3 kasım 2007 ankara mitingi

raskolnikov
tmmob, ttb, ve kesk’in ortak düzenlediği özgür, demokratik ve eşitlikçi türkiye için, ankara hipodrom alanında toplanılıp, kazım karabekir caddesi, talatpaşa ve atatürk bulvarı’nı takiben sıhhiye meydanı’nda son bulacak miting. tmmob, miting için istanbul ve izmir’den ücretsiz otobüs kaldıracaktır."özgür-demokratik ve eşitlikçi bir türkiye için..

ülkeyi yönetenler, halkın ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz ardı ederek kendi küçük hesapları ve çıkarları doğrultusunda bir türkiye inşa etmeye çalışıyorlar. anayasa tartışmalarından, sosyal alandaki düzenlemelere, tezkere görüşmelerinden bütçe hazırlıklarına kadar tüm uygulamalar halktan ve toplumun örgütlü kesimlerinden esirgenerek hayata geçirilmeye çalışılıyor. bizler, geleceğimizi şekillendirecek uygulamaların bize rağmen hayata geçirilmesine izin vermeyeceğiz. özgür, demokratik ve eşitlikçi bir türkiye talebimizi herkese duyuracağız.

3 kasım’da, türkiye’nin özgürlükten, demokrasiden, eşitlikten, barıştan ve emekten yana aydınlık insanları bir kez daha alanlarda olacağız!

- baskıcı, totaliter ve muhafazakar bir anayasaya hayır, özgür ve demokratik bir anayasa istiyoruz diyenler,
- savaş çığırtkanlığına hayır, yurtta ve dünyada barış istiyoruz diyenler,
- emperyalist sömürü politikalarına hayır, tam bağımsız bir türkiye istiyoruz diyenler,
- özelleştirmeci, piyasacı, neo-liberal politikalara hayır, kamusal zenginliklerimizin korunduğu, hakça bölüşümü esas alan bir ekonomi istiyoruz diyenler,
- eğitimin kar kapısı olarak görülmesine hayır, parasız, bilimsel, demokratik ve laik eğitim hakkı istiyoruz diyenler,
- yök’e ve üniversitelerdeki tüm baskılara hayır, özgür, demokratik ve bilimsel bir üniversite istiyoruz diyenler,
- sağlığın ve sosyal güvenliğin piyasalaştırılmasına, ssgss yasasına hayır, herkes için parasız, nitelikli, ulaşılabilir sağlık hizmeti istiyoruz diyenler,
- insanların açlıktan, yoksulluktan ve soğuktan ölmesine hayır, tüm sosyal haklarımızın kamu güvencesine alınmasını istiyoruz diyenler,
- toplumun sadece belli kesimlerinin kayrılıp gözetilmesine hayır, eşitlikçi bir toplumsal düzen istiyoruz diyenler
- zorunlu din derslerine hayır, dinsel inançların kamusal alanda baskı aracı olarak kullanılmasın diyenler,
- tek bir dinin, tek bir mezhebin devlet tarafından kollanmasına ve dayatılmasına hayır, biri diğerinin önüne konulmaksızın tüm inançların özgürce yaşanabildiği özgürlükçü bir laiklik istiyoruz diyenler,
- her türden milliyetçi, şovenist ve ırkçı yaklaşımlara hayır, birarada kardeşçe yaşamak istiyoruz diyenler,
- farklı kimlikleri, kültürleri yok sayan, onları yok etmeye çalışan tek tipçi anlayışa hayır, kürt sorununda demokratik bir çözüm istiyoruz diyenler,
- cinsiyetçi politikalara hayır, toplumsal yaşamın her alanında ayrımsız bir eşitlik istiyoruz diyenler,
- emekçilerin örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanmasına hayır, demokratik bir çalışma hayatı istiyoruz diyenler,
- güvencesiz-sözleşmeli çalışmaya, kamu personel rejimi yasasına hayır, kadrolu, güvenceli istiyoruz diyenler,
- toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa, polis vazife ve salahiyetleri kanununa, kabahatler kanununa hayır, baskısız, özgür ve demokratik bir ülke istiyoruz diyenler,
- 301. maddeye hayır, düşünce özgürlüğünün önündeki tüm engeller kaldırılsın diyenler
- sahte sendika yasasına hayır, grev ve toplu sözleşme hakkımızı kullanmak istiyoruz diyenler,
- doğanın tahribatına hayır, tüm canlılar için yaşanılabilir bir çevre istiyoruz diyenler,
- darbeye ve cuntacılara hayır, 12 eylül darbecilerinden hesap sorulsun diyenler,

3 kasım cumartesi günü tmmob, kesk ve ttb’nin çağrısıyla özgür, demokratik ve eşitlikçi bir türkiye irademizi göstermek için ankara’da buluşacak.

türkiye’nin geleceğini savaş çığırtkanı, milliyetçi, muhafazakâr ve neo-liberal politikalara bırakmamaya kararlı olan bu ülkenin tüm aydınlık insanlarını 3 kasım’da ankara’ya çağırıyoruz."

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol