yeminli mali müşavir

yeminli mali müşavir olabilmek için:

a) en az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak,

b) yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak,

c) yeminli mali müşavirlik ruhsatını almış olmak,

ayrıca, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri, serbest muhasebeci mali müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. bununla beraber kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar ile yukarıda sayılan konularda profesörlük unvanı almış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.bu başlıktaki tüm girileri gör