the office

uk versiyonu da vardır, o da izlenesidir.

lakin us versiyonu sırf jim im boyu posu hatrına bir adım öndedir benim nazarımda.
bu başlıktaki tüm girileri gör