fao

ya basta viva zapatista
food and agriculture organisation adlı, açılımı birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü olan; açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek amacıyla 1943’te kurulan ve 1946’da birleşmiş milletler’in uzmanlık kuruluşu haline gelen örgüttür.. açlığa karşı mücadelede çok yönlü etkinlikleri vardır. hükümet ve teknik kuruluşların tarımı, ormancılığı ve balıkçılığı geliştirme projelerine aracı ve yardımcı olur. bu tip konularda ülkeler düzeyinde teknik yardımlar sağlar. eğitsel projeler geliştirerek, araştırmalar yapar ve seminerler verir. dünyadaki tarımsal ürünlerin üretimi, tüketimi, ticareti ve depolanması, tabii kaynakların geliştirilmesi, ağaçlandırma gibi konularda danışmanlık yapar. istatistikler tutarak bültenler yayınlar.

gtö’nün merkezi roma’dadır. buna bağlı olarak dünyada yayılmış çok sayıda büroları mevcuttur. 1960’lardan sonra çalışmalarını, daha çok tarım ürünlerinin geliştirilmesi ve protein eksikliğinin giderilmesi konularında yoğunlaştırmıştır. bm ülkelerinin çoğu gtö’nün üyesidir. türkiye’de 9 haziran 1947 tarih ve 5063 sayılı kanun gereğince örgüte üye olmuştur.
bu başlıktaki tüm girileri gör

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol