yolları birleştirmek

kurban
kürt sorunu”na marksizm cephesinden yaklaşan bu temel başvuru kitabında, aydemir güler, “demokratik cumhuriyet” projesini gerçekçilik testinden geçiriyor, “emperyalizmin kürt kartı”nın karşısına sosyalizmin birleştirici yolunu çıkarıyor. kürtlere bir “sorun” olarak değil, toplumsal bir dinamik olarak bakan güler, türkiye işçi sınıfı ile kürt emekçilerinin ortak bir kurtuluş mücadelesi yürütmesinin koşul ve olanaklarını tartışıyor. güler’e göre, ülkemizde devrimci dinamiklerin yollarını birleştirme uğraşı, kapitalizmi övmeyi reddetmekle başlıyor.bu başlıktaki tüm girileri gör

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol