içerde

bir ahmed arif şiiridir.

haberin var mı taş duvar?
demir kapı, kör pencere,
yastığım, ranzam, zincirim
uğruna ölümlere gidip geldiğim
zulamdaki mahzun resim.
görüşmecim yeşil soğan göndermiş
karanfil kokuyor cigaram
dağlarına bahar gelmiş memleketimin...
bu başlıktaki tüm girileri gör