byblis

underthesamesun
miletos’un kyzy. erkek karde?i kaunos’u, günah sayylan bir a?kla sevdi. kyz karde?inden korkan ve onun kirli a?kyndan i?renen kaunos, kendi vatany olan milet ?ehrinden kaçty ve karia bölgesinde kaunos ?ehrini kurdu. byblis, ümitsiz a?kynyn ate?iyle deli oldu, da?lara dü?tü. bütün anadolu’yu dola?ty. en sonunda, bu tahammül edilmez hayata son vermek istedi. kendisini yalçyn bir kayanyn üzerinden a?a?y atty. fakat bu kederli kyza acyyan periler onu; genç kyzyn hiç kurumayan gözya?lary gibi ça?layan bir pynara çevirdiler.
bu başlıktaki tüm girileri gör

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol