arasında yurtdışında görev yaptıktan sonra 1996-1999 yılları arasında marmara üniversitesi’nde çalıştı. 1993’te doçent, 1999’da profesör oldu. halen beykent üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler bölümü başkanlığını yürütmektedir.


alternative paradigms (lanham: university press of america, 1994) ve civilizational transformation and the muslim world başlıklı kitapları yayınlanmıştır. ayrıca, özellikle uluslar arası ilişkiler, bölgesel analizler, mukayeseli siyaset felsefesi, mukayeseli medeniyet tarihi araştırmalarını kapsayan değişik alanlarda disiplinlerarası bir yöntemle kaleme alınmış çalışmaları farklı dillerde yayınlanan davutoğlu’nun 2001 yılı ortasında "stratejik derinlik" adlı bir kitabı yayınlanmıştır. bu kitabın önsözünde davutoğlu şunları yazmaktadır:


"türkiye’ye çevreleyen yakın kara, yakın deniz ve yakın kıta havzaları, coğrafi olarak da insanlık tarihinin ana damarının şekillendiği alanları kapsamaktadır. soğuk savaş sonrası dönemin getirdiği dinamik uluslar arası ve bölgesel konjonktürde en yakın havzasından başlayarak dışa açılması kaçınılmaz olan türkiye’nin stratejik derinliğinin yakın kara, yakın deniz ve yakın kıta bağlantıları ile yeniden tanımlanması ve bu derinliğin jeopolitik, jeoekonomik ve jeokültürel boyutlarının dış politika parametreleri olarak kapsamlı bir şekilde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.


modernite avrupa-merkezli bir tarihi sürecin eseriydi; küreselleşme ise kaçınılmaz bir şekilde başta asya olmak üzere bütün insanlık birikimini tarihin akış seyrinde tekrar devreye sokacak unsunlar taşımaktadır. tarihi birkimi etkin bir açılıma temel sağlayacak toplumların öne çıkacağı bu süreçte türkiye tarihi derinliği ile stratejik derinliği arasında yeni ve anlamlı bir bütün oluşturma ve bu bütünü coğrafi derlik içinde hayata geçirme sorumluluğu ile karşı karşıyadır. staretejik açıdan mihver bir ülke olan türkiye, bu sorumluluklarının gereğini yerine getirmesi durumunda, yeni dengelerin oluşacağı daha istikrarlı uluslar arası konjonktüre daha uygun şartlarda giren merkez bir ülke konumu kazanacaktır."

http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=1148

independence
türk siyasetçi, uluslararası siyaset uzmanı ve türkiye cumhuriyeti dışişleri bakanı.


ahmet davutoğlu, 26 şubat 1959 tarihinde, taşkent, konya’da dünyaya geldi. orta öğrenimini istanbul erkek lisesinde, yüksek öğrenimini ise boğaziçi üniversitesi ekonomi ve siyaset bilimi alanlarında tamamladı. 1984 yılında, üniversite eğitimini bitirmesinin ardından, gene boğaziçi’nde kamu yönetimi alanında yükseklisans, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler’de ise doktorasını tamamladı.
doktorasını tamamladıktan sonra malezya uluslararası islam üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. bu üniversiteye kazandırdığı siyaset bölümünde, bölüm başkanı olarak göreve atandı ve de 1993 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 1993 yılında doçent oldu, 1995 – 1999 yıllarını marmara üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümü’nde akademik eleman olarak geçirdi.

1998-2002 arasında, harp akademisi’nde misafir öğretim üyeliği yaptı. gene aynı yıllarda, beykent üniversitesi’nde senato üyeliği ve uluslararası ilişkiler bölüm başkanlığı görevlerinde bulundu. 2004 yılına kadar süren bu dönemde profesör ünvanına sahipti.

ahmet necdet sezer ve abdullah gül tarafından, büyükelçi olarak görevlendirildi. 11 mayıs 2009 tarihinde, meclis dışından yapılan bir atama ile t.c. dışişleri bakanı ünvanını kazandı.

ingilizce, arapça ve almanca bilen davutoğlu, aynı zamanda pek çok akademik eseri olan bir yazardır.

eserleri

alternative paradigms: the impact of islamic ve western weltanschauungs on political theory. university press of america, 1993

civilizational transformation and the muslim world. k.l., quill, 1994

tarih idraki oluşumunda metodolojinin rolü: medeniyetlerarası etkileşim açısından dünya tarihi ve osmanlı. divan dergisi, 1999/2

rewriting of muslim politics in the 20th century: a retrospective. border crossings (ed. fred dallmayr, lexington, 2000, 91-112)

stratejik derinlik: türkiye’nin uluslararası konumu. küre yayınları, 2001

küresel bunalım. küre, 2002.

osmanlı medeniyeti: siyaset iktisat sanat. klasik, 2005
esrakesh
dünkü olaylar ile ilgili “israil’in eli kana bulanmıştır. savaş zamanı bile sivil halka ateş açılmaz. insani yardım için hareket eden insanlara ateş açılmasının hiçbir mazereti olmaz, bu saldırı son yüz yılın en büyük felaketlerinden birisidir.” açıklamasını yapmıştır.

elma sekeriiii
kendisi gök rüzgarları operasyonuyla ilgili olarak, abd’nin türkiye’yi hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. ayrıca hillary clinton ile yapacağı görüşmede abd’nin israil’i açıkça kınaması gerektiğini söyleyeceğini vurguladı.

vurgular ama çok bekler gibime geliyor.
independence
normalde bu $ahsi tipine gore degerlendirirdim, di$i$leri konusunda bizi temsil etmemeli zira kendisinde o karizma yok derdim ama adam yaman cikti. ozellikle gök rüzgarları operasyonu ile alakali son derece kesin ve net adimlar atarak durumu cok iyi idare etti. beklerdim ki israil’e kar$i aman pa$am yaman pa$am diyip el pence divan dursun ama olmadi, gayet dik durdu istikrarli durdu. helal olsun.
elma sekeriiii
israil’in bm komisyonu kurma kararını tanımayan tavrına yönelik $unları söylemi$tir:


dışişleri bakanı ahmet davutoğlu, israil’in 9 kişinin ölümüne neden olan operasyondan hesap vermeden kaçamayacağını ve birleşmiş milletler nezdinde kurulması öngörülen komisyonu tanıması gerektiğini söyledi.
independence
gecen ay yunanistan’da dhkp-c tarafindan suikast giri$imine maruz kalacakmi$ ancak yunan polisi tarafindan giri$im onlenmi$.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/25520655.asp
0 /

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol