yargılamanın yenilenmesi için itiraz

Kesinleşen hapis cezaları, kişinin hürriyetini kısıtlayıcı olduğu için başvurulması gereken belirli kısımları vardır. Bunun içinde öncelikli olarak her türlü hukuki yolun denenmiş olması gereklidir. Ceza infazının gerçekleştirilmesi konusunda belirlenen adımların uygulanmasının hemen ardından ise iyi bir ceza avukatı ile işinizi halletmeniz mümkündür. Hakkınızda verilen bir hüküm olsun ve sizler bu konuda temyiz ettiniz ve tüm onama kararının gerçekleştirilmesi için belirli bir zaman dilimi varıdır. Yargıtay Ceza Dairesi onama kararı vermiş ise bu durumda ise cezanız kesinleşmiş olarak görünür. Ancak bu konuda kesinleşse de belirli açıklar hukuken vardır. Kesinleşen hapis cezasına itiraz işte bunu kavrayacak olan isimler ile çalışmanızda ise yarar vardır.


Hapis cezası alan kişilerin uygulaması gereken ilk adım ise yargılamanın yenilenmesi için kesinleşen hapis cezasına itiraz olmak zorundadır. Sunu sağlayacak olan kişilerin ise tüm hukuki yolları tükttetiğin düşünmesi son derece yanlıştır. Bunun için mutlaka ceza mahkemelerinde verilen tüm mahkûmiyet hükümlerinin gerçekleştirilmesi için öncelikli olarak Onama kararının çıkması gereklidir. Bu açıdan uç yılı geçen bir mahkûmiyet konusu varsa ve tarafınıza gelen bir tebligat yapılması hakkınızda yakalama kararı çıkartacaktı ve kolluk kuvvetlerinin ise sizi yakalama söz konusu olacaktır. Eğer mahkûmiyetiniz üç yıl ve altı ise sizin için 10 gün içinde bir tebligat ile gelip teslim olmanız istenecektir. Bu durumda ise size iyene yakalama kararı çıkartılması için sizin teslim olmamanız gereklidir.


Kesinleşmiş olan bir cezanız varsa bu durumda kesinleşen hapis cezasına itiraz ederek yargılamanın yenilenmesi mutlaka yapılmalıdır. Her türlü durumda size yönelik olan davalar hakkında kesin olarak bir infaz durdurma kararı ortaya çıkarılmaktadır. Koşullar her ne olursa olsun, böyle bir hakkınız olduğunu söylemekte yarar vardır. İtiraz hükümleri sonucunda ve Yargıtay onama kararı sonucunda kesinleşen hapis cezasının itirazının yapılması üzerinden kaldırılması da söz konusudur. Her türlü koşul ve detay alt yapı olarak belirlenmeli ve incelenmelidir. Bu şekilde kararın verilmesi üzerinden itiraz sonucunda her türlü kararın geri çekildiği görülmüştür. Bu konuda ise emsal teşkil edilen konular geçmişten günümüze kadar oldukça fazladır.