uzay

uza-mak fiilinden gelir. uzakta olan anlamındadır.
bizim evrenimiz de dahil eğer varsa diğer tüm evrenleri kısaca tüm varoluşu adlandırmak için kullanılan sözcük.

geçmiş çağlarda uzay gözlenip, anlamlandırılamadığından "uzay" sözcüğü yoktu. bunun yerine gök, gökyüzü gibi sözcükler kullanılır, daha uzaklarda bulunan yıldız ve gezegenlerde bu gökyüzü içinde düşünülürdü. bu gök cisimleri en yüce varlıklar olarak görülür, bazı ilkel topluluklar bunları tanrılaştırıp tapardı.

bugün ise uzayın sadece bizim 156 milyar ışık yılı çapındaki evrenimizden değil çok daha büyük, hatta sonsuz sayıda evrenlerden oluştuğu ve dahası evrenimizden farklı bir maddi gerçeklikte olmayan yani aynı evrende yer aldığımız paralel evrenlerden söz ediliyor ve uzay sözcüğü tüm bunları tanımlıyor.
bu başlıktaki tüm girileri gör