yeni doğmuş bebek

daha gözleri açılmamı$tır, annesinin karnında oldugunu varsayıp hiç bir $eyi sorun etmeden uyur durur. elleri çooook küçüktür, yumruları daha yeni açıldıgı için sıfır kilometre bir elin nasıl göründügünü varın siz dü$ünün. anne karnında uzamı$ olan el tırnakları zar gibi inceciktir, annesinin eline asılmak isterken bir kaç tanesini kırabilir; o derece.
dünyadan bihaberdir, öyle güzeldir ki; öyle harika kokar ki, odanın içi bebek kokusuyla dolar ta$ar.
miniciktir, elinize aldıgınızda oyuncak bebekmi$ hissine kapılırsınız; öyle hafiftir.
ve her $eyden ötesi... dünyanın hala sevgi üzerine döndügünü hatırlatır size...

her türlü çirkinlik pislige ragmen; her yeni doganla birlikte yeni bir umut yeni bir sevgi dolar kalbinize.


edit: genelde kırmızı renkli olurlar.
bu başlıktaki tüm girileri gör