23 ocak 2023 borç yapılandırma kararı

independence
resmi gazetede yayimlandi.

yapilandirma detaylari su sekilde;

• 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek.

• Yapılandırma için başvurular 31 Mayıs'ta, ilk taksitlerin ödemesi ise 30 Haziran'da başlayacak.

• Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, Yurt İçi-ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek.

• Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.

• Vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek.

• Sürücülerin alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek.

• Depremzedelerin kullanılmayacak durumdaki ev ve araçlarının üzerindeki hacizler kaldırılacak. Deprem bölgesindeki mükellefler ise ek vergiden muaf tutulacak.

• Düzenlemeyle, kurumlar vergisi mükelleflerine daha önce sağlanmış indirim ve istisna tutarları üzerinden bir defaya mahsus yüzde 10 ek vergi getirilecek.

• Kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak, depremden etkilenen illerdeki mükellefler kapsam dışında olacak.

• Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; kanun kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınacak. Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş veya beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanacak.

• Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle defterlerine kaydedebilecekler, 2022 yılı için matrah ve vergi artırımı imkanı sağlanacak.

• 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırılabilecek.

• Kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak, depremden etkilenen illerdeki mükellefler kapsam dışında olacak.

• İşverenlerin, depremden etkilenen çalışanlarına yardım için sağladıkları menfaatler üzerinden vergi ve prim kesintisi yapılmayacak. Depremden etkilenenlere sahibi oldukları konutları ikamet amacıyla bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak.

• Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ilişkin feri alacakları terkin edilecek, taşıtlar üzerindeki vergi dairelerince konulan hacizler kaldırılacak.

• Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek dışında sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanları silinecek.

https://www.birgun.net/haber/borc-yapilandirma-karari-resmi-gazete-de-hangileri-silinecek-424531
bu başlıktaki tüm girileri gör

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol