kabe

zipaydirmen
mekke şehrinde harem i şerif camii’nin ortasında bulunur. yapılış tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. hz ibrahim tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. islamiyetten önce de araplar tarafından kutsal sayılan kıble i şerif’de birçok put bulunmaktaydı. mekke’nin fethinden sonra putlardan temizlenmiş ve onarılmıştır (630).

kıble i şerif’in duvarları siyah taşlardan yapılmıştır. 25 cm yükseklikte ve 30 cm kadar çıkıntılı bir mermer kaide üzerinde bulunmaktadır. bu duvarlar yere kadar inen ve yer hizasında kaideye bakır halkalarla bağlanan siyah bir örtü ile örtülüdür. tek parça olup her yıl yenilenen örtünün yalnız kapı ve damdaki oluğun hizasına gelen kısmı kesiktir. örtü ipekli bir kumaştan dokunmuş olup, üzerine kelime i şehadet işlenmiş, dama yakın kısmında çevresine altın işlemeli bir şerit geçirilmiş; kemer biçiminde olan bu şeride de kur an ayetleri işlenmiştir. kıble i şerif’in kuzey-batı duvarında yerden 2 m. kadar yükseklikte, yer yer yaldızlı, gümüş kaplı bir kapı bulunmaktadır. kapıya özel olarak yapılmış tekerlekli bir merdivenle çıkılmakta ve kapı öyle açılmaktadır. içinde tavana çıkmak için bir merdiven ve üç ağaç sütun bulunmaktadır. iç duvarlar ve yerler mermer kaplıdır. tavanda altın ve gümüş kandiller asılıdır. kapıya yakın bir yerde hacer i esved yerleştirilmiş ve gümüş bir çemberle çevrilmiştir. hacer i esved’in tam karşısında zemzem kuyusunun bulunduğu bina vardır. kıble i şerif’in çevresindeki tavaf yeri mermer döşelidir.

kanuni sultan süleyman tarafından mimar sinana tavanı onartılan kıble i şerif, beşinci onarımını birinci ahmed döneminde görmüş, dördüncü murad döneminde çıkan sel baskını sonucunda üç cephesi yıkılmış ve yine aynı padişah tarafından onartılmıştır.
bu başlıktaki tüm girileri gör

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol