kemalizm

cyranonunburnu
kemalizm; temel ilkelerini atatürk’ün belirlediği, türk ulusunun, akıl ve bilimin yol göstericiliğinde ileri bir toplum olarak çağdaş uygarlık düzeyine erişmesini, tüm insanlığın içinde bağımsız, eşit ve şerefli bir biçimde yer almasını amaçlayan bir düşünce sistemidir. atatürkçülük olarak da adlandırılan bu sistem, türk toplumunun gereksinim ve isteklerinden doğmuş; devlet yaşamına, düşünce yaşamına, ekonomik yaşama, toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşünce ve ilkeleri içeren tümden bir ulusal çağdaşlaşma, değişim ve dönüşüm modelidir.

hepimizin bildiği gibi 6 temel unsuru vardır:

cumhuriyetçilik
milliyetçilik
halkçılık
devletçilik
laiklik
devrimcilik

türk toplumununun varlığını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu dönüşümün teorik ve pratik araçlarını vareden bu düşünce sistemi ’kemalizm’ adıyla ilk defa 1930’larda kullanılmaya başlanmış 9 mayıs 1935 tarihindeki 4. chp kurultayında ise ilk defa parti programında zikredilmiştir. dolayısı ile mustafa kemal yaşadığı yıllarda kendisi tarafından tanımlanmış bu fikri sistemin üyesi ya da destekleyicisi olmaktan öte kurucusudur.

birazcık daha fazla okuyalım canlar.

bu başlıktaki tüm girileri gör

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol